Kohti tulevaisuutta

Tutustu TSE exen kokonaisohjelmatarjontaan ohjelmat-sivuillamme.

Mikäli haluat keskustella henkilökohtaisesta johtamisen tai osaamisenkehittämisen mahdollisuuksista, annamme mielellämme lisätietoja ja mietitään yhdessä juuri sinulle sopivia vaihtoehtoja.

 

 

 

"Uudistunut ohjelmatarjontamme tuo Osaajien yhteisön sinun ja organisaatiosi tueksi."

Lue Optio Tulevaisuuden Suomi artikkeli lokakuu 2019

”Vuoden 2019 alussa me TSE exe:ssä tartuimme johtamiskoulutusohjelmiemme sisällölliseen ja menetelmälliseen uudistamiseen innostuneina. Lähtökohtana olivat keskustelut asiakkaidemme kanssa organisaatioiden tulevaisuuden osaamistarpeista”, kertoo TSE exen johtaja Ulla Heinonen.

TSE exe tarjoaa ohjelmauudistuksen myötä entistä joustavampia mahdollisuuksia oppimiseen. Osallistujien henkilökohtainen osaaminen ja työkokemus huomioidaan vahvasti johtamisosaamisen kehittämisohjelmissa.

”Ei riitä, että uudistamme omaa ammattiosaamistamme. Tarvitaan jatkuvaa oppimista sekä omaksumista, joka kattaa henkilö-, tehtävä-ja organisaatiokohtaiset kehittämistarpeet. Vahvistamme osallistujien oman asiantuntijuuden ja johtamisosaamisen syventämistä sekä haastamme heitä miettimään omien organisaatioittensa toimintaympäristöä vahvalla tulevaisuusorientaatiolla”, Ulla Heinonen sanoo.

”Olemme luoneet Osaajien yhteisön, jossa osallistujien verkostot laajenevat. Mukaan kytketään osallistujien omia ja heidän organisaationsa verkostoja sekä alumnien että yliopiston asiantuntijoiden osaamista ja kokemusta verkostomaisessa yhteisössä”, Heinonen sanoo.

Vastuullinen ja vaikuttava johtamisosaaminen ratkaisee yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden suunnan. TSE exen johtamiskoulutusohjelmat avartavat osallistujien näkemyksiä ajankohtaisista teemoista, tulevaisuuksista sekä visionääriseen liiketoimintaan liittyvistä valinnoista.

Turun yliopiston TSE exen johtaja Ulla Heinonen kertoo, että ohjelmauudistusta on ollut tekemässä monialainen ja -tieteinen asiantuntijaverkosto.

Tutustu TSE exen uudistuneeseen koulutustarjontaan osoitteessa www.utu.fi/exe

Koko Optio Tulevaisuuden Suomi -artikkelin löydät täältä.

 

"Osaaminen ratkaisee yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden suunnan. Olethan mukana kanssamme luomassa parempaa tulevaisuuden johtajuutta, hyvinvointia ja menestymistä?"

Lue koko artikkeli toukokuu 2019

Viime aikoina on keskusteltu korkeakoulutettujen yrittäjien täydennyskoulutuksesta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Jatkuvan oppimisen malli tunnistetaan ja tunnustetaan. Hyvä niin. Tämä sama aihe koskee laajemminkin koko suomalaista työelämää, ei yksin korkeakoulutettuja yrittäjiä.

Osaamisen jatkuva kehittäminen on esimiesten ja johtajien, yritysten ja organisaatioiden elinehto muuttuvassa maailmassamme. Ammatillinen osaaminen, merkityksellisyys, moninaisuuden ymmärtäminen sekä työn hallinnan tunne ovat hyvinvoinnin ja menestymisen avaimia. Sitran yliasiamies Mikko Kosonen toteaa, että nykyinen maailma on kompleksinen, kaoottinen sekä sosiaalisen median kyllästämä. Aikaisemmin organisaatiossa ihmisten oli helpompi hahmottaa oma merkityksellinen roolinsa sekä tehtävänsä. Tulevaisuudessa työ haastaa tätä nykyistäkin enemmän. Kosonen puhuu hyvän johtamisen työkaluista merkityksellisinä tekijöinä yritysten ja organisaatioiden menestykseen ja hyvinvointiin.

Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula kommentoi, että oppiminen ja osaaminen ovat tulleet tienhaaraan. Vastedes ne on nähtävä entistä moniosaisemmin ja jatkuvana prosessina. Huttulan mukaan työn tuottavuuden kasvu on tyrehtynyt. Asiantuntijat, yrittäjät, esimiehet ja johtajat tarvitsevat kiireellisesti osaamistason nostamista ja kilpailukyvyn voimistamista.

Muutokseen vastaamiseen ja haltuun ottoon tarvitaan entistä laajempaa yhteistyötä ja verkostoja.

Yrittäjät kaipaavat nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän taitoja kehittääkseen liiketoimintaosaamista ja yrityksensä kilpailukykyä. Tähän liittyvät olennaisesti digitalisatioon ja kansainvälistymiseen liittyvät taidot sekä tulevaisuuden ennakointiin nivoutuvat työkalut.

Penätään uudenlaisia erikoistumiskoulutuksia sekä byrokratian keventämistä. Mutta onko tarpeellista rakentaa uudenlaisia koulutusrakenteita ja järjestelmiä? Kehittämällä jo olemassa olevia johtamiskoulutusohjelmia ja esimiesvalmennuksia vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja kehittämällä joustavampia sekä henkilökohtaisempia ohjelmia voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Turun yliopiston TSE exe:ssä tartuimme johtamiskoulutusohjelmiemme sisällölliseen ja menetelmälliseen uudistamiseen motivoituneina. Lähtökohtana kehittämistyössä olivat hedelmälliset ja aktivoivat keskustelut asiakkaidemme kanssa organisaatioiden ja yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista. Iloksemme saimme kehittämisprosessiin mukaan myös monialaisen ja monitieteisen kouluttajaverkostomme.

Nyt olemme saaneet valmiiksi johtamiskoulutusohjelmiemme laajan ohjelmauudistuksen. Kansainväliseen kasvuun, uudistavaan liiketoimintaan, parempaan tulevaisuuden ihmisten johtamiseen sekä tulevaisuuksien ennakointiin pohjaavat ohjelmat vastaavat jatkuvan oppimisen tarpeeseen. Yhdessä kumppaneidemme kanssa olemme innoissamme uudistetuista kokonaisuuksista. Uudenlaisissa modulaarisissa Executive MBA:ssa ja JOKO:ssa osallistujat pystyvät päivittämään omaa osaamistaan joustavasti ja henkilökohtaisesti, samalla verkostojaan laajentaen. Osallistujat saavat omaan työhönsä suoraan sovellettavat käytännönläheiset työkalut sekä menetelmät kehittämään johtamisosaamista sekä vaikuttavuutta.

Muutoksen monimuotoisuuteen vastasimme luomalla aivan uudentyyppisiä osaajien yhteisöjä.

Osaaminen ratkaisee yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden suunnan. Olethan mukana kanssamme luomassa parempaa tulevaisuuden johtajuutta, hyvinvointia ja menestymistä?

Ulla Heinonen
johtaja TSE exe
Turun yliopisto