Hankintojen johtaminen

Ohjelma on suunnattu hankinta-ammattilaisille ja sen tavoitteena on kehittää hankintojen strategisen johtamisen osaamista. Osallistujat saavat tuoreinta tutkimukseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa tietoa ja osaamista oman yrityksensä hankintatoimen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Ohjelman asiantuntijana on professori Harri Lorentz, toimitusketjujen johtaminen.

Seuraava ohjelma alkaa lokakuussa 2020. Opiskelu toteutetaan noin kerran kuussa 1-2 päivän lähijaksoissa, kokonaiskesto on 11 päivää. Opetuskielenä on pääosin suomi, mutta ohjelmaan sisältyy myös kansainvälisten asiantuntijoiden osuuksia, jotka ovat englanniksi.

Lähipäivät:

To 22.10.2020

Ke-to 18.-19.11.2020

Ke-to 13.-14.1.2021

To-pe 11.-12.2.2021

To-pe 18.-19.3.2021

To-pe 22.-23.4.2021

TSE exe Hankintojen johtaminen 2020 esite

Seuraava ohjelma alkaa lokakuussa 2021

Professori Harri Lorentz

”Yritystoiminta on joukkuepeliä. Osto ja hankinta puolustaa omaa päätä kus­tannuksilta ja tukee myynnin hyökkäystä mm. varmistamalla saatavuuden, hallit­semalla riskejä, sekä myötävaikuttamalla tuotekehitykseen. Edel­lisestä ohjelmasta saamamme palautteen mukaan valmennus on antanut osallistujille tuhdisti tuoretta osaamista ja kehitysideoita. Kehittämistöiden kautta jatkuvan kehittämi­sen ja suorituskyvyn parantamisen prosessi on saatu ostossa ja hankinnassa käyntiin. Onko yrityksesi hankintaosaaminen päivitet­ty ja iskussa?”

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Miia Tammisto-Lehtinen
Nadja Galfano