Kaksi henkilöä kävelee futuristisen käytävän läpi. Konsortio-ohjelmien kansikuva, konsortio-ohjelma kehittää yritystä ja johtajuutta.

TSE exe konsortio-ohjelmat

> Tulevaisuuden tekijöille

TSE exe konsortio-ohjelmat

TSE exe konsortio-ohjelma on konsepti, joka on muunneltavissa mukana olevien yritysten kehittämistarpeiden mukaisesti. Konsortio-ohjelmissa on mukana useampi yritys, joiden tulevaisuuden tekijöiden ja avainhenkilöiden osaamista yritys haluaa syventää ja laajentaa. Parhaimmillaan konsortio-ohjelma toimii osana yrityksen johtamisosaamisen kehittämiskokonaisuutta.

Konsortio-ohjelma toteutetaan usean yrityksen yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena, jossa mukana olevilla yrityksillä on yhteisiä osaamisen kehittämiskohteita. Ohjelman yrityksillä on mahdollisuus nimetä organisaatioistaan vastuuhenkilöt, jotka varmistavat osallistujien kehittymisen ohjelman eri teemoissa. Ohjelman toteuttamista seuraa TSE exen luotsaama ohjausryhmä, jossa on asiantuntijajäsen jokaisesta mukana olevasta yrityksestä.

Konsortiokonseptissa syntyy laaja-alainen, luottamuksellinen yritysten ja ammattilaisten verkosto sekä Osaajien Yhteisö. Se luo pohjaa osallistujayritysten yhteistyölle sekä laajentaa ja monipuolistaa liiketoimintaosaamista yritysesittelyjen ja -vierailujen kautta.

Konsortio-ohjelma vahvistaa osallistuvien yritysten yritysmielikuvaa, sitouttaa motivoituneet työntekijät, ja auttaa yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja.

Mukana olevat yritykset osallistuvat konsortio-ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen:

 • ohjausryhmätyöskentelyn
 • asiantuntijapuheenvuorojen
 • yritysvierailujen ja -casen sekä
 • yrityksen omien osallistujien ohjauksen myötä

Parhaimmillaan konsortio-ohjelma toimii osana yrityksen johtamisosaamisen kehittämiskokonaisuutta.

Kehittämistyö

Ohjelman aikana osallistuja laatii kehittämistyön, joka tukee osallistujan oman osaamisen kehittymistä ja sen soveltamista omaan tehtävään, organisaatioon ja yritykseen. Työskentelyä ohjaa sekä johtamiskoulutuksien parissa toiminut akateeminen ohjaaja että yrityselämän tunteva asiantuntijaohjaaja.

Konsortio-ohjelmat - koulutuskokonaisuus

Business Talent Academy / Future Excellence

Business Talent Academy (BTA) -ohjelmat sisältävät

FE/BTA-ohjelmassa käydään läpi liiketoiminnan aihealueita, joihin linkittyvät vahvasti teoriat, käytännön johtamistyö ja yrityscaset sekä oman toiminnan arvioiminen. Ohjelmassa tärkeää on mm. yhteisöllinen ja yksilötyöskentely, vuorovaikutteisuus, toisilta oppiminen sekä yrityscaset.

 • ennakointiajattelu ja tulevaisuustyöskentely
 • strateginen ajattelu
 • innovaatioiden tuottaminen
 • johtaminen ja talous muuttuvassa työympäristössä
 • yrityksen ansaintalogiikka yrityssimulaation muodossa
 • markkinointi- ja asiakkuusajattelu
 • ihmisten johtaminen ja esimiestyö
 • globaalit neuvottelutaidot ja vaikuttaminen

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtaminen

TSE exen hankintojen johtamisen ohjelma on suunnattu hankinta-alan ammattilaisille. Sen tavoitteena on kehittää organisaatioiden hankintojen strategisen johtamisen osaamista ja avartaa mm. toimittajakannan johtamisen keskeisiä periaatteita. Osallistujat saavat tuoreinta tutkimukseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa tietoa sekä osaamista oman yrityksensä hankintatoimen kehittämiseen.

Ohjelman toteutus

 • Ohjelma alkaa lokakuussa 2020 ja päättyy huhtikuussa 2021
 • Opiskelu toteutetaan noin kerran kuussa 1-2 päivän jaksoissa
 • Yksitoista (11) koulutuspäivää TSE exen tiloissa, Turun kauppakorkeakoulussa
 • Soveltavat tehtävät ja kehittämistyö
 • 10 opintopistettä (ECTS), hyväksiluetaan TSE exe JOKO ja TSE exe Executive MBA-ohjelmissa
 • Opetuskielenä on pääosin suomi, mutta ohjelmaan sisältyy myös kansainvälisten asiantuntijoiden osuuksia, jotka ovat englanniksi
 • Ohjelman ohessa toteutetaan kansainvälinen hankintojen seminaari

Lue lisää

KiRa-konsortio-ohjelma kumppanuudesta menestykseen

KiRa-konsortio-ohjelma kumppanuudesta menestykseen

Ohjelman lähtökohtana on kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten välillä tapahtuva kehittäminen ja uudistavan suunnan löytäminen. Ohjelmassa lähdetään liikkeelle tulevaisuuden mahdollisuuksista ja niiden hyvästä johtamisesta. Viedään ajankohtaiset teemat käytäntöön!

Keskeiset teemat

 1. Yritysten yhteinen konkreettinen kehittäminen ja uudistaminen. Miten erilaiset innovaatiot ja edistysaskeleet voitaisiin hyödyntää alan kaikkien toimijoiden yhteiseksi eduksi?
 2. Toimialakohtaiset näkökulmat tulevaisuuteen. Missä ja miten ihmiset haluavat tulevaisuudessa asua, työskennellä ja liikkua, vapaa-ajasta puhumattakaan?
 3. Huomisen johtajuus. Oma vai ostettu työvoima, lyhytaikaiset vai pitkät työsuhteet? Tulevaisuuden haasteet ovat moninaiset. Huomisen työntekijöitä johdetaan uudella tavalla.
 4. Rajoja rikkovien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien mahdollisuudet.

On aika uudistaa omia toimintamalleja ja johtamistapoja sekä avata aivan uusia näkökulmia.

Ohjelman toteutus

 • Konsortio-ohjelma toteutetaan yhteistyössä TSE exen ja Kiinkon kesken

Ohjelma sisältää:

 • Yhdeksän (9) koulutuspäivää TSE exen tiloissa, Turun kauppakorkeakoulussa tai verkossa
 • Toimialakohtaiset keskustelun avaukset ja soveltavat tehtävät
 • 15 opintopistettä (ECTS), hyväksiluetaan TSE exe JOKO ja TSE exe Executive MBA-ohjelmissa

Lue lisää

Strategisen ennakoinnin johtaminen

TSE exe Strategisen ennakoinnin johtaminen -ohjelmassa vahvistat ja kehität tulevaisuusajattelua, vaikuttavaa ennakointi-ja strategiatyöskentelyä sekä osallistavaa kehittämisprosessien johtamista. Ohjelma antaa sinulle ja organisaatiollesi valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Saat käytännön osaamista systemaattisen ja dynaamisen ennakoinnin hyödyntämisestä osana organisaation strategista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Ohjelma koostuu visionäärisen johtamisen koulutuspäivistä sekä strategisen ennakoinnin verkko-opinnoista ja asiantuntija-alustuksista. Ohjelma sisältää oman organisaation ennakoinnin haasteisiin pureutuvan tulevaisuustyön, jossa on neljä erilaista suuntautumisvaihtoehtoa.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan valmennusohjelma

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VALMENNUSOHJELMA

TSE exessä organisoimme viime marraskuussa loppuneen Health Campus Turun tarjoaman johtamiskoulutusohjelman ja onnistuneiden ohjelmapilottien johdosta lähdemme toteuttamaan uutta valmennuskokonaisuutta.

Lyhyesti kiteytettynä ohjelman tavoitteena on:

 • lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien toimijoiden yhteistyötä
 • vahvistaa alueella toimivien esimiesten liiketoimintaosaamista ja johtamis- ja esimiestaitoja, verkostoitumista unohtamatta

Lue lisää

Ohjelmamoduulit ja koulutusohjelmat

 • Aloitat mistä ohjelmasta tahansa, sinulla on viitoitettu koulutuspolku EMBAan saakka.
 • Suoritettuasi JOKOn olet jo EMBA koulutuspolulla. JOKOn suorittaneille on vuosittain oma EMBA-aloitusajankohta.
 • Konsortio-ohjelmasta on luonteva jatkaa JOKOn kautta EMBAan.
 • Tule mukaan mistä kohdasta haluat!

 

Lisätietoja

TSE exen koulutuspäällikkö Kerttu Autio
Kerttu Autio Koulutuspäällikkö+358 50 562 4825kerttu.autio@utu.fi
Miia Tammisto-Lehtinen TSE exen asiakasvastaava
Miia Tammisto-Lehtinen Asiakasvastaava+358 50 573 3671​miia.tammisto-lehtinen@utu.fi
Ulla Heinonen TSE exe johtaja
Ulla Heinonen TSE exe Johtaja+358 50 591 7199ulla.heinonen@utu.fi