ALEX BLACK: AJATTELUNTAITOJA KÄYTÄNNÖSSÄ JA TEORIASSA

Alex Black ABC-educationista vieraili Raumalla huhtikuussa 2019. Hän piti yhden opintojakson ajatteluntaidoista kymmenelle innokkaalle opiskelijalle, osallistui yhteen IKI-pedagogiseen kahvilaan ja piti työpajan IKI-TARU-opettajille.

Ajattelunasiantuntija uransa alussa Alex Black työskenteli Englannissa Let’s Think –organisaatiossa. Let’s Think on paikallisen opetusministeriön tukemana yritys, joka konsultoi kouluja erilaisissa ajatteluntaitokysymyksissä. Heillä on hyvin tarkat tuntien rakenteet ja ohjeet oppituntikeskusteluihin. Koko Let’s Think –toiminta perustuu Vygotskyn ja Piaget’n teorioille. Olen osallistunut aiemmin heidän koulutuksiinsa ja pienenä asiana mieleeni on jäänyt, kuinka lasten pitää aina itse antaa selittää, mitä ovat ajatelleet esimerkiksi ratkaistessaan erilaisia tehtäviä. Liian usein sanomme: Olet varmaan tuossa ajatellut! Sitä emme voi tietää, pitää kysyä lapselta. Let’s Think –organisaariolla on hyvä sivut, joista löytyy myös valmiita oppituntien rakenteita. Ne on helposti sovellettavissa Suomeen. Kurkkaapa vaikka englannin kielen materiaalia nimeltä Bridge. Se sopii meillekin hyvin! Kotisivujen osoite: http://www.letsthink.org.uk/

Tällä hetkellä Alex Black työskentelee Zurichissa erilaisissa ajatteluun liittyvissä konsultointitehtävissä. Hän on työskennellyt siellä myös kansainvälisessä koulussa matemaattisten aineiden opettajana ja toiminut opettajankouluttajana. Lisäksi hän on kaksikielisen opetuksen asiantuntija. Hänen kotisivunsa löytyvät osoitteesta: http://www.abc-learning.org/

IKI-opettajien työpajassa keskustelimme siitä, mikä on opettajajohtoisuuden ja oppilaslähtöisyyden sekä kommunikaation ja kielellisen korrektiuden suhde kielen opetuksessa. Tunti alkoi sillä, että Alex oli teipannut luokan lattiaan ison nelikentän, jossa nämä käsitteet olivat eri ulottuvuuksina. Jokainen meistä sijoitti nelikenttään kaksi erillistä post it –lappua siihen kohtaan käsitejanaa, jossa meidän mielestämme opetus ihannetilanteessa liikkuu. Kiva ja yksinkertainen tapa saada keskustelua aikaan!
Sen jälkeen me kiersimme ryhmissä neljä työpistettä, joissa me kirjasimme paperille näihin neljään käsitteeseen liittyviä asioita. Ajatuksia herättävää tässä oli, että vaikka toimimme ryhmänä emme saaneet puhua keskenämme: Liian usein joko alkaa hallita keskustelua tai johtaa sitä tiettyyn suuntaan. Näin jokainen sai ilmaista oman ajatuksemme. Tätä olen käyttänyt paljon senkin jälkeen.

Kun hiljainen kierros oli tehty, kiersimme vielä kaikki pisteet ja luimme, mitä muut olivat kirjoittaneet. Täydensimme ja alleviivasimme oleellisia kohtia. Tässä Alex korosti, että oppilaiden ryhmäkeskusteluissa on luotettava oppilaisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmäkeskusteluun ei saa puuttua ilman, että oppilaat pyytävät. Opettajan pitääkin kierrellä luokassa ja olla ikään kuin tarjolla, jos oppilaat tarvitsevat häntä, mutta keskusteluihin ei saa puuttua.
Sen jälkeen menimme pisteeseen, josta olimme aloittaneet ja keksimme ajatelman, joka kiteytti kaikkien ryhmäläisten ajatukset kyseisestä käsitteestä. Samaa työtapaa Alex käytti myös muissa aihepiireissä ja se toimi hyvin. Aikaa kirjoittamiseen oli vain muutama minuutti. Se riitti hyvin, sillä keskustelua ei aluksi ollut.

Tämän jälkeen Alex piti meille luennon, joka ei oikeastaan ollut luento, vaan esimerkkejä kielellisen korrektiuden ja kommunikaation merkityksestä sekä erilaisista teksteistä. Keskusteltiin myös siitä, onko muistaminen ajattelua vai ei. Bloomin taksonomiassa (POPSin perustana) muistaminen on alin ajattelun kategoria, mutta kaikissa ajattelutaksonomioissa näin ei ole. Hyvä muuten huomata, että lapset ovat tottuneet käyttämään muistia ja muuten ajatellessaan joutuvat poistumaan mukavuusalueeltaan.

Lopuksi toistimme vielä ensimmäisen harjoituksen niin, että siirsimme omia post it –lappujamme janoilla sen mukaan kuin käsityksemme oli muuttunut. Suurin osa meistä aloitti siitä, että kielen oppimisessa kommunikaatio on tärkeintä ja työskentelyn pitää olla oppilaslähtöistä. Työpajan lopulla olimme siirtyneet korostamaan enemmän kielellistä korrektiutta ja opettajajohtoisuutta.
Työpajan lopulla Alex muuten totesi, että hän on ollut hiukan huolestunut seuratessaan suomalaista keskustelua kouluista ja oppimisesta sekä vieraillessaan suomalaisissa kouluissa. Oppimista ei tapahdu, jos kaikki tehdään lasten ehdoilla. Opettajan pitää yhä vastata oppitunneista ja antaa lapsille haasteita ja tilaa ajatella. Oppimista ei tapahdu, jos lapsia ei haasteta!

Alex Black on tulossa Suomeen syksyllä. Jos kiinnostuit hänen ajatuksistaan, laita minulle viestiä niin sovitaan työpajoista Raumalla ja vierailusta Jyväskylään. Hän tulee mielellään ja IKI-hanke rahoittaa vierailun! Hän tekee mielellään myös luokkavierailuja ja näyttää käytännössä, miten toimii lasten kanssa.

Juli-Anna Aerila