Johtamiskoulutuksen hyödyt osallistujalle

TSE exe suunnittelee ja toteuttaa yrityksille ja organisaatioille yksilöllisesti suunniteltuja johtamisen ja osaamisen kehittämisohjelmia joista hyötyy sekä yritys että osallistuja.

Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä. Osaajien yhteisö ja sen kautta tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä sosiaalisista hyödyistä, joita sinä ja yrityksesi saa TSE exen johtamiskoulutuksista. Osallistujiemme mielestä tämä on yksi merkityksellisiimmistä koulutuksen tuomista hyödyistä. Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia ja Osaajien yhteisössä on kyse osaamisen ja kehittymisen syventämisestä. Laaja ja monialainen yhteisömme muodostuu osallistujista ja heidän organisaatioistaan, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista.

Lue lisää osaajien yhteisöstä

Milloin käydä EMBA?

 • Haluat kehittää visionääristä johtamistasi, ennakointiosaamista sekä saada rohkeaa ajattelutapaa johtamiseen
 • Kaipaat uusia näkökulmia ja ymmärrystä vaativasta kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä
 • Haluat työkaluja innovointiin- ja hankehitysprosesseiden läpiviemiseen
 • Haluat vahvistaa omaa johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi
 • Koet hyödylliseksi kehittää coaching-, mentorointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
 • Haluat saada uusia laajoja ja moniammatillisia asiantuntijaverkostoja osaksi omaan työtäsi

Milloin käydä JOKO?

 • Osaamisesi kaipaa päivittämistä
 • Toimenkuvasi laajenee tai uudistuu
 • Johtamisosaamisesi kaipaa vahvistusta
 • Vastaat organisaatiossasi muutoksista tai kehityshankkeista
 • Tarvitset käytännönläheistä liiketoimintaosaamista
 • Haluat laajentaa omaa verkostoasi tai
 • toimit johtoryhmän jäsenenä

Milloin lähettää henkilö organisaatiostasi yritysohjelmaan?

 • Henkilö on tavoitteellinen ja potentiaalinen tulevaisuuden avaintekijä organisaatiossa
 • Henkilö on motivoitunut kehittämään itseään esimiehenä tai asiantuntijana tai
 • Henkilö tarvitsee urallaan laajempaa kokonaiskuvaa yrityksen liiketoiminnasta

Ota yhteyttä

Ulla Heinonen TSE exe johtaja
Ulla Heinonen TSE exe Johtaja+358 50 591 7199
Hannele Järvenpää TSE exe kehitysjohtaja
Hannele Järvenpää Kehitysjohtaja+358 50 583 9516​ ​​
Marika Hänninen Koulutuspäällikkö+358407096513
Barbara Malmström.
Barbara Malmström Koulutuspäällikkö+358 50 466 1888
Anna Alasuutari Koulutuspäällikkö+358 50 536 4720
Saaga Somerkoski
Saaga Somerkoski Asiakasvastaava+358 50 472 6741
Marko Sihvola Koulutuspäällikkö+358504630137