Turun yliopiston eläkeläiskerho

Vuonna 2006 perustetussa Turun yliopiston eläkeläiskerhossa on yli 250 jäsentä. Toiminta sai alkunsa kanslerin sihteeri Annikki Sundvikin aloitteesta hänen eläköityessään. Kyseessä on vapaamuotoinen kerho, jonka vetäjänä toimii tällä hetkellä neljän hengen vapaaehtoistiimi.

Kerhon jäseneksi voivat liittyä kaikki yliopiston palveluksesta eläköityneet tai osa-aikaeläkkeellä olevat ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa kerhon vetäjäryhmän jäsenelle (ks. alla). Toivomme, että kerhon nykyiset jäsenet houkuttelevat toimintaan mukaan myös uusia jäseniä jo eläkkeelle jääneistä ja jäämässä olevista työkavereistaan.

Kerhossa ei ole jäsenmaksua. Retkistä ym. tilaisuuksista koituvat kulut peritään niihin osallistuvilta omakustannushintaan.

Ollaan yhteyksissä!

Yliopiston eläkeläiskerhon vetäjäryhmän jäsenet 2020

Aila Grönholm – aila.gronholm(at)pp.inet.fi
Heli Hurme – hhurme(at)utu.fi
Marja Soivio – marja.soivio(at)gmail.com
Pirjo Somerkoski – pirjo.somerkoski(at)dnainternet.net