TSE exe yritysohjelmat

TSE exe yritysohjelmat eli konsortio-ohjelmat

Yritysohjelmat eli konsortio -ohjelmat

Ota yhteyttä

Aloitus: tammikuu
Kesto: 6-8 kuukautta
Koulutuspäivien määrä: 12-16
ECTS: 15
Hinta on sidottu yrityskohtaisiin osallistujamääriin:
≥ 4 osallistujaa 6 800 €/henkilö/yritys (+ alv)
2-3 osallistujaa 7 600 €/henkilö (+ alv)
1 osallistuja 8 400 € (+ alv)

TSE exe yritysohjelma eli konsortioohjelma on konsepti, joka on muunneltavissa mukana olevien yritysten kehittämistarpeiden mukaisesti. Konsortio-ohjelmissa on mukana useampi yritys, joiden tulevaisuuden tekijöiden ja avainhenkilöiden osaamista yritys haluaa syventää ja laajentaa. Parhaimmillaan konsortio-ohjelma toimii osana yrityksen johtamisosaamisen kehittämiskokonaisuutta. Konsortio-ohjelma toteutetaan usean yrityksen yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena, jossa mukana olevilla yrityksillä on yhteisiä osaamisen kehittämiskohteita. Ohjelman yrityksillä on mahdollisuus nimetä organisaatioistaan vastuuhenkilöt, jotka varmistavat osallistujien kehittymisen ohjelman eri teemoissa. Ohjelman toteuttamista seuraa TSE exen luotsaama ohjausryhmä, jossa on asiantuntijajäsen jokaisesta mukana olevasta yrityksestä.

Mukana olevat yritykset osallistuvat yritysohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen:

 • ohjausryhmätyöskentelyn
 • asiantuntijapuheenvuorojen
 • yritysvierailujen ja -casen sekä
 • yrityksen omien osallistujien ohjauksen myötä.

Kehittämistyö

Ohjelman aikana osallistuja laatii kehittämistyön, joka tukee osallistujan oman osaamisen kehittymistä ja sen soveltamista omaan tehtävään, organisaatioon ja yritykseen. Työskentelyä ohjaa sekä johtamiskoulutuksien parissa toiminut akateeminen ohjaaja että yrityselämän tunteva asiantuntijaohjaaja.

Yritysohjelman hyödyt yrityksille

 • Tukee yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja
 • Sitouttaa motivoituneen työntekijän
 • Vahvistaa osallistujien osaamista esimies- ja asiantuntijatyössä
 • Kehittää ennakointiajattelua ja tulevaisuustyöskentelyä
 • Laajentaa osallistujien ja yritysten verkostoja
 • Ohjelma yhdistää avoimen ja räätälöidyn valmennuksen hyödyt kustannustehokkaasti
 • Konsortio-ohjelma vahvistaa osallistuvien yritysten yritysmielikuvaa, sitouttaa motivoituneet työntekijät, ja auttaa yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja.

Osaajien yhteisö

TSE exe suunnittelee ja toteuttaa yrityksille ja organisaatioille yksilöllisesti suunniteltuja johtamisen ja osaamisen kehittämisohjelmia joista hyötyy sekä yritys että osallistuja. Konsortiokonseptissa syntyy laaja-alainen, luottamuksellinen yritysten ja ammattilaisten verkosto sekä Osaajien yhteisö, joka luo pohjaa osallistujayritysten yhteistyölle sekä laajentaa ja monipuolistaa liiketoimintaosaamista yritysesittelyjen ja -vierailujen kautta.

Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä. Osaajien yhteisö ja sen kautta tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä sosiaalisista hyödyistä, joita sinä ja yrityksesi saa TSE exen johtamiskoulutuksista. Osallistujiemme mielestä tämä on yksi merkityksellisiimmistä koulutuksen tuomista hyödyistä. Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia ja Osaajien yhteisössä on kyse osaamisen ja kehittymisen syventämisestä. Laaja ja monialainen yhteisömme muodostuu osallistujista ja heidän organisaatioistaan, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista.

 

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista

Business Talent Academy (BTA) -ohjelmat
FE/BTA-ohjelmassa käydään läpi liiketoiminnan aihealueita, joihin linkittyvät vahvasti teoriat, käytännön johtamistyö ja yrityscaset sekä oman toiminnan arvioiminen. Ohjelmassa tärkeää on mm. yhteisöllinen ja yksilötyöskentely, vuorovaikutteisuus, toisilta oppiminen sekä yrityscaset.

 • ennakointiajattelu ja tulevaisuustyöskentely
 • strateginen ajattelu
 • innovaatioiden tuottaminen
 • johtaminen ja talous muuttuvassa työympäristössä
 • yrityksen ansaintalogiikka yrityssimulaation muodossa
 • markkinointi- ja asiakkuusajattelu
 • ihmisten johtaminen ja esimiestyö
 • globaalit neuvottelutaidot ja vaikuttaminen

 

Sosiaali- ja terveysalan valmennusohjelma
Tavoitteena:

 • lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien toimijoiden yhteistyötä
 • vahvistaa alueella toimivien esimiesten liiketoimintaosaamista ja johtamis- ja esimiestaitoja, verkostoitumista unohtamatta

 

KiRa-konsortio-ohjelma kumppanuudesta menestykseen-
Tavoitteena: 

 • Kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten välillä tapahtuva kehittäminen ja uudistavan suunnan löytäminen.
 • Tulevaisuuden mahdollisuuksien löytäminen ja niiden hyvä johtaminen
 • Yritysten yhteinen konkreettinen kehittäminen ja uudistaminen
 • Erilaisten innovaatioiden ja edistysaskeleiden hyödyntäminen alan kaikkien toimijoiden yhteiseksi eduksi
 • Toimialakohtaisten tulevaisuuden näkökulmien huomioiminen.
 • Huomisen johtajuuden kehittäminen

 

Ota yhteyttä

Lisätietoja

Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​
Anna Alasuutari Koulutuspäällikkö+358 50 536 4720