STEAM challenge -kilpailu

Opettaja, lähde mukaan DOSE (development of STEAM education)-hankkeen puitteissa järjestettävään kansainväliseen STEAM-aineiden opetuksen STEAM challenge -kilpailuun!

DOSE-kehittämishankkeen tavoitteena on auttaa eurooppalaisia kouluja STEAM-opetuksen parantamisessa, ohjata niitä edistämään eurooppalaisten nuorten kiinnostusta ja taitoja matematiikan, luonnontieteiden, tekniikan ja teknologian sekä taiteen aloilla ja antaa kouluille tarvittavat työkalut sitouttaa oppilaat, opettajat ja muut yhteisön jäsenet STEAM-toimintaan. Hankkeessa annetaan ohjausta ja tuetaan kansallisella tasolla kehitettäviä innovatiivisia toimia. Samalla laajennetaan STEAM-koulujen verkostoa, johon kuuluu opettajien ja hallintohenkilöstön lisäksi myös esimerkiksi STEAM-keskuksia, tutkimuslaitoksia ja non-formaaleja koulutuskeskuksia.

STEAM challenge -kilpailuun voi osallistua yhden oppitunnin tuntisuunnitelmalla, joka kattaa valitun aiheen. Aiheen voi valita kilpailun STEAM-haasteiden listalta, joka kootaan kilpailuun osallistuvien opettajien esittämistä ideoista. Kilpailussa on mukana useita maita ympäri Eurooppaa, esimerkiksi Belgia, Viro, Liettua, Saksa, Serbia, Hollanti ja Suomi. Jokaisesta maasta voi osallistua 30 opettajaa. Kilpailuun osallistutaan 1-3 hengen joukkueena. Tuntisuunnitelmien ja haasteiden kielen on oltava englanti. Kilpailuun ovat tervetulleita niin ala- kuin yläkoulunkin opettajat.

Kilpailuun osallistuvat opettajat pääsevät kirjan A Practical Handbook on Effective Development and Implementation of STEAM Teaching at School tekijöiksi. Suomesta kilpailuun osallistuvien opettajien kesken arvotaan yksi Apple iPad Pro 11” M1 -tabletti.

Kilpailun päätteeksi kustakin kumppanimaasta kutsutaan maan parhaaksi valitun tuntisuunnitelman tekijä osallistumaan lokakuussa 2022 Liettuassa järjestettävään loppukonferenssiin.

STEAM challenge -kilpailusta saa lisätietoa osallistumalla webinaariin, jossa käydään läpi kilpailun eri vaiheita ja kriteerejä yksityiskohtaisesti. Kilpailuun voi osallistua, vaikkei pääsisikään osallistumaan webinaariin.

Webinaarin ajankohta: 15.2.2022 klo 15-17

Webinaariin voi ilmoittautua mukaan täällä.

Kilpailuun voi ilmoittautua mukaan täällä.

Kilpailun aikataulu

15.2.2022 klo 15-17 Webinaari

15.2-4.3.2022 STEAM-haasteen ideointivaihe ja teemaehdotudśten palautus

8.3-15.3.2022 Tuntisuunnitelman aiheen valinta haasteiden listalta

16.3-15.4.2022 Steam challenge -tuntisuunnitelman laatiminen

Täydennyskoulutus 2x webinaaria

Lisätietoja kilpailusta ja webinaarista voi pyytää ja kysymyksiä esittää Laszlo Majorille, laszlo.major@utu.fi