Mielenterveyskyselyn raportti

 

Mielen päällä -hanke toteutti viime keväänä (2021) opiskelijoille suunnatun mielenterveyskyselyn, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, millaisia tarpeita Turun yliopiston opiskelijoilla on mielenterveyden kysymyksiin liittyen ja miten ongelmiin saataisiin apua varhaisessa vaiheessa.

Kyselyyn otettiin myös mukaan tukipalveluista tiedottavia elementtejä ( opiskelun voimavarat -kuvio).

Kyselyn vastauksista kävikin ilmi, että sopivan tukipalvelun löytäminen on joillekin vastaajista vaikeaa eivätkä kaikki ole löytäneet itselleen sopivaa tukea antavaa tahoa lainkaan. Opiskelijat myös toivovat mahdollisuutta matalan kynnyksen kysymiseen sekä opetusmenetelmien kehittämiseen. 

 

Lataa mielenterveyskyselyn raportti alta ja ryhdytään yhdessä rakentamaan mielenterveellisempää oppimisympäristöä! 

MIELENTERVEYSRAPORTTI

 

Lisää yhteisöllisyyttä! Lisää vuorovaikutusta!