Suoravalinta

Suoravalintaväylän kautta voidaan valita opiskelijaksi fysiikan, kemian, tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan hakukohteisiin niitä, jotka ovat lukiossa osoittaneet osaamistaan tiettyjen lukion oppimäärän ylittävien kurssien aikana. Nämä kurssit suoritetaan yhteistyössä Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kanssa. Suoravalinta parantaa valituksi tulemisen mahdollisuuksia ja vähentää valintakokeista syntyviä paineita.

Mukaan yhteistyöhön

Jos lukionne on kiinnostunut toteuttamaan suoravalintaan mahdollistavia kursseja yhteistyössä Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekkunnan kanssa, sekä lukio että yliopisto täyttävät yhteistyösopimuksen. Lukio saa käyttöönsä kaiken kursseille vaadittavan materiaalin sekä suoravalinnassakin hyväksi luettavat kurssikokeet. Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä luma@utu.fi.

Yhteistyökurssien esittelyt

Yhteistyökurssit fysiikassa

Tarjolla on 2 teoriakurssia ja 1 työkurssi. Laitokset tarjoavat yhteistyökursseihin materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteet, kurssikokeen (vuosittain) sekä arviointiperusteet. Teoriakurssien osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lukion opettaja. Työkurssit toteutetaan lukioiden, LUMA:n ja tiedekeskuksen yhteistyönä.

Tällä hetkellä järjestämme työkurssia soveltaen ja vain pienemmille ryhmille johtuen koronatilanteesta. Tarkkailemme tilannetta ja päivitämme tietoja tänne. Lisää tietoja voit kysyä Jaakolta (jaakko.lamminpaa@utu.fi).

Yhteistyökurssit kemiassa

  • Sidokset, korvaa osioita Kemia I -kurssista
  • Reaktiot, korvaa osioita Kemia III -kurssista
  • Työkurssi, korvaa osioita Kemian perusharjoitustyöt I -kurssista

Tarjolla on 2 teoriakurssia ja 1 työkurssi. Laitokset tarjoavat yhteistyökursseihin materiaalin, sisällön ja osaamistavoitteet, sekä teoriakursseihin kurssikokeen (vuosittain) ja arviointiperusteet. Teoriakurssien osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lukion opettaja. Työkurssit toteutetaan lukioiden, tiedekeskuksen ja kemian laitoksen yhteistyönä.

Yhteistyökurssit tietojenkäsittelytieteessä

  • Ohjelmoinnin perusteet, voi korvata vapauttavalla kokeella Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin
  • Ohjelmoinnin jatkokurssi, voi korvata vapauttavalla kokeella Olio-ohjelmoinnin perusteet
  • Tietotekniikka ja kyberturvallisuus, voi korvata vapauttavalla kokeella Tietojenkäsittelyn perusteet I

Yhteistyökurssien arviointi

Valinnassa käytettävien teoriakurssien arviointi tehdään lukion ja yliopiston opettajien yhteistyönä. Työkurssit arvioi lukion opettaja ja niiden arvosanoja ei huomioida suoravalinnassa.

Yhteistyössä järjestettyjen kurssien arviointi suoritetaan yliopistossa laaditulla kokeella, joka toimitetaan yhteistyölukion opettajalle sähköisesti arvosteluperusteiden ja pisteytysohjeiden kera. Yhteistyölukioiden opettajat tarkistavat koesuoritukset.

Yhteistiedot

Käytännön järjestelyistä ja koordinoinnista, materiaalien ja kokeiden toimittamisesta  sekä sopimusasioista vastaa Lounais-Suomen LUMA-keskus.

Materiaaleihin liittyviin kysymyksiin parhaiten osaavat vastata kunkin materiaalin vastaavat henkilöt.

Materiaali

Kurssikohtaiset materiaalit ovat ladattavissa yliopiston pilvipalvelusta. Jokainen materiaali on kurssikohtaisen salasanan takana. Salasana luovutetaan, kun koulun ja yliopiston välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu.