Suomenkielinen koulutuspäivä

Koulutuspäivä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville sekä palvelujärjestelmien kehittäjille

Tiede kohtaa käytännön: Varhaisen stressialtistuksen merkitys lapsen kehitykselle ja terveydelle

Kuormittavat elämäntapahtumat ja vaikeat kasvuolosuhteet ovat osa valitettavan monen lapsen ja nuoren elämää. Perheissä voidaan kokea merkittäviä vastoinkäymisiä yli sukupolvirajojen ja vanhempien mahdollisuudet turvata lapsen kehitystä ja terveyttä voivat olla rajalliset. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohtaavilla ammattilaisilla on tärkeää olla mahdollisimman ajantasaista tutkittua tietoa kasvua ja kehitystä vaarantavista ja toisaalta suojaavista tekijöistä sekä niistä toimista, joilla elämäntilanteisiin liittyvää kuormitusta voidaan vähentää.

FinnBrain-syntymäkohortti on Varsinais-Suomen alueella ja Ahvenanmaalla kerätty tutkimusaineisto, joka keskittyy raskaudenaikaisen ja varhaisen stressialtistuksen terveysvaikutusten tutkimiseen. Lasta odottavista perheistä koostuvan aineiston keruu aloitettiin vuonna 2010 ja parhaillaan toteutetaan mittauksia lasten täytettyä yhdeksän vuotta. Hanke toimii yhteistyössä sekä useiden eri alojen tutkijoiden että yhteiskunnan eri alojen toimijoiden kanssa.

Tutkimustuloksista tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta arvokas aineisto hyödyttäisi mahdollisimman laajaa joukkoa. Tämän vuoksi järjestämme sosiaali-ja terveysalojen sekä sivistystoimen työntekijöille ja palveluiden järjestämisestä päättäville tahoille suunnatun koulutuspäivän. Teemana on ”tiede kohtaa käytännön”. Tarjolla on sekä tutkittua tietoa raskaudenaikaisen ja varhaisen stressialtistuksen terveysvaikutuksista että esimerkkejä sektorirajoja ylittävistä toimintatavoista haittojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Toivomme, että tilaisuus on antoisa sekä ajatusten herättäjänä että käytännön toiminnan rakentajana.

Tervetuloa Turkuun kesäkuussa!