TSE exe on johtamisosaamisen kehittämiskumppani

Yritysasiakkaanamme voi valita
> yrityksellesi räätälöityjä ohjelmia
> liittyä mukaan
usean yrityksen muodostamaan konsortio-ohjelmaan
> osallistua avoimiin TSE exen johtajuutta-ja liiketoimintaosaamista kehittäviin ohjelmiin
> rakentaa yrityksesi avainhenkilöille eri ohjelmista kokonaisuuksi

Pauli Aalto-Setälä, Työelämäprofessori, Turun yliopisto

Yritysasiakkaanamme voit valita

Räätälöidyt valmennusratkaisut

Teemme yrityksille yksilöllisesti suunniteltuja osaamisen kehittämisohjelmia. Kokeneet asiantuntijamme räätälöivät yhteistyössä kanssanne tavoitteisiinne parhaiten toimivan valmennusratkaisun. 

Kohderyhmänä organisaatiossanne voi olla johtoryhmä, esimiehet, avainhenkilöt ja asiantuntijat tai koko työyhteisö.

Valmennuksessamme hyödynnämme yhteisesti sovitulla tavalla asiantuntija-alustuksia, ryhmätyötä ja -keskustelua, coachingia, vertaismentorointia, sparrausta ja tarpeen mukaan kohdennettuja harjoitustehtäviä.

Kaikki TSE exen valmennusohjelmat voidaan opintopisteyttää ja hyväksilukea soveltuvin osin Executive MBA- ja JOKO-ohjelmissamme.

Konsortio-ohjelmat (mm. Future Excellence ja Business Talent Academy)

Konsortio-ohjelman valmennuskokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan useammalle organisaatiolle, joilla on samankaltaiset kehittämistavoitteet.

Konsortio-ohjelma voi olla esim. yritysten potentiaaleille suunnattu yleisliikkeenjohdollinen valmennus. Konsortio-ohjelma voidaan toteuttaa myös toimialakohtaisella teemalla, esim. hankintojen johtamiseen tai sosiaali-ja terveystoimialan osaamistarpeisiin keskittyen.

Yritysten muodostama ohjausryhmä on konsortio-ohjelman toteutuksen suuntaaja ja tavoitteiden varmistaja.

Ohjelman yritykset nimittävät omista organisaatioistaan vastuuhenkilöt, jotka osaltaan varmistavat osallistujien osaamisenkehittämisen ohjelman aikana.

Konsortio-ohjelmissa syntyy aito, luottamuksellinen yritysten ja ammattilaisten verkosto. Se luo pohjaa osallistujayritysten yhteistyölle sekä laajentaa ja monipuolistaa liiketoimintaosaamista yritysesittelyjen ja -vierailujen kautta.

Konsortio-ohjelma vahvistaa osallistuvien yritysten yritysmielikuvaa, sitouttaa motivoituneen työntekijän ja auttaa yritystä määrittelemään tulevaisuuden potentiaaleja.

Esimerkkejä konsortio-ohjelmista on mm. Future Excellence ja Business Talent Academy -ohjelmat.

Joustavia koulutuspolkuja henkilöstön kehittämiseen

TSE exe tarjoaa useita erilaisia koulutuspolkuratkaisuja. Jos yrityksesi osaaja on opiskellut TSE exen ohjelmassa, hänelle on mahdollisuus rakentaa henkilökohtainen ja joustava koulutuspolku Executive MBA ja JOKO-ohjelmiin.

Tutustu yhteen koulutuspolkuesimerkkiimme ja kysy lisätietoja meiltä.

TSE exen osaajien yhteistö

 

Lisätietoja

Miia Tammisto-Lehtinen Asiakasvastaava+358 50 573 3671​miia.tammisto-lehtinen@utu.fi