Kääntäjäopiskelijat heittäytyvät työelämäsimulaatioon työpajakursseilla

Monikielisissä työpajoissa käännöstieteen opiskelijat saavat eväitä työelämään. Käytännönläheisillä kursseilla yhdistetään aiemmin opittua uuteen ja opitaan yhdessä tekemällä.

Kääntäjän työnkuvaan kuuluu usein itse kääntämisen lisäksi paljon muuta. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden yhteisissä monikielisissä työpajoissa pyritään tarjoamaan valmiuksia työelämään.

Työelämälähtöiset työpajakurssit menestyivät Intoa!-yrittäjyystekokilpailussa. Kuva: Hanna Oksanen.

Kurssin aluksi opiskelijat perustavat kuvitteellisen käännösalan yrityksen. Viiden kuuden hengen yritystiimeissä jokainen pääsee vuorollaan kokeilemaan käännösorganisaation eri rooleja käytännössä: opiskelijoille tutun kääntäjän työnkuvan lisäksi toimitaan projektipäällikön, terminologin, oikolukijan ja käännösteknologian ammattilaisen tehtävissä. Yritystiimeille tarjotaan simuloituja, mutta tilaisuuden tullen myös autenttisia käännösprojekteja. Yritystiimit voivat aina tarpeen vaatiessa konsultoida kielten, käännösteknologian, henkilöstöhallinnon ja talouden asiantuntijoina toimivia opettajia.

Käännösalan yrityskummit vierailevat kurssilla. Kuva: Leena Salmi.

Kurssin alussa teetetyn osaamiskyselyn mukaan opiskelijoilla ei työpajaan tullessa juuri ole aiempaa kokemusta käännösalan töistä. Kehitettävää on etenkin talousosaamisessa, hinnoittelussa, teknisessä osaamisessa ja projektinhallinnassa. Kurssilla päästään harjoittelemaan monia liike-elämän tilanteita: yritystiimit laativat liiketoimintasuunnitelman ja nettisivut sekä pääsevät pitchaamaan. Tiimit viestivät asiakkaan kanssa, hinnoittelevat käännösprojektin, laativat sille työnkulku- ja aikataulusuunnitelmat ja lopuksi laskuttavat työn. Työelämään tutustutaan esimerkiksi yritysvierailuilla ja opiskelijayritysten vieraina käyvien käännösalan yrityskummien kautta.

Kurssin kantavana ajatuksena on oppia yhdessä tekemällä. Oman roolin hahmottaminen osana tiimiä, oman työn organisointi ja ymmärrys kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat arvokkaita taitoja työelämään siirryttäessä. Moni käännösalan ammattilainen työllistää itse itsensä, mutta yrittäjämäinen ajattelu ja projektinhallintataidot ovat valttia myös palkkatyössä. Kurssilla halutaan lisätä yrittäjämäisiä valmiuksia, mutta ketään ei pyritä väkisin ohjaamaan yrittäjän uralle.

Kaksiosaisen kurssin työpaja I järjestetään maisteriopintojen ensimmäisen vuoden keväällä ja työpaja II toisen vuoden syksyllä. Paitsi oppimisympäristönä työpajatyöskentelyä voidaan hyödyntää myös laboratoriona käännöstoiminnan tutkimiseen. Tänä vuonna kolmatta kertaa järjestettäviä työpajoja kehitetään jatkuvasti kurssikokemusten, seurantaselvitysten ja opiskelijapalautteen avulla. Työelämälähtöiset työpajakurssit huomioitiin myös vuoden 2016 Intoa!-yrittäjyystekokilpailussa, jossa se selvisi viiden parhaan ehdotuksen joukkoon.

Pia Salo on aloittelemassa käännöstieteen jatko-opintoja Utuling-tohtoriohjelmassa.