Uusia lukutaitoja rakentamassa

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. kokoaa yhteen tutkijoita, joita kiinnostaa kielen oppiminen ja opettaminen, kieli(koulutus)politiikka ja ylipäätään kielen käyttö yhteiskunnassa. Yhdistyksen toiminnan päätapahtuma on vuosittainen syyssymposium, joka järjestetään tänä vuonna Turun yliopistossa 10.–11.11. Symposiumiin osallistuu yli 150 tutkijaa pääasiassa Suomen eri yliopistoista ja naapurimaista. Turussa on vahvaa ja aktiivista toimintaa soveltavan kielitieteen alalla, joten symposiumin järjestäminen täällä on luontevaa.

Tämänvuotisen symposiumin teema on lukutaito. ”Uusia lukutaitoja rakentamassa” otsikon alle mahtuu monenlaisia puheenvuoroja nykypäivän lukutaidon vaatimuksista, ongelmista ja niiden ratkaisuista: esimerkiksi digitaalinen lukutaito, medialukutaito, informaatiolukutaito, vieraan kielen lukutaito ja monikielinen lukutaito ovat tutkimuksen kohteina. Perinteisten esitelmien, temaattisten työpajojen ja postereiden lisäksi symposiumissa kuullaan myös PechaKucha-esityksiä sekä paneelikeskustelu kielestä ja lukutaidosta muuttuvassa maailmassa. Tapahtumassa jaetaan myös Afinlandia-palkinto vuoden parhaasta kotimaisesta soveltavan kielitieteen pro gradu -tutkielmasta. Ohjelmaan kuuluu lisäksi kolme plenum-esitelmää. Kansainvälisen soveltavan kielitieteen kattojärjestön (AILA) puheenjohtaja Daniel Perrin Zürichin yliopistosta luennoi kirjoittamisen taidon vaatimuksista muuttuvassa työelämässä. Françoise Blin Dublinin yliopistosta käsittelee esitelmässään digitaalisen lukutaidon roolia vieraan kielen oppimisessa. Heini-Marja Pakula Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta puolestaan käsittelee plenum-esitelmässään monikielitaitoa lukemisen ja kirjoittamisen näkökulmista.

Symposiumin järjestelytoimikunta koostuu pääasiassa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opettajista ja tutkijoista. Järjestelyissä on ollut isona apuna kieli- ja käännöstieteiden laitoksella järjestetyn projektikurssin opiskelijat. Opiskelijat ovat hoitaneet erilaisia käytännön järjestelyjä sähköpostiviestinnästä somettamiseen ja nimikylttien askarteluun. Symposiumin viestinnässä on satsattu sosiaalisen median kanaviin: tapahtumalla on oma Twitter-tili (@afinla2017), Instagram-profiili (afinla2017) ja tapahtumasivu AFinLAn Facebook-profiilissa.

Lotta Lehti on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tutkijatohtori ja AFinLAn syyssymposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Pekka Lintunen puolestaan on englannin kielen yliopistonlehtori ja järjestelytoimikunnan jäsen.