Yläkoulujen vierailut

Tämä sivu on tällä hetkellä päivitettävänä. Lisää vierailupaketteja on siis tulossa pian!

Yliopiston kampuksella

Luonnon monimuotoisuus -paja

Eläinmuseolla oppilaat tutustuvat aluksi opastetusti eläinmuseoon ja siellä esillä oleviin lajinäytteisiin, sekä eläinmuseolla tehtävään tutkimukseen. Tehtäväosioissa oppilaat pääsevät tutustumaan lajien luokitteluun ja tunnistamiseen, sekä pohtimaan, miksi lajien välillä on eroja. Oppilaat pääsevät itse etsimään lajien ominaisia tuntomerkkejä ja pohtimaan niiden yhteyttä lajien elinympäristöön ja elintapoihin.  

Maaperäeliöosuudessa oppilaat tutustuvat maaperässä eläviin lajeihin ja niiden merkitykseen ekosysteemissä. Tehtäväosioissa oppilaat tutustuvat maaperäeliöiden tutkimukseen. Oppilaat hakevat näytteet (ei talvella) maastosta, oppivat käyttämään funnelia, sekä mikroskopoivat maaperänäytettä ja oppivat tunnistamaan eri eliöryhmiä määrityskaavion avulla. 

Pajan kesto kokonaisuudessaan n. 2 tuntia. Jos ryhmässä on yli 15 oppilasta, se jaetaan kahtia, jolloin puolet kerrallaan on maaperä-osiossa ja puolet eläinmuseolla.

Yhteys opetussuunnitelmaan

Opetussuunnitelmassa vierailu tukee seuraavia biologian tavoitteita ja sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen 
T1 Ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja S2-3
L4-5 
T2 Auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta S2-3 L4-5 
T10 Ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella S2-3L1, L5 
T12 Innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoutta S2-3L7 

Fysiikkapaja

Noin 2 tuntia kestävällä yliopistovierailulla oppilaat pääsevät tutkimaan Luma-labralla uudessa Aurum-rakennuksessa erilaisia äärimmäisen kylmien olosuhteiden ilmiöitä käyttäen nestetyppeä. Nestetypellä saadaan tutkittua monia visuaalisesti hienoja ilmiötä ja niillä voi muuttaa monen oppilaan arkikäsityksiä fysikaalisesta maailmasta, kun työt eivät rajoitu vain normaaleihin lämpötiloihin. Oppilaat pääsevät myös tekemään ja syömään nestetyppijäätelöä pajan aikana.

Pajan toisessa osassa tutkitaan tiheyttä vesiportillisten sulkualtaiden avulla. Kokeissa mietitään, millä tavoin veden tiheyttä voidaan muuttaa, miten eri tiheydet vaikuttavat veden kerrostumiseen ja millaisia vaikutuksia veden kerrostumisella on luonnossa näiden fysikaalisten mekanismien mukaisesti.

Paja on suunniteltu yläkoululaisille ja sen hinta on 100 euroa per ryhmä. Ryhmäkoko on maksimissaan 18 oppilasta.

Pajaa järjestetään ympäri vuoden. Ole yhteydessä Olli Lintuun otmlin@utu.fi

 

Ruissalon kasvitieteellisellä puutarhalla

Matematiikka luonnossa -paja

Ohjaa oppilaasi matematiikan maailmaan uudella ja hauskalla tavalla: Tässä työpajassa etsitään muun muassa matematiikan kauneutta luonnossa esiintyvien matemaattisten kuvioiden kautta, käsitellään erään yksinkertaisen lukujonon, ns. Fibonacci-jonon esiintymistä kasvihuoneen kasvien rakenteissa, havainnoidaan kasvien spiraalirakennetta ja tutkitaan, miten tämä spiraalirakenne liittyy taitelijoiden suosimaan kultaiseen leikkaukseen.  Työpajassa oppilaat pääsevät myös etsimään sellaisia kasveja, joilla on itsesimilaarisia osia, toisin sanoen kasvin jotkut lehtimuodot toistuvat eri kokoisina: tämä havainto johdattaa meidät matemaattiseen käsitteeseen fraktaali. Työpajan lopputehtäväosiossa suunnitellaan ja toteutetaan oma kasvi, joka liittyy jollakin tavalla Fibonacci-jonoon.