Turun yliopiston seniorit Aurajoen rannassa

Turun yliopiston seniorit ry

Turun yliopiston eläkeläiskerho on perustettu vuonna 2006. Nyt kerho on rekisteröity Turun yliopiston seniorit ry:ksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää jäsentensä virkistys- ja yhteistoimintaa ja auttaa jäseniään pysymään henkisesti ja ruumiillisesti vireinä aktiivisen työkautensa päätyttyä.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Turun yliopistosta eläkkeelle ja osaeläkkeelle jääneet sekä eläkeikäiset dosentit. Jäseniksi voivat liittyä myös yliopistoon kiinteästi liittyvistä yhteisöistä eläkkeelle jääneet. Hallitus hyväksyy jäsenet.

Jäseniksi haluavien tulee lähettää sähköposti jäsenasioiden hoitaja Pirjo Somerkoskelle, pirjo.somerkoski(at)dnainternet.net. Siitä pitää ilmetä henkilötiedot (nimi, sähköposti, puhelin ja osoite) sekä mistä ja milloin on jäänyt eläkkeelle.

Kerhon jäsenmaksu on 10 €, liittymismaksu 5 €. Kannattajajäsenmaksu on 50 €.

Kerho järjestää retkiä, tutustumis- ja esitelmätilaisuuksia sekä matkoja.

Ollaan yhteyksissä!

Yliopiston seniorit ry:n hallitus vuonna 2023

Tytti Sokura, puheenjohtaja – tytti.sokura(at)gmail.com

Aila Grönholm, sihteeri – agronholm10(at)gmail.com

Ullamarjut Jaakkola, varapuheenjohtaja – umjaakko(at)gmail.com

Pirjo Somerkoski, jäsenasioiden hoitaja – pirjo.somerkoski(at)dnainternet.net

Aila Valkama, rahastonhoitaja – ailavee(at)icloud.com

Varajäsenet

Tapani Kalmi – tapani.kalmi(at)gmail.com

Auli Rantio-Lehtimäki – ahrantio(at)utu.fi