Mitä pidetään oikeudenmukaisena Euroopassa? Justice and Fairness -moduulin tuloksia tiivistetysti

ESS:n Topline Results- sarjan kymmenes osa esittelee eurooppalaisten käsityksiä oikeudenmukaisuudesta. Tarkastelun kohteena ovat mielipiteet tulonjaon oikeudenmukaisuudesta ja elämänmahdollisuuksien reiluudesta. Lisäksi tarkastellaan näkemyksiä näihin liittyvistä poliittisista prosesseista, kuten päätöksenteon avoimuudesta ja puolueettomuudesta. Tulokset osoittavat esimerkiksi sen, että sekä huono-osaisuudesta huolehtimista että ahkeruudesta palkitsemista pidetään tärkeänä koko Euroopassa. Tästä huolimatta mielipiteet tulonjaon oikeudenmukaisuudesta vaihtelevat maiden välillä huomattavasti.

Tulokset perustuvat ESS:n yhdeksännen kierroksen (2018/2019) aineistoon ja sen Justice and Fairness -moduuliin. Raportin on kirjoittanut moduulin suunnitellut tutkijaryhmä.

Raportti on ladattavissa ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.