Huolehdi ympäristöstäsi

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön. Kokonaisuus sisältää useita eri teemoja, joissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut. Materiaalissa on valmiit kokonaisuudet ja materiaalit. Kokonaisuus on laaja-alainen ja yhdistelee maantietoa, biologiaa sekä kemiaa. Kokonaisuus on suunniteltu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016 mukaisesti. Selaa sivulla alaspäin ja löydät tarkemmat kuvaukset sekä valmiit materiaalit.

ESITTELY

OPPIMISKOKONAISUUDEN ESITTELY

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön, teemoissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut.

 • Laajuus: 5×75 min tai 10×45 min oppituntia
 • Integroi maantietoa, biologiaa ja kemiaa
 • Sisältää viisi eri teemaa ja niiden pohjalta laadittavan oppimispäiväkirjan
 • Suunniteltu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 mukaisesti

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden sisältö lyhyesti:

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa kokonaisuutena, yksittäisinä oppitunteina, hieman mukaillen teemapäivänä tai siitä voidaan ottaa osia muuhun opetukseen. Oppimiskokonaisuuden yhteydessä oppilaat tuottavat henkilökohtaisen Oppimispäiväkirjan. Oppimiskokonaisuus on mahdollista toteuttaa monisteettomasti.

Monipuoliset työtavat:

 • Videot
 • Valokuvaus
 • Haastattelu
 • Tutkiva oppiminen
 • Kiertopistetyöskentely
 • Pienryhmätyöskentely
 • Pienryhmäkeskustelut
 • Ympäristön havainnointi
 • Opettajajohtoiset demot
 • Opettajajohtoinen oppiminen
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen

Oppimiskokonaisuus ei vaadi erityisiä esitietoja. Osa kokonaisuudesta on helpompi suorittaa, jos oppilas on perehtynyt asioihin aikaisemmin, esimerkiksi reaktioyhtälöt. Oppimiskokonaisuutta voidaan kuitenkin muokata opetettavan ryhmän mukaan.

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilas oppii havainnoimaan ympäristöään sekä ymmärtämään erilaisten ihmistoimintojen seurauksien merkitykset omassa ympäristössään ja miten hän itse voi niihin vaikuttaa. Oppilas oppii näkemään saastumisen myös globaalina ongelmana ja ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen ympäristönsä hyvinvoinnille.

OPPIMISKOKONAISUUDEN MATERIAALIT

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus koostuu viidestä eri teemasta ja oppimispäiväkirjasta, jota käytetään kaikkien tuntien aikana.

 • Jokainen teema sisältää oman valmiin tuntisuunnitelmansa, joista käytetään lyhennettä TS
 • Osa teemoista sisältää valmiin diaesityksen, joista käytetään lyhennettä DIAT
 • Kaikki valmiit materiaalit ovat merkitty tuntisuunnitelmiin paksunnetulla tekstillä
 • Valmiit materiaalit ovat ladattavissa Office-tiedostoina ja PDF-tiedostoina välilehdestä ”Materiaalit” tai teemakohtaisesti teeman omasta välilehdestä
 • Muut materiaalit eivät sisälly valmiisiin materiaaleihin
 • Tuntisuunnitelmista löytyy vinkkejä esimerkiksi mistä linnun siipiä voi hankkia tai mistä saa ”öljyä”

VALMIIT MATERIAALIT

Huolehdi ympäristöstäsi oppimiskokonaisuuden valmiit materiaalit:

 • Tuntisuunnitelmat
 • Diat
 • Tehtävät
 • Oppimispäiväkirja
 • Opettajan ohjeet:  Word / PDF
 • Arviointiohjeet: Word / PDF

Valmiit materiaalit löytyvät teemakohtaisesti kunkin teeman omasta kohdastaan sekä sivun alaosan Materiaalit -kohdasta.  Kaikki valmiit materiaalit ovat katseltavissa sekä muokattavana tiedostona- ja PDF-tiedostoina.

VINKKI RYHMÄTYÖSKENTELYYN

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilaat tekevät paljon ryhmätöitä. Ennen kokonaisuuden alkua tai sen alussa opettajan on hyvä jakaa luokka pienryhmiin, jotka pysyvät muuttumattomina koko oppimiskokonaisuuden ajan. Tämä selkeyttää ja nopeuttaa työskentelyä.

HUOM!

Teema 3: Ilmansaasteet

 • Tunnilla tarvitaan kaksi opettajaa, joista toisen on oltava kemian opettaja

Teema 4: Öljy

 • Tunnilla tarvitaan aitoja linnun siipiä, siivet säilyvät hyvin pakkasessa. Siipiä voi hankkia esimerkiksi metsästysseuroilta tai eläinkaupoista

Teema 1: Ihmiset ja ympäristö

Tavoitteet

Ihmiset ja ympäristö -teema toimii johdantona oppimiskokonaisuuteen. Sen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat aiheeseen:

 • Miten ihmiset vaikuttavat ympäristöönsä?
 • Mitä ympäristössämme tapahtuu, johon itsekin voisin vaikuttaa?

Ihmiset ja ympäristö alkaa herättelevällä kuvasarjalla erilaisista ihmistoiminnan ympäristövaikutuksista, niiden syistä ja seurauksista. Diasarjan tarkoituksena on herättää oppilaat huomaamaan eri ihmisperäisten haitallisten toimintojen muotoja ja herättää kiinnostusta vaikuttaa niihin. Johdannon aikana opettajan tulee painottaa ratkaisumahdollisuuksia, miten oppilaat itse voivat toiminnallaan vaikuttaa ja parantaa erilaisia ihmisperäisen toiminnan aiheuttamia ympäristön ongelmia.

Ihmiset ja ympäristö aikana käydään läpi Oppimispäiväkirja ja harjoitellaan sen käyttöä tehtävien avulla. Lisäksi tutustutaan kokonaisuuden arviointiperusteisiin.

Tuntisuunnitelma

Aihe: IHMISET JA YMPÄRISTÖ (johdanto)
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Tavoitteet: herätellä oppilaat ajattelemaan ihmisperäisestä toiminnasta johtuvia ympäristövaikutuksia ja havainnoimaan ympäristöään sekä selvitetään kurssin käytännön asiat
Käsitteet: ilmansaasteet, vesistön saastuminen, roskaantuminen, terveysvaikutus
Materiaalit ja työtavat: PowerPoint, videotykki, valkokangas, Ihmiset ja ympäristö DIAT pienryhmäkeskustelut, luokan yhteinen keskustelu, Oppimispäiväkirja, Arviointikriteerit
KestoOppitunnin kulkuTyötavatMateriaalit, välineet
0-15Kurssin aloitus: katsotaan Ihmiset ja ympäristö DIAT ihmisperäisistä ympäristövaikutuksista (syyt ja seuraukset). Opettaja jakaa oppilaat pienryhmiin, joissa keskustellaan annetuista kysymyksistä.PienryhmäkeskusteluIhmiset ja ympäristö DIAT
15-25Puretaan pienryhmäkeskustelut koko luokan kesken, oppilaat kirjoittavat muistiinpanoja (Oppimispäiväkirja, T1)Keskustelua, opettajajohtoinenOppimispäiväkirja T1
25-45Käydään läpi kurssin ohjelma, arviointiperusteet ja Oppimispäiväkirjan käyttöOpettajajohtoinenArviointikriteerit
Oppimispäiväkirja
45-55T1. Oppilaat tekevät Oppimispäiväkirjan tehtävän (jos jää kesken niin tehdään loppuun kotona)Itsenäinen työskentelyOppimispäiväkirja T1
55-75T2. Suunnitellaan yhdessä vanhemman aikuisen haastattelua varten kysymyksiä ja mietitään miten haastattelu tulee toteuttaa. Min. kuusi kysymystä, itse haastattelu toteutetaan kotitehtävänä ja liitetään Oppimispäiväkirjaan.
Esimerkkikysymyksiä:
1. Tiedätkö mitä tarkoittaa saastuminen? (jos haastateltava ei tiedä, selitä saastuminen lyhyesti)
2. Puhuttiinko silloin saastumisesta kun olitte minun ikäiseni?
3. Mitä mieltä olette saastumisesta?
4. Mitä mieltä olette siitä, että ihmiset heittelevät roskia maahan?
5. Kierrätättekö?
6. Miten voisitte toimia toisin, jotta saastuminen olisi pienempää?
Haastattelun suunnittelu koko luokan kanssaOppimispäiväkirja T2
KTT2. Oppimispäiväkirja, haastatteluOppimispäiväkirja

Materiaalit

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Oppimispäiväkirja: Word / PDF

DIAT: powerpoint / PDF

MUUT TARVITTAVAT MATERIAALIT:
Videotykki, PowerPoint, valkokangas
Oppilaille päätelaitteet

Teema 2: Roskat

Tavoitteet

Roskat -teeman tavoitteena on että oppilaat havahtuvat huomaamaan mitä roskat ovat ja erityisesti miten niiden haittavaikutukset saataisiin pienennettyä:

 • Mitä roskat ovat, mitä haittaa niistä on ympäristölle ja minne ne kuuluu laittaa?
 • Löytyykö koulun pihalta roskia? Miksi?

Roskat -teema alkaa opettajajohtoisella keskustelulla, jossa yhdessä pohditaan mitä roskat ovat, mistä ne ovat peräisin ja minne ne kulkeutuvat. Keskustelun jälkeen tutustutaan lyhyesti erilaisten roskien materiaaleihin ja maatumisaikoihin. Tämän jälkeen oppilaat pääsevät soveltamaan oppimaansa ja harjoittamaan tiedonhakua pelatessaan Roskat ja maatumisajat -peliä. Sitten luokka siirtyy ulos havainnoimaan koulun pihan roskatilannetta ja oppilaat soveltavat aiemmin oppimaansa tutustuessaan pareittain yhteen koulun pihalta löytyneeseen roskaan .

Vinkki! Koulun pihalla tapahtuvaa havainnointia voidaan muokata luokalle sopivammaksi esimerkiksi:

 • Roskien havainnointi voidaan aloittaa opettajajohtoisella havainnointikävelyllä, jossa opettaja kiinnittää huomiota erilaisiin roskiin ennen kuin oppilaat lähtevät itsenäisesti havainnoimaan.
 • Löytyneet roskat voidaan myös kerätä ja kierrättää asianmukaisesti (muista suojahanskat ja roskapussit).
 • Huonon kelin sattuessa roskien havainnointi voidaan toteuttaa koulun sisällä.
 • Opettaja voi esitellä koulun erilaiset roska-astiat. Minne pullot, karkkipaperit, banaanin kuoret, pahvit ja paperit kuuluisi kierrättää koulussa?

Tuntisuunnitelma

Aihe: Roskat, ihmisvaikutus
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Herätellä oppilaat huomaamaan miten roskaantuminen näkyy ympäristössä ja miten omalla toiminnallaan voi siihen vaikuttaa.
Erilaisten roskien maatumisajat, kierrätys, metallien ja muovien ominaisuudet
Materiaalit ja työtavat:
PowerPoint, videotykki, valkokangas, kamerat, Roskat DIAT, Roskat ja maatumisajat -pelilauta
KestoOppitunnin kulkuTyötavatMateriaalit, välineet
0-10Tunnin alkuun koko ryhmän yhteinen keskustelu:
Mikä on roska? Minkä tyyppisiä roskia on? Mistä ne ovat peräisin, mitä materiaaleja? Mitä roskalle tapahtuu, jos sen heittää maahan? Minne roskat pitäisi laittaa?
Opettajajohtoinen koko luokan keskusteluRoskat DIAT
10-30Teoriaosuus: eri roskien maatumisaikoja, muovien ominaisuudet, metallien kierrätysOpettajajohtoinenRoskat DIAT
30-45Roskat ja maatumisajat -pelilautaPienryhmätRoskat ja maatumisajat -pelilauta +kalvotussi (1 per pienryhmäryhmä)
45-75Koko luokka siirtyy ulos.
1. Ulkona havainnoidaan roskia, opettaja auttaa kiinnittämään niihin huomiota tarvittaessa. Oppilaat pohtivat mitä erilaisia roskia he koulun pihasta löytävät ja miksi niitä on maassa.
2. Oppilaat ottavat pareittain valokuvia koulun ympäristöstä löytyvistä roskista, valitsevat niistä yhden ja ottavat selvää sen ominaisuuksista annettujen kysymysten pohjalta. Oppimispäiväkirja, T3
Havainnointia ja valokuvausta ulkonaKamerat (esim. oppilaiden omat puhelimet, tabletit), Oppimipäiväkirja T3
KTOppimispäiväkirja, T3 kotona loppuunOppimispäiväkirja

Materiaalit

VALMIIT MATERIAALIT:

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Diat: Powerpoint / PDF

Roskat ja maatumisajat -pelilauta / PDF

MUUT TARVITTAVAT MATERIAALIT:

Kamerat oppilaille
(roskienkeräysvälineet)
Kalvotusseja
Peli kannattaa laminoida

Videotykki, PowerPoint, valkokangas
Oppilaille päätelaitteet

Roskia koulun pihalla

Teema 3: Ilmansaasteet

Tavoitteet

Ilmansaasteet -teeman tavoitteena on tutustua ihmisperäisiin ilmansaasteisiin:

 • Mitä ilmansaasteet ovat ja miten ne vaikuttavat ympäristöömme?
 • Miten itse voin vaikuttaa ilmansaasteisiin?

Ilmansaasteet -teema alkaa lyhyellä diaesityksellä, jonka aikana käydään läpi peruskäsitteitä ja joitain ilmansaasteita. Tämän jälkeen kemian opettaja pitää koko luokalle yhteisen kemian demon, jossa tutustutaan happamuuteen ja emäksisyyteen. Tämän jälkeen siirrytään pienryhmiin ja kiertopisteille. Pisteillä tutustutaan ilmansaasteisiin videon, karttojen ja tilastojen avulla. Lisäksi jokainen ryhmä pääsee itse tekemään kemian demon opettajan avustuksella, jossa oppilaat pääsevät konkreettisesti havainnoimaan ilmansaasteiden vaikutuksia.

Vinkki!

 • Työturvallisuus on hyvä kerrata yhteisesti.
 • Koko luokalle suunnatun kemian demon aikana samanaikaisopettajuus on suositeltavaa, jolloin kemian ilmiöt saadaan integroitua maantieteellisiin ja biologisiin ilmiöihin syvällisemmin.

HUOM! Tunnilla tarvitaan kaksi opettajaa, joista toisen oltava kemian opettaja.

Tuntisuunnitelma

 

Aihe: Ilmansaasteet sekä ihmisperäiset päästöt
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Tunnin tavoitteena on tutustua ihmisen aiheuttamiin ilmansaasteisiin ja päästöihin. Oppilaat tutustuvat mm. saastetyyppeihin, saasteiden vaikutuksiin sekä valtioihin, jotka saastuttavat eniten.
Materiaalit ja työtavat:

Tunnilla tarvitaan kaksi opettajaa, joista toinen on kemian opettaja.

Materiaalit: PowerPoint, videotykki, valkokangas, Ilmansaasteet DIAT, Ilmansaasteet, kiertopisteet (työohjeet A-D)
Kemian demoihin: min. 2 petrimaljaa, matala reaktioastia (esim. tuikkukippo), spaatteli/kertakäyttölusikka, 3 koeputkea, sinitarraa, kaksi n. 600ml:n keitinlasia, vettä, (esim.) sitruunahappoa, pesuainetta, lakmusta, Na2SO3 , 2M HCl, BTS-indikaattoriliuos
Kiertopisteille (kartta-, tilasto- ja videopiste): älylaite, jolla pääsee internetiin, videopisteelle kaiuttimet.

Työtavat: Kiertopistetyöskentely, opettajajohtoinen PowerPoint-esitys ja Kemian demot

KestoOppitunnin kulkuTyötavatMateriaalit, välineet
0-15Tunti aloitetaan yhteisellä joh- dattelevalla Ilmansaasteet DIAT esityksellä, jossa määritellään päästöt ja ilmansaasteet sekä kerrotaan niiden tärkeimmät ominaisuudet.
Ryhmäjako kiertopistetyös-kentelyä varten.
Opettajajohtoinen esitysIlmansaasteet DIAT
15-30Kemian demojen esittely yhteisesti koko luokalle (pienryhmät pääsevät itse tekemään DEMO 2:n kiertopisteiden aikana)Opettajajohtoinen ohjeistusIlmansaasteet, kiertopisteet (työohje A)
Kemian demojen materiaalit
30-75Kiertopistetyöskentelyä, jossa neljä pistettä:
A. Kemian DEMO 2: ryhmät rakentavat omat tehtaansa, havainnoivat ja valokuvaavat. Oppimispäiväkirja T4.A.
B. Video: Oppimispäiväkirja T4.B.
C. Maapallon kulutustilastoja: karttojen ja tilastojen tulkkausta, opettaja valitsee tehtävät
Oppimispäiväkirja T4.C.
D. Missä päästöt syntyvät? Oppimispäiväkirja T4.D.
Kiertopistetyöskentely
Kemian opettaja ohjaa kemian kiertopisteellä, toinen opettaja ohjaa kolme muuta pistettä
Kemian demojen materiaalit
Vähintään kolme päätelaitetta, vähintään yhdellä pisteellä päätelaitteessa oltava kaiuttimet
Oppimispäiväkirja
Ilmansaasteet, kiertopisteet
(työohjeet A-D)
Karttakirjoja pisteille C ja D
KTTunnin tehtävien viimeistely OppimispäiväkirjaanOppimispäiväkirja
Eriyttäminen: Kiertopisteille tarjolla useita tehtäviä, opettaja valitsee haluamansa tehtävät ryhmän mukaan. Lisätehtäviä nopeille.
Muuta huomioitavaa (esim. samanaikaisopetus): Kiertopistetyöskentelyn vuoksi tunnilla olisi hyvä olla ainakin kaksi opettajaa. Toinen opettaja vastaa kemian demonstraatiosta (kemian opettaja) ja toinen muista pisteistä sekä yleisestä työrauhasta (maantiede/biologia).

Materiaalit

VALMIIT MATERIAALIT

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Diat: Powerpoint / PDF

Kiertopisteet: Word / PDF


MUUT TARVITTAVAT MATERIAALIT:

2x petrimalja
Matala reaktioastia (väh. 1)
Kertakäyttölusikka
3x koeputki
Sinitarraa
2x n.600ml:n keitinlasi
Vettä
Sitruunahappoa (esim.)
Pesuainetta
Lakmusta
Na2SO3
2M HCl
BTS-indikaattoriliuos
4x päätelaite + internet
1x kaiuttimet
Karttakirjoja

Videotykki, PowerPoint, valkokangas
Oppilaille päätelaitteet

Ilmansaasteet ja ympäristö -kemian demo

Teema 4: Öljy

Tavoitteet

Öljy -teeman tavoitteena on herätellä oppilaat huomaamaan öljyn käytön monet erilaiset haitat ja miten niihin voi itse vaikuttaa:

 • Mitä öljy on ja miksi siitä voi olla haittaa? Minkälaisia haittoja?
 • Miten öljyn käytön haittoja voisi vähentää?

Öljy -teema alkaa pienryhmätyönä, jossa oppilaat pääsevät havainnoimaan öljyn ominaisuuksia vedessä ja kokeilemaan öljyntorjuntaa eli miten öljyä saa pois vedestä. Tämän jälkeen opettaja esittelee öljyn vaikutuksia eläimistöön havainnollistamalla öljyn vaikutuksia linnun siipeen ja mitä siitä seuraa eläimelle. Tämän jälkeen pienryhmät tutustuvat tekstien kautta öljyyn tarkemmin ja esittelevät omat tietonsa muulle luokalle.

Vinkki!

 • Öljyinen lintu ei selviä pitkään. Se ei pääse lentämään tai liikkumaan kunnolla, sen elinalue on öljyn tahrima eli ravinto on myös öljyn peitossa. Lisäksi öljyn tahrimat sulat menettävät vedenpidätyskykynsä, jolloin lintu kylmettyy nopeasti.
 • Oppilaita kiinnostaa miten öljy saadaan pois vedestä, rannoilta ja eläimistä; valmistaudu kysymyksiin.

Tuntisuunnitelma

Aihe: Öljy ja sen ympäristövaikutukset
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Herätellä oppilaat huomaamaan mitä seurauksia öljyn käytöstä voi olla.
Öljy: missä öljyä esiintyy, miten se on syntynyt, öljyn rakenne, öljyn käyttö ja ympäristövaikutukset
Materiaalit ja työtavat:
Demo: Kirkkaita vesiastioita, vettä, lusikoita, käsipaperia, öljyä (esim. kaakaojauho ja risiiniöljyseos, ei saa syödä, myrkyllinen), linnun siipi (lokkeja ja variksia saa paikallisilta metsästysseuroilta, Facebookissa löytyy yhteisöjä ym.), kumihanskat
Muu: tabletit tai älypuhelimet, Oppimispäiväkirja
Opettaja jakaa tunnin oheismateriaalit oppilaille sähköisesti (4x n. 1/2s mittaiset tekstiä öljystä Öljy, tekstit
KestoOppitunnin kulkuTyötavatMateriaalit, välineet
0-45Demo:
Osa 1: Oppilaat jaetaan pienryhmiin, ryhmille annetaan kirkas astia, joka täytetään vedellä, lusikka ja käsipaperia. Vesiastia toimii esim. Itämeren pienoismallina ja lusikalla saa aallot ja vaikka myrskyn aikaan.Opettaja kaataa ”öljyä” veteen, ryhmät havainnoivat miten öljy käyttäytyy vedessä. Vettä sekoitetaan lusikalla, mitä tapahtuu? Oppilaat yrittävät kerätä öljyn pois vedestä lusikalla ja sitten paperilla, mitä tapahtuu? Mitä tämä tarkoittaa kun kyseessä on meri, eläimet ja rannat? Oppilaat valokuvaavat öljyisen vesiastian.
Ryhmät kirjoittavat yhdessä muistiinpanoja Oppimispäiväkirja T5Osa 2:
Linnun siipi kastellaan puhtaalla vedellä, mitä tapahtuu? Miksi? Oppilaat valokuvaavat.
Linnun siipi sotketaan ”öljyllä”, mitä tapahtuu? Siipeä yritetään putsata vedellä, sitten paperilla. Mitä tapahtuu? Mitä seurauksia öljystä on esim. linnuille? Oppilaat valokuvaavat.Ryhmät kirjoittavat yhdessä muistiinpanoja Oppimispäiväkirja T5
Oppilaat havainnoivat ja päättelevät, valokuvaavat ja tekevät muistiinpanoja

Opettaja tekee demon, oppilaat voivat osallistua.
Oppilaat havainnoivat ja päättelevät, valokuvaavat ja tekevät muistiinpanoja

Kirkkaat vesiastiat, vettä, ”öljyä”, linnun siipi, lusikka, käsipaperia, muistiinpanovälineet, kamerat
Oppimispäiväkirja T5
45-70Opettaja jakaa ryhmät (4 ryhmää). Ryhmät lukevat oman tekstinsä (yksi teksti per ryhmä) ja esittävät sen muulle luokalle lyhyesti, n.1-2min esitykset:
– mistä öljy on syntynyt?
– missä öljyä porataan?
– mitä öljy on: rakenne, ominaisuudet
– öljyn käyttö ja poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt
Voidaan toteuttaa myös esim. palapelimenetelmänä (kotiryhmä, asiantuntijaryhmä)Öljy, tekstit
70-75Yhteenvetokeskustelu ekososiaalisesta näkökulmasta:
– öljy loppuu (energiatehokkuus, vaihtoehtoiset energialähteet)
– mahdolliset konfliktit öljyntuottajavaltioissa
– öljyvahinkojen seuraukset
– ilmastonmuutos
Opettaja johtaa keskustelua antamalla kysymyksiä
KTOppimispäiväkirja T6
Viimeistele Oppimispäiväkirja T5
Oppimispäiväkirja T5 ja T6
Muuta huomioitavaa:
Saman linnun siiven voi käyttää useaan kertaan jos sen pesee huolellisesti esim. Fairylla

Materiaalit

ÖLJY: MATERIAALIT

VALMIIT MATERIAALIT

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Tekstit: Word / PDF


MUUT TARVITTAVAT MATERIAALIT:

Linnun siipiä
Kirkkaita vesiastioita
Vettä
Lusikoita
Käsipaperia
”Öljyä” (esim. risiiniöljyä ja kaakaojauhetta)
Kumihanskat
Kamerat

Oppilaille päätelaitteet

Öljy, vesi ja linnunsiipi -demo

Teema 5: ympäristömyrkyt

Tavoitteet

Ympäristömyrkyt -teeman tavoitteena on tutustua ympäristömyrkkyihin ja vahvistaa tiedonhakutaitoja:

 • Miksi ympäristömyrkyt ovat myrkkyjä?

Ympäristömyrkyt -teeman aikana oppilaat tutustuvat omaan ympäristömyrkkyynsä pienryhmissä tutkivan oppimisen kautta. Tehtävän aikana oppilaat pääsevät myös harjoittamaan TVT-osaamistaan.

Ympäristömyrkyt -teeman tunnista ylimääräinen aika voidaan käyttää Oppimispäiväkirjan viimeistelyyn.

Tuntisuunnitelma

Aihe: Ympäristömyrkyt
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Oppilaan käsitys ympäristölle haitallisista aineista ja niiden vaikutuksista vahvistuu. Oppilaan tiedonhakutaidot paranevat. Yli jäävän ajan voi käyttää Oppimispäiväkirjan viimeistelyyn.
Materiaalit ja työtavat:
Tutkiva oppiminen: tietokoneet, tabletit tai älypuhelimet
KestoOppitunnin kulkuTyötavatMateriaalit, välineet
0-5Pienryhmät tutustuvat kukin omaan teemaansa. Teemoja voivat olla esim. lääkejäämät, raskasmetallit tai torjunta-aineet.
Kertaa miellekartta, jos tarpeen.
Opettajajohtoinen
5-45Oppilaat tutkivat aihettaan ja tekevät siitä miellekartan, joka liitetään osaksi Oppimispäiväkirjaa. Miellekartassa voi olla mm. tekstiä ja kuvia.Tutkiva oppiminenTietokoneet (esim. PowerPoint), tabletit (esim. Mindomo), älypuhelimet
45-75Oppimispäiväkirja:
T8. Reflektio (kaikki kirjoittavat)
Plussatehtäviä
– Tehtävien viimeistelyä, ulkoasun viimeistely
Itsenäinen työskentely, parityöskentely Oppimispäiväkirja T1-T8
KTOppimispäiväkirjan viimeistely kotona

Materiaalit

VALMIIT MATERIAALIT:

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

MUUT TARVITTAVAT MATERIAALIT:

Videotykki, PowerPoint, valkokangas
Oppilaille päätelaitteet

Miellekartta

OPS 2014 mukaiset oppiaineiden tavoitteet

Maantieto:
T1: tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
T5: ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä
T7: ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
T9: harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa
T10: tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
T11:ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
T12: tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Biologia:
T6: ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys
T7: ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä
T11: kehittää oppilaan kykyä soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
T12: laajentaa oppilaan kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistaa oppilaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
T13: tukea oppilaan kykyä ja tahtoa tehdä eettisesti perusteltuja valintoja
T14: edistää oppilaan halua vaikuttaa ja toimia kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Kemia:
T1: kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
T3: ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
T4: ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
T5: kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
T15: ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

Mitä sitten -kehittämishankkeen taustalla

Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä mainitaan jokaisen tehtävän kohdalla erikseen. Oppimispäiväkirjasta täytyy löytyä tehtävät T1-T8, lisäksi voit tehdä vapaaehtoisia plussatehtäviä. Tehtävien kohdalla kerrotaan, mitä tehtävässä vaaditaan. Voit lisäksi lisätä Oppimispäiväkirjaan valokuvia, tietoa ja muuta aiheeseen liittyvää.

Oppimispäiväkirja

Tehtävät

Kaikille pakolliset tehtävät:

Teema 1. Johdanto
T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista
T2. Haastattelu
Teema 2: Roskat
T3. Roskan valokuvaus
Teema 3: Ilmansaasteet
T4. Kiertopisteet
Teema 4: Öljy
T5. Öljy, vesi ja linnunsiipi
T6. Sinun ja perheesi öljynkäyttö
Teema 5. Ympäristömyrkyt
T7. Ajatuskartta
T8. Reflektio. Täytä koko kurssin ajan.

Vapaaehtoiset plussatehtävät:

Plussatehtäviä tekemällä voit kerätä lisäpisteitä jotka saattavat korottaa arvosanaa.

1. Termien määrittely
2. Lehti- tai nettiartikkeli: tiivistelmä
3. Video: tiivistelmä
4. Auton omistamisen hyödyt, haitat ja eettisyys
5. Autojen erilaiset energia- ja polttoainevaihtoehdot
6. Muut omavalintainen pohdinnat tai tehtävät

Materiaalit

Oppimispäiväkirja: Word / PDF

Takaisin ylös

MATERIAALIT

Tästä löydät kaikki yllä olevat materiaalit yhdestä paikasta

Materiaalit

Opettajan ohjeet:  Word / PDF

Arviointiohjeet: Word / PDF

IHMINEN JA YMPÄRISTÖ

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Oppimispäiväkirja: Word / PDF

DIAT: powerpoint / PDF

ROSKAT

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Diat: Powerpoint / PDF

Roskat ja maatumisajat -pelilauta / PDF

ILMANSAASTEET

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Diat: Powerpoint / PDF

Kiertopisteet: Word / PDF

ÖLJY

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

Tekstit: Word / PDF

YMPÄRISTÖMYRKYT

Tuntisuunnitelma: Word / PDF

OPPIMISPÄIVÄKIRJA

Oppimispäiväkirja: Word / PDF

MUUT MATERIAALIT

Alle on koottu lista muista materiaaleista, joita oppimiskokonaisuuden aikana tarvitaan.

Kaikki tunnitPowerPoint, videotykki, valkokangas, päätelaitteet oppilaille
Ihmiset ja ympäristö (johdanto)
RoskatKamerat (oppilaille), (roskienkeräysvälineet), kalvotusseja, pelilauta kannattaa laminoida
Ilmansaasteet2x petrimalja, matala reaktioastia, kerta-käyttölusikka, 3x koeputki, sinitarraa, 2x n.600ml:n keitinlasi, vettä, (esim.) sitruunahappoa, pesuainetta, lakmusta, Na2SO3, 2M HCl, BTS-indikaattoriliuos,
4x päätelaite+internet, 1x kaiuttimet
ÖljyLinnun siipi, kirkkaita vesiastioita, vettä, lusikoita, käsipaperia, ”öljyä” (esim. risiiniöljyä ja kaakaojauhetta), kumihanskat, kamerat
Ympäristömyrkyt

Takaisin ylös

Voit katsoa tästä kalenterista vapaat ajat ja tiedustella laitteita
sähköpostilla osoitteesta hemtuo@utu.fi

Kalenteriin jossa näet laitelainat