Ensimmäinen väitöstilaisuus asemalla

Kevolla järjestettiin ensimmäistä kertaa akateeminen väitöstilaisuus. Kenttäkausi alkoi juhlavasti 1. kesäkuuta MSc Yann Czorlichin väitöstilaisuudella. Väitöskirjassaan Czorlich osoitti, että Atlantin lohi saavuttaa sukukypsyyden aiempaa varhaisemmin, ja Tenojoelle kutemaan palaavien kalojen koko on pienentynyt viimeisen 40 vuoden aikana.

Czorlich totesi tutkimuksessaan, että suurikokoiset ja myöhään sukukypsiksi kehittyvät Tenojoen lohet eivät selviydy ja lisäänny yhtä tehokkaasti kuin aiemmin sukukypsyyden saavuttavat yksilöt. Tämä vähentää suurikokoisten lohien geenien siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.

Lue lisää
Aurora: Tutkimusasemat tarjoavat ainutlaatuiset puitteet muuttuvan luonnon tutkimiseen