Summary of earlier studies

The number of master theses and PhD theses have been made altogether 100, see Figure 1.

(A more detailed description of the earlier studies has been reported in Finnish in the publication: Repo H, Hupli M, Salminen L, Suhonen R, Leino-Kilpi H, 2014. A70: Eettisiä kysymyksiä hoitotyössä ja terveydenhuollossa – Katsaus hoitotieteellisiin opinnäytetutkimuksiin Turun Yliopistossa)