Utopiaako?

Lataa täältä Utopiaako-hankkeen työpajamallit!

Utopiaako?-hanke (2019–2021) toi yhteen tutkittua tietoa ja taiteen prosesseja toisen asteen opiskelijoille suunnatuissa osallistavissa työpajoissa. Pajoissa käsiteltiin mm. vihapuhetta, kiusaamista, kestävää kehitystä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen eri muotoja. Näistä kolmetuntisista pajoista muokattiin kuusi vapaasti käytettävää työpajamallia. Opettajat voivat hyödyntää malleja täysimittaisina tai sieltä voi halutessaan noukkia parhaat ideat ja yhdistellä niistä omanlaisensa sekoituksen. Pajoista löytyy ohjeita niin etätoteutukseen kuin lähitoteutukseenkin.

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston rahoittama suurhanke yhdisti kahden korkeakoulun vahvuuksia, kun Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian ja Turun yliopiston kymmenet opettajat ja opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat työpajoja ja hankkeen lopuksi pidettyjä näyttelyitä. Hanke oli myös osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmistoa.

Julkaisu Utopiaako? – Nuoret vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tekemässä esittelee Utopiaako?-hankkeen tuloksia ja prosesseja.  Sen liitteenä julkaistaan myös video Tunteesta taiteeksi – Utopiaako? Dokumenttivideolla keskitytään nuorten maailmassa esiintyvään vihapuheeseen. Yhdessä hankkeen taideopiskelijoiden kanssa keskustellaan myös siitä, miten taide voi ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun tai antaa lohtua vaikeissa kokemuksissa.

Työpajamallit:

Informaatiovaikuttaminen (etätoteutus ja lähitoteutus)                       

Pajassa tutustutaan informaatiovaikuttamisen moniin eri tapoihin ja osallistujat yrittävät tehdä oman vakuuttavan harhaanjohtavan uutisensa.

Kestävä tulevaisuus (etätoteutus ja lähitoteutus)                    

Työpaja esittelee ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden teemoja.  Pyrkimyksenä on kannustaa opiskelijoita luovaan ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun.  Lisäksi haluamme rohkaista nuoria unelmoimaan ja unelmoinnin kautta lähestymään uudenlaista maailmaa.

Kiusaaminen (etätoteutus ja lähitoteutus ) 

Työpajassa pohditaan yhdessä mikä on kiusaamista, pyritään luomaan yhteisöllisyyden tunnetta kiusaamisen vähentämiseksi sekä mietitään teknologian roolia kiusaamisen vastaisessa työssä.

Rakentava vuorovaikutus (etätoteutus ja lähitoteutus)

Pajassa keskitytään niihin seikkoihin, jotka meitä ihmisiä yhdistävät. Lisäksi pohditaan, miksi esimerkiksi netissä esiintyy nykyään paljon vihapuhetta. Näkökulma on positiivinen ja rakentavaan vuorovaikutukseen kannustava.  Tehtävinä pajassa on muun muassa etsiä osallistujia yhdistäviä seikkoja, kehua toisia sekä katsoa takuulla ajatuksia herättävä video.

Utopiaako uutiset (etätoteutus ja lähitoteutus)

Uutispajassa osallistujat tuottavat pienissä ryhmissä uutiskorttien avulla tulevaisuuden uutisia. Pajan tavoitteena on saada osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, kehittää tiimityötaitoja ja havainnollistaa uutistyön tärkeyttä koskien yhteiskunnallisia ja globaaleita kysymyksiä.

Vaatetehdas (vain lähitoteutus)

Pajassa käsitellään monipuolisesti ylituotannon ja -kuluttamisen luomia haasteita ja päästään yhdessä keskustellen ja käytännön harjoitusten kautta pohtimaan omaa                            suhdettamme materiaan sen monissa muodoissa.

Materiaalilinkit:

Linkki julkaisun omalle sivulle: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/julkaisuhaku/144/

Suora linkki julkaisuun: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167927.pdf

Suora linkki pajamalleihin: http://julkaisut.turkuamk.fi/utopiaako_pajamallit.pdf