Henkilöt

Terhi Utriainen on LeNeRe projektin johtaja. Hän on Turun yliopiston uskontotieteen professori sekä Helsingin yliopiston uskontotieteen ja sukupuolentutkimuksen dosentti. Hänen tutkimuksensa keskittyy etenkin oman aikamme kansanomaisen uskonnon ja maallisen kulttuurin rajapintojen tutkimukseen. Häntä kiinnostaa myös rituaalitutkimus sekä uskonnon, ruumiillisuuden ja emootioiden suhteet. Terhi on myös julkaissut kaksi romaania.

Verkkosivut:

https://www.utu.fi/en/people/terhi-utriainen

Julkaisuja:

Utriainen, Terhi. 2017. Enkeleitä työpöydällä: Arjen ja lumon etnografiaa. [Angels on my desk: Ethnography on everyday enchantments.] Helsinki: Finnish Litterature Society.

Ingman, Peik, Terhi Utriainen, Tuija Hovi & Måns Broo (eds.) 2016. The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion Versus Secularity Debate. Sheffield: Equinox Publishing.

Utriainen, Terhi 2017. ”Healing Enchantment: How does Angel Healing Work?” In Spirit and Mind: Mental Health at the Intersection of Religion & Psychiatry, ed. Helena Basu, Roland Littlewood & Arne S. Steinforth. Münster: LIT Verlag, 253-273.

Utriainen, Terhi 2016.”Ritually Framing Enchantment: Momentary Religion and Everyday Realities”. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 41(4), 46-61.

Utriainen, Terhi, Måns Broo, Linda Annunen & Nanam Blomqvist 2015. “Practices Engaging Materialities and Bodies”. In In the Outskirts of the Church: Diversity, Fluidities and New Spaces for Religion in Finland. ed., Peter Nynäs, Ruth Ilmann, and Tuomas Martikainen. Nordic Studies in Religion and Culture: LIT, 95-110.

 

Linda Annunen on projektin jäsen ja tutkija. Väitöskirjassaan Med fötterna på marken och huvudet i himlen: En ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer (”With feet on the ground and head in the clouds: A ritual theoretical study of shamanistic and West African drumming in Finnish cities”) hän tutki rummunsoittoa hengellisenä toimintana suomalaisten kaupunkilaisten keskuudessa, erityisesti rituaaliteoreettisesta näkökulmasta. Hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat mm. hengelliset harjoitteet, äänen ja hengellisyyden vuorovaikutus, rituaalitutkimus sekä etnografinen kenttätyö.

 

Maija Butters on kulttuuriantropologi, joka viimeistelee uskonnontutkimukseen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Buttersin etnografinen väitöstutkimus tarkastelee kuolevien potilaiden kokemuksia, heidän kulttuurisia keinojaan käsitellä lähestyvää kuolemaa sekä sitä, miten ympäristö vaikuttaa sairauden ja kuoleman kokemiseen.

Butters luennoi kulttuurisensitiivisestä hoivasta sekä eri kulttuurien ja uskontojen kuolemaan liittyvistä rituaaleista yliopistossa sekä ammattioppilaitoksissa. Aikaisemmin hän on kirjoittanut muun muassa buddhalaisesta taiteesta sekä tiibetinbuddhalaisesta pakolaiskulttuurista. Butters on kiinnostunut erityisesti erilaisista ruumiillisuuteen, rituaaleihin ja estetiikkaan liittyvistä antropologista teemoista.

 

Ville Husgafvel on uskontotieteen tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii buddhalaisen meditaation uudelleentulkintoja moderneissa mindfulness-harjoitusohjelmissa. Tutkijana hänen erityisosaamiseensa kuuluvat myös länsimaiseen buddhalaisuuteen, uskonnon käsitteeseen, kehollisuuteen ja rituaaliseen toimintaan liittyvät kysymykset.

 

Helena Kupari on LeNeRe-projektin jäsen ja työskentelee palkattuna tutkijana projektissa vuosina 2022–23. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kulttuurien osastolla, jossa hän tutkii ortodoksikristillisyyteen kääntymistä suomalaisten taiteilijoiden ja kulttuurialojen ammattilaisten parissa. Hänen erikoisalaansa ovat nykykristillisyys sekä erilaisten risteävien erojen kuten sukupuolen, sukupolven, etnisyyden ja yhteiskuntaluokan heijastukset uskonnollisuuteen. Lisäksi hän on kiinnostunut uskonnollisen sosialisaation kysymyksistä, käytännön teorioista, uskonnon ruumiillisista ulottuvuuksista sekä uskonnon kytköksistä valtaan.

Projektin verkkosivut:

https://blogs.helsinki.fi/conversion-class/

Julkaisuja:

Kupari, Helena, and Elina Vuola, eds. 2019. Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice. London: Routledge.

Kupari, Helena. 2016. Lifelong Religion as Habitus: Religious Practice among Displaced Karelian Orthodox Women in Finland. Leiden: Brill.

 

Tiina Mahlamäki on yliopistonlehtori Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa. Hänen keskeinen tutkimusalueensa on länsimainen esoteria, ja hän on perehtynyt erityisesti esoteriaan ja kirjallisuuteen sekä elämäkertakirjoittamiseen. Muita kiinnostuksenkohteita ovat kansalaisuskonto, uskonto ja sukupuoli sekä uskonnottomuus. Hänellä on pitkä kokemus laadullisiin aineistoihin liittyvästä tutkimusetiikasta, ja lisäksi hän on kiinnostunut luovasta tietokirjoittamisesta.