Kirjauutuus: Både och, sekä että

Miten monikielisyys ilmenee kirjallisuudessa, miltä se tuntuu ja mitä seurauksia sillä on? Miten sellaiset kirjailijat, kuten Kersti Bergroth, Elmer Diktonius ja Edith Södergran ovat ratkaisseet valta- ja vähemmistökieleen liittyviä kysymyksiä? Millaista on jiddishin-, tataarin- tai saamenkielinen kirjallisuus Suomessa? Miten nykykirjallisuus, esimerkiksi Susanna Alakosken tai Zinaida Lindénin teokset käsittelevät kieleen, kielten välisiin suhteisiin ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä?

Suomalaisen kirjallisuuden monikielisyyttä ja Suomen monikielisyyden historiaa tarkastellaan Heidi Grönstrandin ja Kristina Malmion toimittamassa, juuri ilmestyneessä kaksikielisessä teoksessa Både och, sekä että. Om flerspråkighet. Monikielisyydestä (Schildts 2011).

Kokoelmaan ovat kirjoittaneet kirjailijat Arne Nevanlinna ja Alexandra Salmela sekä tutkijat Kadriye Bedretdin, Jan Dlask, Satu Gröndahl, Heidi Grönstrand, Vuokko Hirvonen, Tintti Klapuri, Kristina Malmio, Simo Muir, Julia Tidigs, Agneta Rahikainen ja Kai Åberg.

Lisätietoja:
http://www.schildts.fi/fi/litteratur/2324-bade-och-seka-etta.html
http://www.schildts.fi/fi/node/2269

Aki Luotonen