Kemian kevät ohjelma 2022

Voit seurata tapahtumaa myös etänä.

 

Maanantai 11.4.

8.15 Tapahtuman avaus (laitoksen johtaja, prof. Pasi Virta)

8.30-9.00 Tapahtuman sponsoreiden puheenvuoro

8.30 Turun kemistikerho ry

8.40 Loimu ry

8.50 Tieteentekijät

9.05-10.30 Bio-orgaaninen kemia I

9.05 Tutkimusryhmän esittely
9.15 LuK Eerola Aino: RNA:ta pilkkovat DNAtsyymit ja niiden käyttö solunsisäisissä sovelluksissa
9.30 LuK Isokorpi Henna: Pallonukleiinihappojen synteesit ja niihin soveltuvat keskusrakenteet
9.45 LuK Kivilahti Jenni: Kationiset oligonukleotidit
10.00 LuK Ollikainen Janni: Kemiallisesti modifioidut ja konjugoidut antimikrobiset peptidit
10.15 LuK Rafkin Alessandra: DNA-pohjaiset hydrogeelit ja niiden sovellukset biolääketieteessä

10.45-12.00 Bio-orgaaninen kemia II

10.45 LuK Santahuhta Reetta: Emäsosastaan fleksiibelit nukleosidianalogit
11.00 LuK Sillanpää Eero: mRNA-rokotteet
11.15 LuK Tuominen Juulia: DNA-dendronit funktionaalisten biomolekyylien kuljetuksessa
11.30 LuK Viitakoski Mikael: Aihiolääke Remdesivirin synteesi ja käyttö koronalääkkeenä
11.45 LuK Viitasalo Noora: pH-sensitiiviset linkkerit lääkkeiden annostelussa

13.00-15.00 Bio-orgaaninen kemia III

13.00 FM Mesimäki Erika: N-metoksioksatsolidiiniligaatio PNA-rakenteissa
13.20 FM Nurmi Kasper: 9-formyyli-9-deatsa-adeniinin synteesi ja liittäminen oligonukleotidiin N-metoksioksatsinaanikytkennällä
13.40 FM Rämö Ville: PSMA-sitoutuvan ligandin ja sen biomolekyylikonjugaattien synteesi
14.00 FM Saari Verneri: Enantiopuhtaiden fosforotioaattien synteesi liukoisella saostettavalla kantajalla
14.20 FM Toiviala Maaret: 15N-leimattujen palladasyklisten oligonukleotidien synteesi ja hybridisaatio
14.40 FM Wallin Josefiina: N-metoksi-1,3-oksatsinaanioligonukleotidi-synteesin suojaryhmästrategia

15.15-17.00 Posterinäyttely

 

Tiistai 12.4.

8.30-10.05 Detektioteknologia

8.30 Tutkimusryhmän esittely
8.40 LuK Kujala Eemeli: Proteiinien kemialliset denaturaation analyysimenetelmät
8.55 LuK Juuso Pitkäniemi: Aptameerit ja niiden seulonta SELEX-metodilla
9.10 LuK Vuorio Jenni: Peptidien in situ- ja post-leimaus
9.25 FM Poikonen Suvituuli: Methodological Approaches to Study Antibody Aggregation and Stability
9.45 FM Salonen Juho: Multiplexed Hydrophilic interaction liquid chromatography method for second tier screening of inborn errors of metabolism

10.20-12.15 Radiofarmaseuttinen kemia

10.20 Tutkimusryhmän esittely
10.30 LuK Nissilä Leo: Käänteisesti Elektronivajaan Diels-Alder-reaktion sovellukset PET-kuvantamisessa
10.45 LuK Pohja Joonas: Rutenium-välitteinen 18F-radioleimauskemia
11.00 LuK Uurto Anna: Fluori-18 leimatut radiolääkkeet aivokasvainten kuvantamiseen positroniemissiotomografialla
11.15 FM Kerminen Edla: Trifluorimetyyliryhmä lääkekemiassa ja radiokemian sovellukset
11.35 FM Salo Simo: [11C]fosgeenin valmistaminen ja käyttö radiokemiassa
11.55 FM Uusitalo Lotta: Fibroblastien aktivaatioproteiinien estäjien (FAPI) käyttö syövän PET-kuvantamisessa

13.15-15.20 Luonnonyhdistekemia

13.15 Tutkimusryhmän esittely
13.25 LuK Hemmi Maria: Polyfenolien ja nestekromatografisten sormenjälkimenetelmien käyttö
elintarvikkeiden aitouden määrityksessä
13.40 LuK Korhonen Anni: Berberiinin ja vastaavien isokinoliinialkaloidien nopea UHPLC MS/MS-analytiikka
13.55 LuK Mustonen Tatu: Isokinoliinialkaloidien nopea karakterisointi korkean resoluution massaspektrometrian avulla
14.10 LuK Tyrväinen Akseli: Biomarkkerimenetelmät kannabisnäytteiden laadunvarmistuksessa
14.25 LuK Väisänen Tuuli: Ilmanpaineessa tapahtuvat suorat ionisaatiot ja niiden soveltaminen chilien massaspektrometriseen analysointiin
14.40 FM Fock Ville: Glukosinolaattien tunnistaminen ja kvantitointi uusien UHPLC-MS/MS-menetelmien avulla
15.00 FM Virtanen Milja: Lantanidi-leimaan perustuva sormenjälkitekniikka deuteroitujen yhdisteiden erottelussa ja detektoinnissa

 

Keskiviikko 13.4.

8.30-9.20 Älykkäiden materiaalien kemia ja Fysikaalinen kemia

8.30 Tutkimusryhmän esittely (IMC)
8.40 LuK Muurinen Bettiina: Upkonvertoivia loisteaineita hyödyntävät aurinkokennot
8.55 Tutkimusryhmän esittely (FK)
9.05 LuK Ikonen Samuel: T1-relaksaatioon vaikuttavat tekijät

9.30-11.25 Materiaalikemia I

9.30 Tutkimusryhmän esittely
9.40 LuK Hentula Roni: Johdepolymeerien sähkökemiallinen valmistus
9.55 LuK Pulkkanen Rasmus: Hapettimen vaikutukset höyryfaasipolymerisaatio-menetelmällä valmistetun johdepolymeerikalvon ominaisuuksiin
9.10 LuK Mäkinen Salla-Sofia: Johdepolymeerikalvon spektrosähkökemiallinen karakterisointi (UV-Vis)
9.25 LuK Katavisto Kalle: Johdepolymeeri-GO-komposiittimateriaalin käyttö superkondensaattoreissa
9.40 Luk Kallio Katja: Polytiofeenin johdannaisten toiminta sähkökemiallisina sensoreina
9.55 LuK Civill Petter: Polytiofeenipohjaiset orgaaniset aurinkokennot
11.10 LuK Valonen Elina: Hiilidioksidin sähkökemiallinen pelkistäminen metanoliksi

12.30-14.30 Materiaalikemia II

12.30 FM Eloranta Pulmu: In situ Raman-spektrosähkökemiallisen menetelmän kehitys keskittyen hiilidioksidin pelkistämiseen
12.50 MSc Farah Adiba: Metalloporphyrin decorated TiO2-GO composite for understanding photoelectrochemical properties towards CO2 reduction
13.10 FM Hautala Emilia: Syanobakteeriaurinkokennon elektroninsiirron optimoiminen VPP-PEDOT-ohutkalvoilla
13.30 MSc Nguyen Vinh: Synthesis and characterization of new composite materials for cathodes in batteries
13.50 FM Pakarinen Aliisa: MXene – ionic liquid based composite material for energy storage
14.10 FM Virtanen Elli: Nanoceriumoksidigrafeenikomposiittimateriaalit ja niiden sovellukset

14.45-16.30 Kemian opetus ja oppimisen tutkimus

14.45 Tutkimusryhmän esittely
14.55 LuK Virrankoski Amanda: Kemian yliopisto-opiskelijoiden motivaatio ja siihen vaikuttavat tekijät
15.10 FM Anttila Sanni: Sähköiset oppimispelit kemian opetuksessa
15.30 FM Helin Johanna: Oppimisen haasteet ja vahvuudet lukion kemian opetuksessa
15.50 FM Katila Tommi: Tieteen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen luonteen esiintyminen ja tutkijoiden sukupuolijakauma YouTube alustalla
16.10 FM Malmi Anu: Chilien tulisuusasteen tutkiminen ja määrittäminen lukiossa

16.30 Loppusanat
18.00 Iltajuhla