ESS mukana uudessa ilmastotutkimuksessa

ESS on mukana uudessa ilmastotutkimuksessa, jossa kehitetään uusia menetelmiä kasvihuonekaasujen mittaamiseen kaupunkiympäristöissä.

PAUL -projektia (Pilot Application in Urban Landscapes) koordinoi ICOS, ja projekti muodostaa konsortion, jossa on mukana 31 eri instituutioiden ja tieteenalojen edustajaa.

ESS:n tehtävänä projektissa on toteuttaa internet-pohjainen paneeli Pariisissa ja Münchenissa, jossa tarkastellaan kansalaisten suhtautumista kaupunkitason ilmastopoliittisiin toimiin. ESS on projektin ainut sosiaalitieteellistä kyselytutkimusta edustava osapuoli.

Projektissa kerättävä kyselyaineisto tulee yleisesti kaikkien saataville muiden ESS:n aineistojen tavoin. Projekti alkaa lokakuussa 2021 ja kestää neljä vuotta.

Tutkimusta rahoittaa Euroopan Unionin Horizon 2020 -puiteohjelma.

Lisätietoja projektista ESS:n kansainvälisillä kotisivuilla.