Kemian kevät ohjelma 2021

Maanantai 29.3.

8.30                  Tapahtuman avaus (laitoksen johtaja, prof. Pasi Virta)

 Lääkekehityksen kemian linjan esittely 8.45-9.55

8.45                  Lyhyt yhteenveto linjasta

8.55                  Bio-orgaanisen kemian tutkimusryhmä

9.10                  Radiofarmaseuttisen kemian tutkimusryhmä

9.25                  Detektioteknologian tutkimusryhmä

9.40                  Luonnonyhdistekemian tutkimusryhmä

 

Kestävän kehityksen materiaalikemian linjan esittely 10.10-11.05

10.10                Lyhyt yhteenveto linjasta

10.20                Epäorgaanisen materiaalikemian tutkimusryhmä

10.35                Fysikaalisen kemian tutkimusryhmä

10.50                Materiaalikemian tutkimusryhmä

 

Kemian opettaja ja oppimisen tutkimuksen linjan esittely 11.05-11.25

 

12.15- 12.25    Turun Kemistikerhon esittely ja infoa posteriäänestyksestä.

 

12.30-13.45   Materiaalikemia I

12.30-12.35     Esittely

12.35-12.50     LuK Miro Arkko: Titaanidioksidinanopartikkelien ominaisuuksien muokkaaminen väriaineherkistetyissä aurinkokennoissa

12.50-13.05     LuK Joona Huopalainen: Johdepolymeerikalvojen valmistus höyryfaasipolymerisaatio-menetelmällä

13.05-13.25     FM Atte Kudjoi: Johdepolymeeripohjaisen kosketusnäyttölaitteen prototyypin valmistus ja karakterisaatio

13.25-13.45     FM Tommi Vienonen: Polymeeripohjaisen älyikkunaprototyypin valmistus ja karakterisointi

 

14.00-15.20     Materiaalikemia II

14.00-14.20     M.Sc. Atif Ali: Synthesis and characterization of CeO2 nanoparticles and CeO2-reduced Graphene Oxide Nanocomposites

14.20-14.40     M.Sc. Wenquan Chen: Synthesis of Layered Double Hydroxide-Reduced Graphene Oxide Composite for the Catalysis of CO2 Electro-Reduction

14.40-15.00     M.Sc. Xia Chu: Electrochemical reduction of nitro-based compounds with TiO2-GO composites synthesized by different methods

15.00-15.20     M.Sc. Thao Nguyen: Detection and quantification of silica dust in filtered air samples

 

15.35-16.30     Posterit

 

Tiistai 30.3.

8.15-9.20         Epäorgaaninen materiaalikemia I

8.15-8.20         Esittely

8.20-8.35         LuK Natalia Antonova: Kvanttipisteet biokuvantamisessa

8.35-8.50         LuK Julius Kärki: Metalli-orgaaniset runkorakenteet liikkeessä

8.50-9.05         LuK Nina Rehnberg: Mekanoluminoivien materiaalien värien muokkaaminen ja käyttö

9.05-9.20         LuK Pinja Santamäki: Nanoloisteaineet turvamerkinnöissä

 

9.35-10.35       Epäorgaaninen materiaalikemia II

9.35-9.55         FM Teppo Kreivilä: Fotokromaattisia sodaliitteja molekyyliseuloista

9.55-10.15       FM Otto Rouhio: Luminoivat volframikompleksiyhdisteet

10.15-10.35     FM Roosa Vastamäki: Hackmaniittien valmistus mikroaaltosynteesillä ilman zeoliittilähtöainetta

 

10.50-11.50     Kemian opetus ja oppisen tutkimus I

10.50-10.55     Esittely

10.55-11.10     LuK Timo Huhtanen: Jäävaippojen tutkiminen ja muodostuminen tiheissä tähtienvälisissä pilvissä

11.10-11.30     FM Laura Hamdi: ViLLE-pohjainen pakopeli opetuskäyttöön

11.30-11.50     FM Herkko Laukkanen: Loistavan oppilastyön kehittäminen

 

12.30- 13.30    Kemian opetus ja oppisen tutkimus II

12.30-12.50     FM Janita Louhelainen: Kemian opetus urheilulukioissa

12.50-13.10     FM Oona Nurmi: Työelämätaitojen kehittyminen kemian yliopisto-opinnoissa

13.10-13.30     FM Henna Paussu: Kemian oppiaine Suomen lukioiden paikallisissa opetussuunnitelmissa 2021

 

13.45-15.05     Luonnonyhdistekemia I

13.45-13.50     Esittely

13.50-14.05     LuK Joona Anttila: Fenolisten yhdisteiden välittömät vuorovaikutukset lääkemolekyyleihin

14.05-14.20     LuK Eemeli Jantunen: Magneettiset partikkelit luonnonyhdisteiden bioaffiniteettiseulonnassa

14.20-14.35     LuK Tommi Lehto: Korkean suorituskyvyn haulikkoanalyysi ja sen sovellutukset viinianalytiikassa

14.35-14.50     LuK Johanna Saunamäki: Isokinoliinialkaloidien MS/MS-fragmentaation hyödyntäminen analyyttisissä menetelmissä

14.50-15.05     LuK Santeri Savila: Lämpödesorptiohiilikuituionisaatiomassaspektrometria ja sen sovellukset kapsaisiinianalytiikassa

 

15.20-16.20     Luonnonyhdistekemia II

15.20-15.40     FM Erika Alander: MetaboKIT: työkalu hyönteisherbivorien polyfenolimetabolian profilointiin

15.40-16.00     FM Maria Nieminen: Tanniinien pysyvyys fysiologisissa olosuhteissa

16.00-16.20     FM Essi Suominen: Tanniini-kuitu-vuorovaikutukset

 

Keskiviikko 31.3.

8.15-9.15         Radiofarmaseuttinen kemia

8.15-8.20         Esittely

8.20-8.35         LuK Lotta Uusitalo: [18F]Trifluorimetyyliryhmän sisältävät merkkiaineet

8.35-8.55         FM Pietari Huuskonen: PET-kannabinoidimerkkiaineet

8.55-9.15         FM Ira Tulla: Kuparivälitteinen 18F-radiofluorauskemia

 

9.30-10.35       Bio-orgaaninen kemia I

9.30-9.35         Esittely

9.35-9.50         LuK Ninna Heikinmäki: Funktionaaliset glykopolypeptidit

9.50-10.05       LuK Katariina Iivonen: C60-fullereenin biokonjugaattien käyttökohteet lääketieteessä

10.05-10.20     LuK Julia Korva: Typpeä sisältävät heterosykliset 5:7-systeemit

10.20-10.35     LuK Annasofia Lantto: Nukleosididi- ja trifosfaatit aihiolääkkeinä

 

10.50-11.50     Bio-orgaaninen kemia II

10.50-11.05     LuK Anna Maou: Fluoresoivat glykokonjugaatit

11.05-11.20     LuK Ella Pajuniemi: Glykaanit lääkekehityksessä

11.20-11.35     LuK Ida Sarin: Nukleotidianalogit vs. COVID-19

11.35-11.50     LuK Mimmi-Roosa Suomalainen: Janus-nukleoemäkset

 

12.30-13.35     Bio-orgaaninen kemia III

12.30-12.45     LuK Tytti Taipale: Synteettiset glykopeptidit ja niiden analogit bakteeri-infektioiden inhiboinnissa

12.45-13.00     LuK Anne Tulisalo: Sokerinukleotidien kemiallinen synteesi

13.00-13.15     LuK Riia Vihavainen: Synteettiset hiilihydraattipohjaiset rokotteet

13.15-13.35     FM Vesa Kleemola: Asetofenoni-C-nukleosidirakenneyksikkö palladasyklisten oligonukleotidien valmistamiseksi

 

13.50-15.10    Bio-orgaaninen kemia IV

13.50-14.10     FM Niko Korsoff: Hiilihydraatein pinnoitetut pallonukleiinihapot

14.10-14.30     FM Heidi Kähkölä: Hg(II)-välitteinen emäspariutuminen DNA-templatoidussa N(Me)-alkoksiamiiniglykosylaatiossa

14.30-14.50     FM Toni Laine: Happolabiilit pallonukleiinihapot

14.50-15.10     FM Jenna Lappi: 2′-deoksi-2′-(metoksiamino)uridiinin käyttö ligaatiotutkimuksessa

 

15.25-16.30    Bio-orgaaninen kemia V

15.25-15.45     FM Sanna Parkkali: γ-kiraalisten PNA-rakenneyksiköiden synteesi

15.45-16.05     FM Emilia Poijärvi: Fosfodiestereiden metallikatalyyttinen pilkkoutuminen: nukleofiilin ja lähtevän ryhmän vaikutus reaktiivisuuteen

16.05-16.25     FM Tiia Ylikangas: Oligonukleotidien synteesi liukoisella saostettavalla kantajalla

 

16.25-16.30     Loppusanat

 

18.00     Iltajuhla