Learning from new religion and spirituality (LeNeRe)

Oppiminen uuden uskonnon ja henkisyyden konteksteissa (LeNeRe)

LeNeRe tutkii sitä, millä tavoin nykykulttuurissa keskeinen oppimisen arvo näkyy silloin kun aikuiset ihmiset osallistuvat itselleen uuteen henkiseen tai uskonnolliseen toimintaan. Projekti paneutuu kysymykseen neljän Suomeen sijoittuvan tapaustutkimuksen keinoin. Selvitämme millaisia oppimisen konteksteja perinteiset ja uudemmat henkiset käytännöt tarjoavat ja millaisia uusia ajatuksia ja taitoja niiden piirissä on mahdollista oppia. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, millä tavoin ihmiset siirtävät uuden harjoituksen piirissä oppimaansa elämän eri osa-alueille ja arvioivat sen merkitystä. Etnografinen tutkimuksemme tuottaa tuoreita näkökulmia ja keskustelunavauksia oppimiseen sekä luotaa oman aikamme uskonnollisen ja maallisen kulttuurin vuorovaikutusta ja rajapintoja.

 

Learning From New Religion and Spirituality (LeNeRe)

The LeNeRe project investigates the ways in which the value of learning, so central in contemporary culture, manifests in people’s engagements with what for them is a new spiritual practice. Our case studies span the spectrum between more and less traditionally religious and spiritual. We are interested in spiritual sites as contexts of learning as well as the skills and notions adopted there. Moreover, we also inquire into how our research participants transfer their learning to different spheres of life and assess its significance. Our ethnographic project produces fresh perspectives on learning trajectories and traces dynamics and interfaces between the religious and secular domains of contemporary culture.