TSE exe

TSE exe – johtamisen ja organisaatioiden kehittäjä

TSE exe on Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimiva yksikkö, joka tarjoaa yrityksien edustajille sekä yksityishenkilöille avoimia ja räätälöityjä johtamiskoulutuksia ja esimiesvalmennuksia.  TSE exen toiminnassa yhdistyvät uusin akateeminen tieto sekä vahva käytännön yrityselämän tuntemus. TSE exen johtamiskoulutuksissa keskeistä on henkilökohtaisten johtamistaitojen kehittyminen, tulevaisuuusosaaminen sekä visionäärinen johtaminen. Koulutuksen, vertaisoppimisen ja Osaajien yhteisön kautta saat uusimmat menetelmät ja työkalut organisaatiosi käyttöön

TSE exen laajin koulutusohjelma Executive MBA (EMBA) on Suomessa toteutettava liikkeenjohdon Executive MBA -ohjelma, jolle on myönnetty kilpailtu ja arvostettu kansainvälinen akkreditointi: AACSB.  Turun yliopiston TSE exe EMBA kestää 2,5 vuotta ja todistuksen myöntää Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. TSE exen EMBAN voi aloittaa joustavasti henkilökohtaiseen aikatauluusi sopivassa kohdassa.

Toinen  tunnettu ohjelmamme JOKO-johtamiskoulutus kestää vuoden. Modulaarisen ohjelmarakenteemme myötä JOKO-koultuksen voi hyväksilukea osaksi EMBA-ohjelmaa. Muita suosittuja ohjelmiamme ovat Strateginen ennakoinnin johtaminen (SEJO), Hankintojen strateginen johtaminen (HAJO), Future Excellence (FE) sekä Business Talent Academy (BTA). Lisäksi räätälöimme asiakkaan strategiaan ja toimintatapaan perustuvia johdon ja esimiesten ohjelmakokonaisuuksia ja toimimme aktiivisena kehityskumppanina konserneille, pk-yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille. Lähtökohtamme on organisaation kehitystarpeet yksilöidyn ratkaisun toteuttamiseksi.

Osaajien yhteisö

TSE exen koulutuksissa yhdistyvät uusin akateeminen tieto sekä vahva käytännön liike-elämän tuntemus. Koulutustemme ytimessä on asiakkaidemme strategisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja niihin sopivien ratkaisujen rakentaminen Osaajien yhteisössä. TSE exen johtamiskoulutusten osallistujat, organisaatioiden edustajat ja kouluttajat muodostavat tulevaisuuden TSE exen Osaajien yhteisön, joka toimii tukena ja verkostona myös ohjelmistamme valmistumisen jälkeen. Verkostomainen ja vuorovaikutteinen Osaajien yhteisö mahdollistaa osaamiskokemuksen syventymistä, hyvien käytänteiden ja menetelmien jakamista sekä työkalujen hyödyntämistä käytännön työelämässä. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.Turun kauppakorkeakoulu tekee vaikuttavaa yritysyhteistyötä yli 480 yrityksen kanssa. Turun yliopisto kuuluu maailman parhaan 1 % joukkoon (QS World University Rankings 2022.)

Sitoudumme kumppanuuteen. Inspiroimme ja haastamme tulevaisuuden johtajuuteen.

Ohjelmien hyödyt

Ohjelmistamme saat valmiuksia päätösten tekemiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, asiakasrajapinnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä talouden johtamiseen. Vahvistat strategista työskentelyäsi ja virtuaalista, monikansallista- ja kulttuurista johtajuuttasi sekä luot vahvaa, eteenpäin luotaavaa tulevaisuusosaamista. Henkilökohtainen asiantuntijuutesi syvenee ja kokonaisvaltainen johtajuutesi saa uusia näkökulmia ja entistä laajempaa vaikuttavuutta.

Modulaarisen ohjelmarakenteemme ansiosta sovitat opintosuunnitelmasi palvelemaan osaamistasi ja elämäntilannettasi. Sinä sitoudut kehittämään osaamistasi, me inspiroimme ja haastamme sinua läpi matkan.