Kouluttautuminen ryhmänohjaajaksi

Vanhemmuusryhmänohjaajaksi kouluttautuminen:

Kouluttautuminen vanhemmuusryhmänohjaajaksi on prosessinomaista. Koulutusprosessi sisältää ohjaajakoulutuksen, koulutusta ryhmän käynnistämiseksi, työssäoppimisjakson, joka toteutetaan vanhemmuusryhmiä ohjaamalla menetelmän työnohjaajan tukemana sekä pätevöitymisen eli sertifioitumisen.

Ryhmän ohjaamiseen tarvitaan erikseen tilattava manuaalipaketti, jonka osallistujataho kustantaa itse (ei kuulu koulutuksen hintaan). Manuaalipaketin hinta on noin 1500 e ja sitä voi käyttää useampi ryhmänohjaaja.

Vanhemmuusryhmänohjaajakoulutus (lähiopetus 3 pv tai online 5 x 3h 15min ): (koulutuskieli englanti)

Vanhemmuusryhmänohjaajakoulutuksessa annetaan tietoa Ihmeelliset vuodet – ohjelmasta ja sen perusperiaatteista. Koulutuksessa käydään läpi ryhmämuotoisia työtapoja, joiden avulla voidaan lisätä vanhemman ja lapsen positiivista vuorovaikutusta ja vähentää lapsen negatiivista ei-toivottua käytöstä. Koulutuksessa käsitellään ohjelman kannalta keskeisiä ryhmänohjaukseen liittyviä asioita, kuten vanhempien tukemista ja kannustamista, kotitehtäviin sitouttamista, viikoittaisia puhelinsoittoja, vuorovaikutusvideoiden käyttöä ja käsittelyä ryhmässä, käytännön harjoitteiden ohjaamista ryhmäkerroilla, materiaalin käyttöä ja teemojen keskeisten asioiden oivalluttamista. Koulutuksessa annetaan tiivistetysti osallistujille valmiudet lähteä ohjaamaan vanhemmuusryhmiä.

Näin käynnistät vanhemmuusryhmän

Pian ohjaajakoulutuksen jälkeen järjestetään koulutustilaisuus, jonka vetäjänä toimii suomenkielinen kokenut Ihmeelliset vuodet –asiantuntija. Koulutustilaisuudessa käydään läpi ryhmän kokoamiseen ja käynnistämiseen liittyviä asioita suomalaisen palvelujärjestelmän näkökulmasta. Koulutuksessa annetaan myös tietoa kansallisen kotipesän toiminnasta ja menetelmätuesta.

Työssäoppimisjakso eli ryhmien ohjaaminen

Vanhemmuusryhmänohjaajaksi kouluttautuvat aloittavat ryhmänohjaajakoulutuksen jälkeen vanhemmuusryhmän ohjaamisen pareittain omassa yksikössään. Harjoittelu alkaa ryhmän kokoamisella, alkuhaastatteluilla, järjestelyillä sekä materiaaliin perehtymisellä. Tähän on hyvä varata riittävästi työaikaa.

Vanhemmuusryhmän ohjaamiseen kuluu työajasta noin kolmasosa ryhmien aikana. Työaikaa menee alkuvalmistelujen lisäksi materiaaleihin perehtymiseen, ryhmäkertojen suunnitteluun yksin ja yhdessä työparin kanssa, ryhmäkertojen ohjaamiseen, väliyhteydenottojen tekemiseen ja paperitöihin. Ryhmäkertoja myös videoidaan ryhmänohjaajien oman kehittymisen tueksi. Ryhmien ohjaamisen aikana ryhmänohjaajaparia ohjaa Peer coach –menetelmän työnohjaaja, joka auttaa ryhmänohjaajia saamaan ohjelman mukaiset työskentelytavat haltuun ryhmäkertojen videoita yhdessä katsoen ja pohtien. Peer coach -työnohjaukset tilataan suoraan palveluntarjoajilta.

Kun vanhemmuusryhmiä on toteutettu vähintään kaksi, ryhmänohjaaja voi siirtyä pätevöitymisvaiheeseen sertifiointiohjelman kautta. Sertifiointiohjelma koostuu työnäytteen arvioinnista/hyväksynnästä ja ns. paperitöistä. Työnäytteen arviointia varten omasta ryhmänohjaamisesta toimitetaan videomateriaalia pääorganisaation kouluttajalle katsottavaksi. Samoin ryhmien aikana kertyvä fideliteettiä tukeva aineisto toimitetaan pääorganisaatioon. Sertifioitumismaksu sisältää työnäytteen arvioinnin ja paperitöiden läpikäynnin sekä kirjallisen palautteen ja sertifikaatin. Lisätietoa ja apua saat Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

 

Ryhmänhallintaohjelman (TCM) työpajojen vetäjäksi kouluttautuminen:

Kouluttautumisohjelma noudattelee pitkälti vanhemmuusryhmänohjaajan kouluttautumispolkua. Ryhmänohjaajakoulutukseen voivat hakeutua työpajan käyneet ryhmänhallinnnan menetelmäosaajat. Myös Ryhmänhallintamenetelmän ryhmiä eli työpajoja ohjataan työpareittain ja ohjaamista varten tarvitaan erillinen tilattava manuaalipaketti.

 

Lisätietoja:

Kati Granlund
Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus
Turun yliopisto
kati.granlund@utu.fi
050 530 3743