Humanisti elämysteollisuuden pyörteissä

Tampere-talon nykyinen toimitusjohtaja, Paulina Ahokas, on Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kasvatteja. Alkujaan hän luki pääaineenaan ranskan kieltä ja kulttuuria, mutta Prahassa vietetyt vuodet herättivät kiinnostuksen musiikkitiedettä kohtaan. Tällä välin musiikkitiede oli tieteenalana menossa Suomessa uudenlaisee  n, kulttuurisempaan suuntaan, mikä sai Ahokkaan innostumaan aiheesta.

HENK_Missa_han_on_nyt_kuvaYliopistotutkinnon merkittävänä hyötynä Ahokas näkee erityisesti kokonaisuuksien ja metatason tiedon hallinnan.

– Humanistinen tutkinto kokonaisvaltaisuudessaan on fantastinen lähtökohta ja pohja työelämään, Ahokas pohtii.

Opiskelu ja oppiminen eivät kuitenkaan lopu koulusta valmistumiseen. Ahokas korostaa jatkuvan opiskelun ja uteliaan asenteen tärkeyttä työelämässäkin, oman alan tuntemus luo vankan ammattilaisuuden perustan. Viime aikoina hänen omaan lukemistoonsa on kuulunut erityisesti johtamiseen liittyvää kirjallisuutta ja parhaillaan Ahokas opiskeleekin Aalto-yliopistossa Executive MBA­ ‒tutkintoa.

Omalla urallaan Ahokas on pyrkinyt tekemään asioita, jotka hän on kokenut aidosti kiinnostaviksi. Hän on työskennellyt vuosia niin kansainvälisen kuin kansallisenkin elämysteollisuuden alalla. Nykyisessä työssään hän on erityisen ylpeä siitä, että hän saa olla mukana tuottamassa voimaannuttavia kokemuksia Tampere-talon kävijöille.

Vahvuuksikseen johtajana hän näkee innostuneen asenteen sekä uusien mahdollisuuksien ja kykyjen tunnistamisen. Erilaista osaamista omaavien tekijöiden kanssa työskennellessä syntyy usein hedelmällistä yhteistyötä. Ahokas on ylpeä siitä, että hän on osa ammattitaitoista tiimiään.

Kaupallisella alalla pärjätäkseen myös humanistilta vaaditaan vankkaa taloudellista osaamista ja tavoitteellista tekemistä. Humanistinen arvopohja säilyy kuitenkin lähtökohtana kaiken taustalla:

– Haluan omasta puolestani olla mukana rakentamassa kokonaisvaltaisesti hyvää tulevaisuutta, Ahokas toteaa.

Musiikki kuuluu erottomasti niin Ahokkaan työ- kuin vapaa-aikaankin, soitto ja laulaminen rytmittävät jokapäiväistä elämää. Musiikki onkin Ahokkaalle se polttoaine, josta hän saa virtaa hektisen arjen pyörittämiseen.

Tulevalta Ahokas toivoo, että saisi työskennellä jatkossakin luovien asioiden parissa. Tampere-talon tulevista projekteista kysyttäessä hän vihjaisee suunnitteilla olevasta Etäevent-hankkeesta, jonka tarkoitus on tuoda palveluja myös niiden saataville, jotka eivät fyysisesti Tampere-taloon pääse paikalle. Oman haasteensa tälle vuodelle tarjoilee vielä Linnan juhlat, jotka järjestetään poikkeuksellisesti Tampere-talossa.

Virva Jussila on mediatutkimuksen opiskelija, joka työskenteli laitoksen harjoittelijana kesällä 2013.