Yhteystiedot

Susanna Kivipelto
Messut 2019 -koordinaattori
Opettajankoulutuslaitos
Turun yliopisto
Assistentinkatu 5
050 5126658
messut2019@utu.fi
http://www.utu.fi/mmo