Amerikansiirtolaisuuden värikäs historia tiivistyi yksiin kansiin

Finns in the United States -teoksen kustantajana toimii arvostettu Michigan State University Press.
Finns in the United States -teoksen kustantajana toimii arvostettu Michigan State University Press.

Turun yliopiston pitkät perinteet siirtolaisuuden historian tutkimuksessa tiivistyvät monella tavalla 2.4.2014 julkistetussa teoksessa Finns in the United States: A History of Settlement, Dissent, and Integration. Monipuolista tutkimusta esiteltiin Sirkkalan kampuksella järjestetyssä julkistustilaisuudessa kirjan toimittaneen professori Auvo Kostiaisen johdolla.

Matkailun historian ohella juuri siirtolaisuustutkimuksen parissa pitkän uran tehnyt Kostiainen selosti uuden teoksen olevan laajin englanninkielinen kokonaisesitys suomalaisesta amerikansiirtolaisuudesta. Kirja on myös saanut arvoisensa kustantajan.  Yhdysvaltalainen yliopistokustantaja Michigan State University Press tarjoaa teokselle erinomaisen näkyvyyden ja monipuoliset levityskanavat.

Yhteensä 21 artikkelia sisältävä kokoelma antaa kattavan kokonaiskuvan suomalaisesta siirtolaisuudesta alkaen Delawaren suomalaisista ja päättyen amerikansuomalaisuuden nykypäivään ja tulevaisuudennäkymiin. Amerikansuomalaisia tarkastellaan toisaalta yhteisönä sen muodostamien organisaatioiden, kulttuurin ja oman identiteetin kautta, mutta tärkeässä asemassa on myös monimutkainen suhde uuteen ja vanhaan kotimaahan – paluumuuttoa unohtamatta.

Julkistamistilaisuudessa professori Auvo Kostiaisen kanssa kirjaa esitelleet tekijät totesivat kirjassa tavallaan tiivistyvän yhden sukupolven tutkijoiden kontribuutio siirtolaisuustutkimukselle. Uuden sukupolven toivottiin jatkavan tätä perinnettä, kuten on jo tapahtunutkin nyt ilmestyneessä teoksessa. Nuorempaa Turun yliopiston tutkijapolvea edustaa John Morton -keskuksen tutkimuskoordinaattori Johanna Leinonen, joka on ollut kirjoittamassa teokseen useampiakin artikkeleita.

Joukko kirjan tekijöitä professori Auvo Kostiaisen johdolla esitteli uutta teosta Sirkkalan kampuksella pidetyssä julkistustilaisuudessa.
Joukko kirjan tekijöitä professori Auvo Kostiaisen johdolla esitteli uutta teosta Sirkkalan kampuksella pidetyssä julkistustilaisuudessa.

Tutkimusperinteen perustana, ja samaan aikaan myös tuloksena, on Turun yliopiston yleisen historian oppiaineen kokoelmahuoneesta löytyvä laaja amerikansiirtolaisuuteen liittyvä aineistokokoelma. Se sisältää esimerkiksi Suomi-seuran lehtileikekokoelman, passi- ja matkustusluetteloita, yhdistysten aineistoja sekä valokuvia. Pääosin yliopiston tutkijoiden Yhdysvalloista paikan päällä keräämä aineisto on toiminut perustana yli 60 pro gradu -tutkielmalle sekä sadoille muille tieteellisille julkaisuille. Lisätietoja monipuolisesta kokoelmasta löytyy oppiaineen kotisivuilta.

Teoksen esittely kustantajan sivustolla »

Antti-Jussi Nygård