TSE exe Executive MBA-johtamiskoulutus

Aloita EMBA nyt

 

Ilmoittaudu verkkoinfoon

Lataa esite

Aloitukset: Tammikuu, toukokuu ja syyskuu
Kesto: 2,5 vuotta
Koulutuspäivien määr
ä: 46
ECTS: 90
Hinta: 38 000€ (+ alv) + 2 kv-jaksoa

TSEexe Executive MBA (EMBA) on AACSB-akkreditoitu, työn ohessa suoritettava johtamisenkehittämisohjelma laaja-alaisissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä toimiville tulevaisuuden suunnannäyttäjille. TSE exe EMBA yhdistää viimeisimmän tutkimustiedon sekä yksityisen ja julkisen sektorin käytännön tarpeiden ymmärtämisen. Koulutukseen osallistuva haastetaan innovointiin, ongelmanratkaisuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä toimimiseen maailmassa, jossa muutos on jatkuvaa ja uudistava toiminta ja uudet toimintamallit ovat elinehto kaikenlaisille organisaatioille.

 TSE exe EMBA:n ydinteemat ovat

 • Visionäärinen johtajuus
 • Globaali liiketoiminnan ymmärrys
 • Henkilökohtainen johtajuuden kasvu
 • Innovaatiot ja uusien yritysten luominen

Ohjelman aikana haastamme osallistujat pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämään niitä edelleen sekä samalla kehittämään omaa työtehtäväänsä ja organisaatiotaan. Keskeistä on henkilökohtainen kasvaminen johtajana tai asiantuntijana sekä visionäärisen ennakointiajattelun soveltaminen arkijohtamisen työkaluksi. Ulkomaan opintojaksot täydentävät EMBA-opintoja avartamalla näkemyksiä sekä antamalla ainutlaatuisia näkökulmia ja kokemuksia eri puolilta maailmaa. Ohjelman aikana laaditaan Integrated EMBA portfolio, joka koostuu moduulikohtaisista tehtävistä sekä henkilökohtaista johtamisosaamista syventävistä kehittymisprosesseista. Ohjelma sisältää monipuolisia ja erilaisia yksilö-, pienryhmä- ja oppimisprosesseja.

Miksi TSE exe EMBA?

Tule kehittymään visionääriseksi johtajaksi, joka on tulevaisuusorientoitunut, kykenee strategiseen ennakointiin ja päätöksentekoon sekä liiketoiminnan uudistamiseen. Hio taitojasi muiden kannustamiseksi ja inspiroimiseksi ja johtaaksesi muutosta. Syvennä ymmärrystäsi globaalin liiketoiminnan toimintaympäristöistä ja dynamiikasta painottaen ekosysteemejä, verkostoja ja globaalia liiketoiminnan kehitystä. Kehitä näkemyksiäsi sidosryhmien johtamisesta, sosiaalisesta yrittäjyydestä ja yritysten vastuullisesta toiminnasta. Opi hyödyntämään reflektiota ja palautetta johtamisidentiteettisi vahvistamisessa osana ammatillista kehitystäsi. Opi tunnistamaan ja hyödyntämään disruptiivisia mahdollisuuksia konkreettisten ideoiden ja ratkaisujen avulla uuden liiketoiminnan luomiseen. Tähtää innovatiivisuuteen, luovuuteen, uudistumiseen ja yrittäjähenkiseen ajatteluun henkilökohtaisessa sekä organisaatiosi kehityksessä.

TSE exe MBA on tarkoitettu johtajille, asiantuntijoille ja yrittäjille, joilla on:

 • kandidaatin tutkinto tai vastaava työkokemus
 • vähintään 5 vuoden työkokemus vaativasta asiantuntija- tai johtotehtävästä tai vastaava johtamiskokemus
 • hyvä englannin kielen taito
 • rohkeutta ja motivaatiota kehittää organisointi- ja johtamistaitojaan

Modulaarisuus luo mahdollisuuksia

TSE exe EMBA ohjelma koostuu viidestä moduulista. Osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka perustuu organisaation ja osallistujan asettamiin tulevaisuuden osaamistavoitteisiin. Modulaarisen rakenteen ansiosta voit aloittaa EMBA-ohjelman joustavasti ja yksilöllinen koulutuspolkusi voidaan suunnitella parhaiten aikatauluihisi sopivaksi. Jokainen TSE exe EMBA -moduuli sisältää moduulikohtaisen tehtävän, jonka avulla osallistuja voi syventää ymmärrystään moduulin teemoista ja soveltaa oppimistaan suoraan organisaationsa hyödyksi sekä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseensä.

Lue lisää ohjelmanmoduuleista ja niiden sisällöistä

Uudistava liiketoimintaosaaminen / Exploring Business Excellence

Visionäärinen johtaminen / Visionary Leadership

Innovative Business Creation

Global Strategic Management

Leading Towards the Future

Integroitu EMBA-portfolio

EMBA-portfolio koostuu moduulikohtaisista soveltavista tehtävistä, tavoitteellisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja osallistujan henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittämisprosesseista. Integroitu EMBA Portfolio -prosessin alussa osallistuja asettaa henkilökohtaiset, ammatilliset ja organisatoriset tavoitteet. Integroitua EMBA -portfoliota työstetään EMBA-opintojen aikana ja syvennetään Portfolio raportissa reflektoimalla EMBA opintopolkua ja omaa kehitystä. Portfolio-prosessi tarjoaa ajantasaisia käytäntöjä, tietoa ja asiantuntemusta, jota voidaan välittömästi soveltaa organisaation hyödyksi.

Mentorointi ja henkilökohtainen kehitys

Vertais- ja seniormentorointi sekä erilaiset henkilö- ja motivaatioanalyysit ovat tärkeitä henkilökohtaisessa kehityksessäsi EMBA polullasi. EMBA-matkasi aikana osallistut erilaisiin mentorointiprosesseihin, joiden avulla sinulla on mahdollisuus päivittää omassa työssäsi tarvittavia johtamistaitoja. Opintomenetelmämme kannustavat yksilölliseen oppimiseen ja vahva painotus reflektointiin ohjelman aikana mahdollistavat henkilökohtaisten johtamistaitojesi kehittymisen.

Miksi käydä EMBA?

Tulet osaksi Osaajien yhteisöä

 • Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä
 • Osaajien yhteisössä tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä TSE exe johtamiskoulutuksen sosiaalisista hyödyistä
 • Osallistujiemme mielestä yksi merkityksellisimmistä koulutuksen hyödyistä
 • Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia
 • Osaajien yhteisö syventää osaamista ja kehittymistä
 • Laaja ja monialainen yhteisö, joka muodostuu osallistujista, organisaatioista, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista

Organisaatiosi hyötyy

 • Huippuosaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueille
 • Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistäminen
 • Konkreettiset ratkaisumallit ja ideat ajankohtaisiin haasteisiin
 • Uusia johtamistaitoja ja -työkaluja tulevaisuusajatteluun ja strategiseen ennakointiin
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen ja palkitseminen
 • Taloudellinen hyöty kehittämistehtävien myötä
 • TSE exe Osaajien Yhteisö-organisaatiot osaksi omia verkostoja

Osallistuja hyötyy

 • Kehität visionääristä johtamistasi, ennakointiosaamistasi sekä saat rohkeaa ajattelutapaa johtamiseen
 • Uusia näkökulmia ja ymmärrystä vaativasta kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä
 • Työkaluja innovointiin- ja hankehitysprosesseiden läpiviemiseen
 • Vahvistat omaa johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi
 • Pääset kehittämään coaching-, mentorointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Saat uusia laajoja ja moniammatillisia asiantuntijaverkostoja osaksi omaan työtäsi

Lue osallistujien kokemuksia

Ota yhteyttä

Barbara Malmström.
Barbara Malmström Koulutuspäällikkö+358 50 466 1888
Ulla Heinonen TSE exe johtaja
Ulla Heinonen TSE exe Johtaja+358 50 591 7199