Certified Foresight Professional – Ennakoinnin ammattilaiseksi

Varmista organisaatiosi menestys tulevaisuudessa! Kehitä ennakointitaitojasi oppimalla tulevaisuudentutkijoiden metodeja ja vie ennakointi osaksi organisaatiosi arkea rakentamalla dynaaminen ennakointijärjestelmä, eli luomalla suunnitelma oman organisaation ennakointikäytänteiden kehittämiseksi.

Valmennuksen jälkeen voit halutessasi suorittaa Certified Foresight Professional -sertifikaatin.

Kenelle?

Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille ja päätöksentekijöille.
*Organisaatioden kehitysvastuussa oleville henkilöille. Erityisesti niille, jotka tunnistavat toimialan ja liiketoiminnan olevan muutoksessa, mutta selkeää kuvaa muutoksesta ja omista reagointitarpeista siihen ei ole vielä muodostunut. Kurssia voi suositella kaikille niille, jotka aikovat menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Mitä?

Valmennus antaa sinulle ja organisaatiollesi uusia valmiuksia vastata muuttuvan toimintaympäristön ja työn haasteisiin. Valmennuksen aikana tutustut siihen, mitä on monialainen ennakointi osana organisaation päätöksentekoa. Tärkeä anti valmennuksessa on sen aikana luotava oman organisaation dynaaminen ennakointisuunnitelma.
 

*Osaaminen toimialaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa, muutosten ennakoinnissa ja oman aktiivisuuden merkitys tulevaisuuden rakentamisessa saivat kurssilla paljon vahvistusta.

*Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet ennakoijana sekä valmistaa sekä itseä että organisaatiota kohtaamaan paremmin vaihtoehtoiset tulevaisuudet.

Miten?

Valmennukseen kuuluu yhdeksän lähipäivää ja verkko-opiskelua. Lähipäivien ohjelmassa on innostavia asiantuntija-alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja erilaisiin fasilitoiviin tulevaisuustyökaluihin ja ryhmäprosesseihin tutustumista. Lähipäivien välillä pääset kehittämään omaa osaamistasi tehtävien avulla ja rakennat pitkin valmennusta omaa ennakointijärjestelmätyötäsi.

Noin puoli vuotta valmennuksen päättymisen jälkeen osallistujilla on halutessaan mahdollisuus suorittaa CFP-sertifiointi, joka laskutetaan erikseen (hinta 700 € + alv).

*Koulutuksen vetäjiltä ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute haastoi meidät lisäksi monesti pois mukavuusalueiltamme ja miettimään vaihtoehtoisia tapoja totuttuja malleja täydentämään.

*CFP:n pitkäkestoisuus suorastaan pakotti käyttämään aikaa uuden oppimiseen, sekä viemään opin suoraan käytännön tekemiseen. Ennakointityön edistämisessä käytin luonnollisesti hyväkseni työyhteisöäni, jonka myötä opit laajenivat koko työyhteisöön.

Ilmoittaudu mukaan tästä

Hinta 5.800 (+ALV 24%) euroa ja early bird 5.200 euroa (+ALV 24%) (ilmoittautuminen 30.6. mennessä)

Noin puoli vuotta valmennuksen päättymisen jälkeen osallistujilla on halutessaan mahdollisuus suorittaa CFP-sertifiointi, joka laskutetaan erikseen (hinta 700 € + alv).

Osallistujien kokemuksia

Lähdin CFP-koulutukseen hiukan varovaisin odotuksin, sillä minulla on vanhastaan ennakointitaustaa. Ajattelin, että iso osa sisällöstä olisi ainakin jollain tasolla ennestään tuttua. Toisaalta olin kiinnostunut näkemään, mikä on ennakoinnin state-of-the-art tällä hetkellä. Vaikka erityisesti koulutuksen alkujaksoilla vastaan tuli paljon jo osaamaani, pystyin kuitenkin asiantuntevien kouluttajien johdolla sekä täydentämään että syventämään tietämystäni ennakoinnista. Suuri merkitys oppimisessa oli ennakoinnin keskeisiä lähestymistapoja konkretisoivilla ryhmätöillä. Eikä pidä unohtaa vertaisoppimistakaan, sillä tutustuminen muiden organisaatioiden ennakointihaasteisiin ja -käytäntöihin tuotti monia oivalluksia. 

Suhteellisen välittömästi pystyin omassa työssäni hyödyntämään koulutuksessa läpikäytyä Causal Layered Analysis -menetelmää. Olin etsiskellyt keinoa jäsentää ja analysoida skenaarioiden sisältöjä uudella tavalla, ja huomasin CLA:n sopivan siihen hyvin. Suuri apu CFP-koulutuksesta oli myös ennakointinäkökulman esillä pitämisessä oman organisaationi käynnissä olleessa strategiatyössä.   

Jyrki Aakkula, Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Ennakointi kuului työnkuvaamme jo ennen koulutusta ja olemme tehneet alueella pitkäjänteistä työtä sen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa. CFP-kurssin anti auttoi meitä jäsentämään entistä paremmin alueella tehtävää ennakointityötä, sen eri toimijoita ja osallistujia, käytettyjä menetelmiä sekä ennakoinnilla saavutettuja tuloksia. Nykytilan perusteellisen kartoituksen pohjalta oli luontevaa lähteä miettimään kehittämisen paikkoja ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Koulutuksen pohjalta laadimmekin alueelliselle ennakoinnille uuden toimintamallin, jota jalkautamme aktiivisesti toimijoiden käyttöön osana työtämme. 

Koulutuksen vetäjiltä ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute haastoi meidät lisäksi monesti pois mukavuusalueiltamme ja miettimään vaihtoehtoisia tapoja totuttuja malleja täydentämään. Koulutuksesta saadun palautteen innoittamana olemme esimerkiksi ottaneet luovuuteen ja taidelähtöisyyteen pohjaavat menetelmät osaksi toimintaamme ja palaute siitä on ollut hyvää. Koulutuksen pohjalta laaditun toimintamallin tuloksena ennakoinnin ja sen toimijoiden ja eri prosessien koordinointi on myös entistä jäsentyneempää ja toiminta dynaamisempaa.

Anne Kokkonen ja Hanna Kautiainen

Ennakointiasiantuntijat

Etelä-Savon maakuntaliitto

Eteenpäin katsominen on luonnollinen osa työtäni. Tunnistin kuitenkin tarvitsevani siihen lisää työkaluja ja ajatusten vaihtoa muiden asiasta kiinnostuneiden, mielellään jopa muita toimialoja edustavien kanssa.

Osaaminen toimialaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa, muutosten ennakoinnissa ja oman aktiivisuuden merkitys tulevaisuuden rakentamisessa saivat kurssilla paljon vahvistusta. CFP:n pitkäkestoisuus suorastaan pakotti käyttämään aikaa uuden oppimiseen, sekä viemään opin suoraan käytännön tekemiseen. Ennakointityön edistämisessä käytin luonnollisesti hyväkseni työyhteisöäni, jonka myötä opit laajenivat koko työyhteisöön.

Ennakointi ei ole jotain, jota tehdään jossain muualla kerran vuodessa. Se on tapamme tehdä työtä jäsenyritysten kilpailukyvyn edistämiseksi.

Sirpa Kirjonen

Markkinointi- ja tutkimusjohtaja
Sanomalehtien liitto

Finanssitoimiala muuttuu lähivuosina huomattavasti – ennakoinnin avulla haluamme lisätä ja ylläpitää jatkuvaa tulevaisuutta ja strategiaa koskevaa keskustelua. CFP antaa työkaluja ennakointimenetelmiin ja -malleihin eri kokoisille organisaatiolle sekä valmistaa niin itseä kuin organisaatiota kohtaamaan paremmin vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Ohjelma antoi myös valmiuksia ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet ennakoijana ja auttoi rakentamaan ennakointijärjestelmän, mitä ei olisi tullut tehtyä ilman selkeärajaista ohjelmaa.

Jari Karjalainen

tietoasiantuntija/strategiatoiminto

LähiTapiola-ryhmä

Certified Foresight Professional valmennus on antanut eväitä tulevaisuuden systemaattisen tarkasteluun. On selvää, että pelkästään ympärilleen katselu ja ympäristön tapahtumien tiedostaminen ei riitä. Systemaattisiin malleihin tutustuminen on tuonut kolme kirkasta näkyä: Tulevaisuudentutkimus voi olla voimaannuttavaa, tieto on tulevaisuudentutkimuksen polttoainetta ja iso osa työstä sujuu tuttuja menetelmiä hyödyntämällä.

Lähijaksojen alustukset ja syventävät keskustelut valmennusryhmässä ovat huippua. Tämän lisäksi sähköisen oppimisalustan hyväksikäyttö tehtävien teossa ja yhteydenpidossa ryhmään luo mahdollisuuden osallistua joustavasti valmennukseen. Olen myös oivaltanut, että tulevaisuudentutkimus ja ennustaminen eivät ole sama asia.

Jari Pitkänen

Toimitusjohtaja

Tuurin Tili Oy

Biolan Oy on jo reilu nelikymppinen perheyhtiö, jolle on vuosien mittaan kehittynyt vahva kulttuuri ja omat keinonsa, joiden avulla se pyrkii ennakoitumaan tulevaan.  Missään vaiheessa em. keinoja ei ole kuitenkaan nivottu systemaattiseksi menetelmäksi, joten vankka kokemus ja monet pitkäaikaiset työsuhteet aiheuttavat tunnustetusti myös ”putkinäköä”, niin itseeni kuin organisaatioon laajemminkin.  Näiden asioiden vaivaamana alun perin kiinnostuin Certified Foresight Professional –valmennuksesta.

Alkuvaiheen valmennus on toiminut toivotusti – herättänyt ajatuksia itsellä ja keskustelua organisaatiossa. Erityisesti lähijaksojen anti vertaisryhmässä on aina erinomaisen voimaannuttavaa. Kun ryhmä on taitavasti kasattu riittävän erilaisista lähtökohdista tulleista ihmisistä, takaa se laaja-alaisia näkökulmia ennakointiin niin julkisen sektorin, suur- kuin pienyritystenkin näkökulmasta.

Kaj Paavola

Toimitusjohtaja

Favorit-Tuote Oy/Biolan Group

Innostuin osallistumaan Certified Foresight Professional -valmennukseen sen mielenkiintoisten teemojen ja sertifiointimahdollisuuden takia. Teen organisaatioiden uudistumiseen ja kasvuun liittyvää strategia-, ennakointi- ja innovaatiotyötä ja CFP valmennuskokonaisuus on mielestäni ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa osaamistani yrityksemme ja asiakkaittemme hyödyksi.

Vesa Auvinen 
Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, strateginen uudistaja
Dazzle Oy

 

Lisätietoja

Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​hannele.jarvenpaa@utu.fi