TSE exe Executive MBA- johtamiskoulutus

Aloita EMBA nyt

 

Ilmoittaudu verkkoinfoon

Ota yhteyttä

Aloitukset: Tammikuu, toukokuu ja syyskuu
Kesto: 2,5 vuotta
Koulutuspäivien määr
ä: 46
ECTS: 90
Hinta: 38 000€ (+ alv) + 2 kv-jaksoa

TSEexe Executive MBA (EMBA) on AACSB-akkreditoitu, työn ohessa suoritettava ohjelma laaja-alaisissa johtamis- tai asiantuntijatehtävissä toimiville tulevaisuuden suunnannäyttäjille. Executive MBA -ohjelma yhdistää viimeisimmän tutkimustiedon sekä yksityisen ja julkisen sektorin käytännön tarpeiden ymmärtämisen. Koulutukseen osallistuva haastetaan innovointiin, ongelmanratkaisuun ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä toimimiseen maailmassa, jossa muutos on jatkuvaa.Uudistava toiminta ja uudet toimintamallit ovat elinehto kaikenlaisille organisaatioille.

Keskeistä on myös kasvaminen johtajana tai asiantuntijana sekä visionäärisen ennakointiajattelun soveltaminen arkijohtamisen työkaluksi. Ohjelman aikana haastamme osallistujat pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämään niitä edelleen sekä samalla kehittämään omaa työtehtäväänsä ja organisaatiotaan. Ulkomaan opintojaksot täydentävät EMBA-opintoja avartamalla näkemyksiä sekä antamalla ainutlaatuisia näkökulmia ja kokemuksia eri puolilta maailmaa. Ohjelman aikana toteutetaan Integrated EMBA portfolio, joka koostuu moduulikohtaisista tehtävistä sekä henkilökohtaista johtamisosaamista syventävistä kehittymisprosesseista. Ohjelma sisältää monipuolisia ja erilaisia yksilö-, pienryhmä- ja oppimisprosessesseja.

 • Näkökulmia ja ymmärrystä nykypäivän ja tulevaisuuden johtamiseenTulevaisuuden johtamisen haasteet
 • Strateginen ajattelu
 • Johtaminen globaalissa toimintaympäristössä
 • Verkostoituminen
 • Tulevaisuuden haasteiden huomioiminen oman organisaatiosi liiketoiminnassa ja johtamisessa
 • Tavoitteena ratkaista oman organisaatiosi kehittämiseen liittyviä haasteita sekä kasvaa johtajana

 

 

 

 

Lue lisää ohjelmanmoduuleista ja niiden sisällöistä

Uudistava liiketoimintaosaaminen / Exploring Business Excellence

Visionäärinen johtaminen / Visionary Leadership

Innovative Business Creation

Global Strategic Management

Leading Towards the Future

 

Osaajien yhteisö

TSE exe suunnittelee ja toteuttaa yrityksille ja organisaatioille yksilöllisesti suunniteltuja johtamisen ja osaamisen kehittämisohjelmia joista hyötyy sekä yritys että osallistuja.

Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä. Osaajien yhteisö ja sen kautta tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä sosiaalisista hyödyistä, joita sinä ja yrityksesi saa TSE exen johtamiskoulutuksista. Osallistujiemme mielestä tämä on yksi merkityksellisiimmistä koulutuksen tuomista hyödyistä. Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia ja Osaajien yhteisössä on kyse osaamisen ja kehittymisen syventämisestä. Laaja ja monialainen yhteisömme muodostuu osallistujista ja heidän organisaatioistaan, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista.

Executive MBA – ohjelman hyödyt yrityksille

 • Huippuosaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueille
 • Tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistäminen
 • Konkreettiset ratkaisumallit ja ideat ajankohtaisiin haasteisiin
 • Uusia johtamistaitoja ja -työkaluja tulevaisuusajatteluun ja strategiseen ennakointiin
 • Avainhenkilöiden sitouttaminen ja palkitseminen
 • Taloudellinen hyöty kehittämistehtävien myötä
 • TSE exe Osaajien Yhteisö-organisaatiot osaksi omia verkostoja

Lue osallistujien kokemuksia

Ota yhteyttä

Barbara Malmström.
Barbara Malmström Koulutuspäällikkö+358 50 466 1888
Ulla Heinonen TSE exe johtaja
Ulla Heinonen TSE exe Johtaja+358 50 591 7199
Saaga Somerkoski
Saaga Somerkoski Asiakasvastaava+358 50 472 6741