Turun yliopiston eläkeläiskerho

Vuonna 2006 perustetussa Turun yliopiston eläkeläiskerhossa on yli 250 jäsentä. Toiminta sai alkunsa kanslerin sihteeri Annikki Sundvikin aloitteesta hänen eläköityessään. Kyseessä on vapaamuotoinen kerho, jonka vetäjänä toimii tällä hetkellä viiden hengen vapaaehtoistiimi.

Kerhon jäseneksi voivat liittyä kaikki yliopiston palveluksesta eläköityneet tai osa-aikaeläkkeellä olevat ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa kerhon vetäjäryhmän jäsenelle (ks. alla). Toivomme, että kerhon nykyiset jäsenet houkuttelevat toimintaan mukaan myös uusia jäseniä jo eläkkeelle jääneistä ja jäämässä olevista työkavereistaan.

Kerhossa ei ole jäsenmaksua. Retkistä ym. tilaisuuksista koituvat kulut peritään niihin osallistuvilta omakustannushintaan.

Ollaan yhteyksissä!

Yliopiston eläkeläiskerhon vetäjäryhmän jäsenet 2021 – 22

Aila Grönholm – aila.gronholm(at)pp.inet.fi

Heli Hurme – hhurme(at)utu.fi

Marja Soivio – marja.soivio(at)gmail.com

Tytti Sokura  – tytti.sokura(at)gmail.com

Pirjo Somerkoski – pirjo.somerkoski(at)dnainternet.net