TSE exe Yritysohjelmat

TSE exe yritysohjelmat

Ota yhteyttä

Yritysohjelmat eli konsortio -ohjelmat

Aloitus: joulukuu
Kesto: 6-8 kuukautta
Koulutuspäivien määrä: 11-14
ECTS: 15
Hinta on sidottu yrityskohtaisiin osallistujamääriin:
≥ 4 osallistujaa 6 800 €/henkilö/yritys (+ alv)
2-3 osallistujaa 7 600 €/henkilö (+ alv)
1 osallistuja 8 400 € (+ alv)

TSE exe yritysohjelmat ovat johtamisen kehittämisohjelmia, jotka keskittyvät organisaation tulevien avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen syventämiseen, vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. Parhaimmillaan yritysohjelma toimii osana yrityksen johtamisosaamisen kehittämiskokonaisuutta sekä organisaation sisäisen verkoston ja yhteistyön vahvistajana.

Yritysohjelmat toteutetaan usean yrityksen yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena, jossa mukana olevilla yrityksillä voi olla yhteisiä osaamisen kehittämiskohteita tai yhteistyön syventämistavoitteita.

Ohjelman yrityksillä on mahdollisuus nimetä organisaatioistaan vastuuhenkilöt, jotka varmistavat osallistujien kehittymisen ohjelman eri teemoissa.

Yritysohjelmat kehittävät osallistujien ja organisaatioiden

 • Tulevaisuusajattelutaitoja ja ennakointivalmiuksia
 • Kestävää, globaalia liiketoimintaosaamista sekä vaikuttavuuksien ja kytkeytyneisyyksien näkökulmien tunnistamista
 • Henkilökohtaistettua, kokonaisvaltaista johtamisosaamista sekä oman toimenkuvaa ja organisaatiota

Kehittämistyö

Ohjelman aikana osallistuja laatii kehittämistyön, joka tukee osallistujan oman osaamisen kehittymistä ja sen soveltamista omaan tehtävään, organisaatioon ja yritykseen. Keskeistä on, että kehittämistyö voidaan hyödyntää organisaation/osallistujan toiminnassa. Kehittämistyö -prosessia ohjaa sekä johtamiskoulutuksien parissa toiminut akateeminen ohjaaja että organisaation sisäisen ohjaaja.

Yritysohjelman hyödyt yrityksille

 • Tukee yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja
 • Kehittämistyön tuomat konkreettiset uudet ideat ja kehitystoimenpiteet organisaation hyödyksi
 • Sitouttaa motivoituneen työntekijän
 • Vahvistaa osallistujien osaamista esimies- ja asiantuntijatyössä
 • Kehittää ennakointiajattelua ja tulevaisuustyöskentelyä
 • Laajentaa osallistujien ja yritysten verkostoja
 • Ohjelma yhdistää avoimen ja räätälöidyn valmennuksen hyödyt kustannustehokkaasti
 • Yritys-ohjelma sitouttaa motivoituneet työntekijät ja auttaa yritystä kehittämään tulevaisuuden potentiaaleja sekä mahdollistaa verkostoitumisen ja vertaisoppimisen monialaisessa Osaajien yhteisössä.

Osaajien yhteisö

Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä – yhteisöä, joka mahdollistaa yhteistyön, yhteisluomisen ja yhteisen ajattelun. Osaajien yhteisö ja sen kautta tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä sosiaalisista hyödyistä, joita sinä ja yrityksesi saa TSE exen johtamiskoulutuksista.

Osallistujiemme mielestä Osaajien yhteisö on yksi merkityksellisimmistä koulutuksen tuomista hyödyistä. Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia ja Osaajien yhteisössä on kyse osaamisen ja kehittymisen syventämisestä. Laaja ja monialainen yhteisömme muodostuu osallistujista ja heidän organisaatioistaan, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista.

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista
Future Excellence (FE) -ohjelma

Suomenkielisessä FE- ohjelmassa syvennytään liiketoiminnan ydinaihealueisiin, joihin linkittyvät vahvasti teoriat, käytännön johtamistyö ja yrityscaset sekä oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen. Ohjelmassa tärkeää on mm. yhteisöllinen ja yksilötyöskentely, vuorovaikutteisuus, toisilta oppiminen sekä yrityscaset.

Ohjelman teemat

 • ennakointiajattelu ja tulevaisuustyöskentely
 • strateginen ajattelu
 • innovaatioiden tuottaminen
 • johtaminen ja talous muuttuvassa työympäristössä
 • yrityksen ansaintalogiikka yrityssimulaation muodossa
 • markkinointi- ja asiakkuusajattelu
 • ihmisten johtaminen ja uudistava johtamisosaaminen
 • globaalit neuvottelutaidot ja vaikuttaminen

Business Talent Academy (BTA) -ohjelma

Englanninkielisessä BTA-ohjelmassa syvennytään liiketoiminnan ydinaihealueisiin, joihin linkittyvät vahvasti teoriat, käytännön johtamistyö ja yrityscaset sekä oman toiminnan arvioiminen ja kehittäminen. Ohjelmassa tärkeää on mm. yhteisöllinen ja yksilötyöskentely, vuorovaikutteisuus, toisilta oppiminen sekä yrityscaset.

Ohjelman teemat

 • Leadership, renewal and entrepreneurial mindset
 • Strategy fundamentals
 • Strategic marketing and sales
 • Performance measurements and management
 • Leading strategic business processes
 • Multicultural business negotiation and influencing skills

Miksi käydä yritysohjelma?

Tulet osaksi Osaajien yhteisöä

 • Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä
 • Osaajien yhteisössä tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä TSE exe johtamiskoulutuksen sosiaalisista hyödyistä
 • Osallistujiemme mielestä yksi merkityksellisimmistä koulutuksen hyödyistä
 • Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia
 • Osaajien yhteisö syventää osaamista ja kehittymistä
 • Laaja ja monialainen yhteisö, joka muodostuu osallistujista, organisaatioista, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista

Yrityksesi hyötyy

 • Tukee yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja
 • Sitouttaa motivoituneen työntekijän
 • Vahvistaa osallistujien osaamista esimies- ja asiantuntijatyössä
 • Kehittää ennakointiajattelua ja tulevaisuustyöskentelyä
 • Laajentaa osallistujien ja yritysten verkostoja
 • Ohjelma yhdistää avoimen ja räätälöidyn valmennuksen hyödyt kustannustehokkaasti
 • Konsortio-ohjelma vahvistaa osallistuvien yritysten yritysmielikuvaa, sitouttaa motivoituneet työntekijät, ja auttaa yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja.

Palkitse motivoituneet potentiaalit

 • Henkilö on tavoitteellinen ja potentiaalinen tulevaisuuden avaintekijä organisaatiossa
 • Henkilö on motivoitunut kehittämään itseään esimiehenä tai asiantuntijana tai
 • Henkilö tarvitsee urallaan laajempaa kokonaiskuvaa yrityksen liiketoiminnasta

Esimerkkejä muista yritysohjelmista

Räätälöidyt valmennusratkaisut

Teemme asiakkaillemme suunniteltuja, räätälöityjä liiketoiminta- ja johtamisosaamisen valmennusratkaisuja. Kaiken toimintamme lähtökohtana on organisaation strategiset kehitystarpeet yksilöidyn ratkaisun toteuttamiseksi.

 

Sosiaali- ja terveysalan valmennusohjelma

Keskeiset teemat: lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa alueella toimivien esimiesten liiketoimintaosaamista ja johtamis- ja esimiestaitoja, verkostoitumista unohtamatta.

 

KiRa-konsortio-ohjelma kumppanuudesta menestykseen

KEskeiset teemat: Kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten välillä tapahtuva kehittäminen ja uudistavan suunnan löytäminen, Tulevaisuuden mahdollisuuksien löytäminen ja niiden hyvä johtaminen, Yritysten yhteinen konkreettinen kehittäminen ja uudistaminen, Erilaisten innovaatioiden ja edistysaskeleiden hyödyntäminen alan kaikkien toimijoiden yhteiseksi eduksi, Toimialakohtaisten tulevaisuuden näkökulmien huomioiminen, Huomisen johtajuuden kehittäminen.

Jätä soittopyyntö

Lisätietoja

Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​
Anna Alasuutari Koulutuspäällikkö (vanhempainvapaalla)+358 50 536 4720
Marika Hänninen Koulutuspäällikkö+358407096513