Eläintarhasta navettaan, porolaitumilta perhekuviin

Eläimet ovat kulkeneet ihmisen mukana koko tunnetun historian, ja niillä on keskeinen osa myös nykyisten yhteiskuntien toiminnassa, kulttuurissa ja jokapäiväisessä elämässä.

Ihminen hyödyntää eläimiä ravintona, työvoimana, tutkimusvälineenä, viihteenä sekä terveyden ylläpitäjänä. Eläin on monesti paitsi väline myös kumppani kotona ja työpaikalla, ja monelle lemmikki on läheinen perheenjäsen, jolle kerrotaan huolet ja jonka kuolemaa surraan. Myös luonnonvaraiset eläimet elävät ihmisen vaikutuspiirissä ja erilaisen huomion kohteena: niitä kohdataan lähiluonnossa, niitä metsästetään, suojellaan, katsellaan sekä kuvataan ja niiden elinpiirejä muokataan.

Tuoreessa, monitieteisessä teoksessa Kanssakulkijat: Monilajisten kohtaamisten jäljillä (SKS 2020) kirjoittajat tarkastelevat erilaisia tilanteita ja käytäntöjä, joissa eläimet asettuvat osaksi monilajista elämää ja toimintaa ihmisen kanssa.

Kanssakulkijuuden voi ymmärtää ihmisten ja eläinten elämän limittymisenä eri tavoin: se voi pitää sisällään konkreettisia kohtaamisia, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, tietoisuutta toisesta sekä toisen huomioon ottamista ja hoivaa. Kanssakulkijoiden asema ja elinolot muuttuvat, kun yhteiskunta ja kulttuuri muuttuvat, mutta eläimet myös vaikuttavat yhteiskuntaan ja kulttuuriin omalla panoksellaan.

Kanssakulkijuus voi tarkoittaa työskentelyä eläinten kanssa, niin navetassa, pellolla kuin porolaitumillakin. Se pitää sisällään myös arkiset kohtaamiset lasten ja lemmikkien tai vanhusten ja avustajaeläinten välillä sekä opetuksessa. Eläinten rooli tutkimuksessa sekä näytteille asettaminen kertovat nekin jaetusta historiasta, kuten myös tarve hoivata ja suojella eläimiä.

Kanssakulkijat valottaa niitä erilaisia tapoja, joilla ihmiset ovat esihistoriasta nykyaikaan suhtautuneet kohtaamiinsa eläimiin ja jakaneet arkensa, työnsä ja kotinsa niiden kanssa. Monitieteinen teos nostaa esiin ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen erilaisia muotoja ja analysoi niissä tapahtuneita muutoksia Suomessa.

Kirjoittaja toimii akatemiatutkijana yleisen historian oppiaineessa.

Kanssakulkijat. Monilajisten kohtaamisten jäljillä, toim. Tuomas Räsänen & Nora Schuurman. Helsinki: SKS, 2020.

> Teoksen esittely kustantajan verkkosivustolla