Tutkimus ilmastonmuutoksen aiheuttamista tunteista

Kiitoksia kiinnostuksesta tutkimustamme kohtaan!

Tämä on ilmastonmuutoksen herättämiä ajatuksia ja tunteita koskeva kyselytutkimus, jonka tarkoituksena on tutkia, miten aihetta käsittelevä englannista suomeksi käännetty psykologinen mittari toimii Suomessa. Etsimme tutkimuksen vastaajiksi useita satoja ihmisiä, ja olet sopiva osallistuja, jos olet vähintään 16-vuotias ja osaat sujuvasti suomea. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä

Tutkimukseen osallistumisesta ei tarjota palkkiota, mutta osallistumisesi edistää ilmastonmuutoksen psykologisten vaikutusten tieteellistä tutkimusta. Kyselyssä on kysymyksiä suhtautumisestasi ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista. Jos ilmastonmuutos herättää sinussa paljon huolta, voi kyselyyn vastaaminenkin herättää epämukavia tunteita. Kaikenlaiset vastaukset ovat tutkimuksellemme arvokkaita, mutta jos vastaaminen tuntuu epämukavalta, kyselyn täyttämisen voi myös jättää kesken ilman negatiivisia seurauksia. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista, ja kesken jääneiden kyselyiden tietoja ei käytetä tutkimuksessa.

Jos koet, että ilmastonmuutoksen ajatteleminen aiheuttaa sinussa vahvoja negatiivisia tunteita, jotka haittaavat arkeasi, kannustamme sinua ottamaan yhteyttä johonkin mielenterveyttä tukevaan palveluun ja keskustelemaan asiasta.

Opiskelijoille matalan kynnyksen hyvinvointia edistäviä palveluita tarjoaa Nyyti ry: https://www.nyyti.fi/

Hankaliin ahdistusoireisiin voi hakea apua myös asuinkuntasi sinulle osoittamalta omalta terveysasemalta, neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai työterveydestä.

Kyselyssä ei kerätä yhteystietoja. Vastaajasta kerättäviä henkilötietoja ovat ikä, sukupuoli, äidinkieli, talouden koko sekä koulutus ja työtilanne. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimuksen tulokset tullaan raportoimaan sellaisella tavalla, että yksittäisten vastaajien vastauksia on mahdoton erottaa tuloksista. Lisätietoa tietojen käsittelystä löytyy tutkimuksen tietosuojaselosteesta: Tietosuojaseloste

Tutkimus on osa laajaa Ilmastotuuppaus-tutkimushanketta (https://ilmastotuuppaus.fi/), jota rahoittaa Suomen Akatemia ja johon kuuluu useita suomalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämän tutkimuksen toteuttaja on Turun yliopisto, ja sen aineistoa säilytetään ja käsitellään Turun yliopiston psykologian laitoksella sekä mahdollisesti muissa Ilmastotuuppaus-hankkeen tutkimuslaitoksissa. Aineistoa säilytetään 5 vuotta tutkimushankkeen päättymisen jälkeen ja sitten se poistetaan. Kyselyn aineistosta kirjoitetaan kansainvälinen tieteellinen artikkeli.

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Nils Sandman, erikoistutkija, tutkimuksen vastaava tutkija, Turun yliopisto:

Nils.sandman@utu.fi