Eläintutkijoita ja taiteilijoita lähes kaikilta mantereilta

Elokuun alussa Turun yliopistolla käyskenteli tavallista enemmän eläintutkijoita ja taiteilijoita. Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura Ykes ry:n Turun yliopistossa 7.–9.8.2018 järjestämään (Un)Common Worlds -konferenssiin osallistui 250 ihmistä. Kyseessä oli ensimmäinen kansainvälinen ihmistieteellinen eläintutkimuskonferenssi Suomessa, ja se toi Turkuun ihmisiä Antarktista lukuun ottamatta kaikilta mantereilta.

Kolmipäiväisen konferenssin aikana pohdittiin ihmisten ja muiden eläinten välisiä jaettuja ja jakamattomia maailmoja. Ohjelma sisälsi tieteellisiä esitelmiä, taidehankkeita ja yleisöluennon. Työryhmissä käsiteltiin esimerkiksi veganismia, eläimiin liittyvää nationalismia ja biopolitiikkaa. Osallistujien joukossa oli taiteilijoita ja tutkijoita esimerkiksi taidehistorian, kirjallisuudentutkimuksen, sosiologian, historian, psykologian ja maantieteen alalta. Eri tieteenalojen ja taiteen yhdistäminen on tärkeää yrittäessämme etsiä tapoja elää yhdessä muiden eläinten kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Konferenssin pääpuhujat olivat kansainvälisesti tunnettuja eläintieteilijöitä. Erica Fudge (University of Strathclyde) kertoi ihmisten ja karjan suhteesta uuden ajan alun Englannissa. Helena Telkänranta (University of Bristol ja Helsingin yliopisto) kertoi, mitä tiede nykyään tietää eläinten tunteista. Jamie Lorimer (University of Oxford) käsitteli probioottien käyttöä osana ekologioiden hallintaa. Keynote-luennot ovat nähtävissä tallenteina helmikuun 2019 alkuun saakka.

Ensi vuonna kymmenen vuotta täyttävä Ykes oli haaveillut kansainvälisen konferenssin järjestämisestä jo pitkään. Viimeinen sysäys tuli Suomen soveltavan etologian seuralta, joka testamenttasi toimintansa päättyessä rahaa Ykesille. Myös Koneen Säätiöltä, Tieteellisten seurain valtuuskunnalta, Varsinais-Suomen Kulttuurirahastolta, Turun kaupungilta ja Turun yliopistolta, erityisesti historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta saatu tuki olivat korvaamattomia. Suuri kiitos kuuluu myös järjestelytoimikunnalle, konferenssisihteerille ja opiskelija-avustajille.

Tilaisuudelle oli suuri kysyntä, mikä selittyy ihmistieteissä käynnissä olevalla eläinkäänteellä. Monitieteistä eläintutkimusta tehdään Turun yliopistossakin paljon. Olisi hienoa, jos se näkyisi yliopiston profiloinnissa nykyistä voimakkaammin.

Heta Lähdesmäki on (Un)Common Worlds -konferenssin järjestelytoimikunnan jäsen, Ykes ry:n hallituksen puheenjohtaja ja kulttuurihistorian väitöskirjatutkija.