Avoimena muutoksiin?

Kirjoittaja: Kati Kekäläinen, koulutuspäällikkö, TSE exe

Kyselimme hiljattain opiskelijoiltamme, heidän ajatuksiaan muutosavoimuudesta. Vaikka vastaukset olivat henkilön tehtävästä, persoonasta ja työyhteisöstä riippuen erilaisia, niin yhdestä asiasta ei tullut eriäviä mielipiteitä: muutos on jatkuvaa. Sitäkin kyllä pohdittiin, ovatko muutokset aina perusteltuja vai muutetaanko asioita joskus vain siksi, että pitää muuttua ja muuttaa.

Omasta muutosavoimuudesta tuli avoimia ja rehellisiä pohdintoja. Moni totesi, että ensin haluaisi tietysti sanoa olevansa avoin muutokselle, mutta kun muistaa tilanteet, missä muutos on tullut yllättäen ja annettuna, eikä itse ole päässyt juurikaan vaikuttamaan asioihin, ei omaa asennettaan olekaan päässyt kehumaan. Hyvä oivallus oli myös se, että kun yrittää viedä jotain muutosta omille tiimiläisilleen, pitäisi muistaa, millaista on itse sopeutua muiden suunnittelemiin muutoksiin. Eli anna saman verran aikaa sisäistää muutos kuin mitä itse tarvitsisit, jos et ole päässyt vaikuttamaan muutoksen toteuttamiseen, ja ota muut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan muutoksen rakentamiseen.

Muutos ei tapahdu hetkessä, vaan pienin askelin; keskustellen, kouluttaen sekä tehden ja kokeillen. Ihmisten erilaisuus asettaa omat haasteensa. Monessa vastauksessa tuotiin esiin sitä, miten eri ihmiset kaipaavat eri tyyppisiä perusteluja ja erilaiset työtapoja päästäkseen sisälle muutokseen. Mitä paremmin tunnet työkaverisi, sitä paremmin pystyt tukemaan häntä muutoksessa.

Miten itse kuvaisit suhtautumistasi muutokseen? Tarvitsetko työkaluja ennakointiin? Tiedostatko digitalisaation aiheuttamat muutokset yrityksesi liiketoimintaan? Miten saat työyhteisösi erilaiset persoonat puhaltamaan yhteen hiileen muutoksessa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan TSE exen teemakoulutuksissa huhti-toukokuussa. Tule mukaan kehittämään toimintaasi muutoksen keskellä!