RENE Symposium 2022

Kuva: Sami Pulkkinen

RENE Symposium 2022

Torstaina 10.2.2022 klo 10–17, paikka: Zoom (huom. etätoteutus)

Tervetuloa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen Research in Nursing Education (RENE) -tutkimusryhmän ja yhteistyöorganisaatioiden järjestämään symposiumiin.

RENE2022-Symposiumin tavoitteena on edistää terveysalan koulutustutkimusta ja koulutustutkijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä Suomessa. Symposium keskittyy alan tutkimukseen ja sen kansalliseen nykytilaan kansainvälisyyttä unohtamatta. Symposiumin kohderyhmänä ovat alan tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Symposiumin teemat

 • Näyttöön perustuva opettaminen
 • Digipedagogiikka ja vaikuttavat oppimisympäristöt
 • Terveysalan koulutustutkimuksen metodologiset kysymykset
 • Terveysalan koulutus haasteellisissa olosuhteissa

Voit esitellä symposiumissa terveysalan koulutustutkimustasi joko suullisena esityksenä tai posterina. Esitysten tiivistelmät tulee lähettää sähköistä lomaketta käyttäen 4.1.–15.2.2021. Tiivistelmäohjeet löydät tältä sivulta. Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 12.3.2021 mennessä. Tiivistelmät jaetaan symposiumiin osallistujille sähköisesti.

Ohjelma

Osallistumismaksu

Symposiumin hinta on 40 € / osallistuja, sisältäen symposiumohjelman sekä esitysten sähköiset tiivistelmät.

Muutos aikatauluun

Pandemiatilanteen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevien määräysten vuoksi symposiumia ei pystytä järjestämään aiottuna ajankohtana 30.9.2021. Uusi ajankohta symposiumille on torstaina 10.02.2022. Tapahtuma toteutetaan etänä.

Ohjelmaan tulee muuttuneen etätoteutuksen vuoksi muutoksia. Ohjelma päivitetään kotisivuille viikolla 4 tai 5 tammikuussa 2022.

Sähköinen ilmoittautuminen RENE2021-Symposiumiin on edelleen auki symposiumin kotisivuilla ja kaikki symposium ilmoittautumiset ovat edelleen voimassa. Halutessanne voitte muokata tai peruuttaa ilmoittautumisenne käyttämällä henkilökohtaista koodia, jonka olette ilmoittautumisen yhteydessä saaneet tai ottamalla yhteyttä järjestäjiin (imaelo@utu.fi tai leesalmi@utu.fi). Ilmoittautuminen on avoinna 3.2.2021 asti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen symposiumiin tapahtuu sähköisesti ilmoittautumislomakkeella 3.2.2022 mennessä.

Osallistumismaksut

 • Esittäjä / osallistuja 40€
  sis. konferenssiohjelman sekä esitysten sähköiset tiivistelmät
 • DIAK henkilökunta 0 €
  sis. konferenssiohjelman sekä esitysten sähköiset tiivistelmät

Osallistumismaksun maksaminen

Osallistumismaksun maksaminen on mahdollista ainoastaan laskulla. Ilmoittautumisen lopussa pyydetään antamaan tiedot laskun lähettämistä varten.

(Hinta tarkistettu etätoteutuksen vuoksi / muokattu  26.1.2022)

Tiivistelmäohjeet

Tiivistelmäohjeet

 • Tiivistelmässä saa olla enintään 3000 merkkiä välilyönteineen (vastaten noin 300 sanaa)
 • Tiivistelmän otsikko kirjoitetaan ISOILLA KIRJAIMILLA
 • Tiivistelmä jaotellaan seuraavasti kunkin väliotsikon aloittaessa uuden kappaleen omalta riviltään:
  • Tausta
  • Tarkoitus
  • Menetelmät
  • Tulokset
  • Johtopäätökset
 • Tekijät ilmoitetaan seuraavassa muodossa peräkkäin kirjoitettuna (Sukunimi Etunimi, tutkintolyhenne, ammattinimike, työpaikka ja laitos/yksikkö/osasto) ja puolipisteellä erotettuna

Lisäksi pyydetään ilmoittamaan

 • Tiivistelmän teema (näyttöön perustuva opettaminen, digipedagogiikka ja vaikuttavat oppimisympäristöt, terveysalan koulutustutkimuksen metodologiset kysymykset, terveysalan koulutus haasteellisissa olosuhteissa)
 • Toive esitysmuodosta (suullinen esitys, posteriesitys)
 • Yhteystiedot

Tiivistelmien lähetys Webropol-lomakkeella.

Esitysohjeet

Suullinen esitys

Esitysten ajankohdat löytyvät symposiumin ohjelmasta. Rinnakkaissessioiden zoom-linkit lähetetään osallistujille sähköpostitse ilmoittautumisen sulkeuduttua 4.2.2022.

Esittäjät jakavat suullisen esityksensä itse session aikana.

 • Suullisen esityksen kesto on 20 minuuttia aamupäivän sessiossa ja 15 minuuttia iltapäivän sessiossa. Kummassakin sessiossa on esityksen loppuun hyvä jättää aikaa pari minuuttia mahdollisille kysymyksille.
 • Esityksen toivotaan painottuvan tutkimuksen tulosten esittelyyn.
 • Esitys tuodaan symposiumiin esitettäväksi omalta koneelta etäyhteyden kautta, mutta se pyydetään lähettämään järjestäjälle mahdollisten teknisten vaikeuksien ennakoimiseksi. Ethän lähetä PDF tiedostona. Esitykset toimitetaan osoitteella: imaelo@utu.fi viimeistään 8.2.2022
 • Nimeä esityksesi ennen lähetystä sukunimesi_esityksen nimi.

ePosteriesitys

Päivitetyt esitysten rinnakkaissessioiden ajankohdat löytyvät symposiumin ohjelmasta viimeistään viikolla 5.

Posterinäyttely toteutetaan sähköisinä postereina. Ohjelmaan on erikseen varattu aika postereiden esittämiselle. Session puheenjohtaja jakaa posterit ohjelman järjestyksen mukaisesti. Olethan ajallaan esittelemässä oman posterisi. Jokaisen posterin esitykseen on varattu aikaa n. 5 minuuttia, jonka jälkeen on n. 5 minuuttia aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

ePosteri ohje

 • Posteri tehdään joko PowerPoint-diana (huom. vaakaposteri, laajakuva 16:9) tai oman organisaatiosi vaakasuuntaiseen posteripohjaan.
 • Tekstivärinä ei kannata käyttää valkoista, musta erottuu selvemmin. Vältä myös tumman taustan käyttämistä.
 • Käytä riittävän isoa ja enintään kolmea erilaista kirjasinkokoa, (tarkista tekstin näkyvyys diaesityksessä). Huomioithan myös tekstin määrän posterissa luettavuuden säilyttämiseksi.
 • Lisää esittäjän / yhteyshenkilön kuva ja yhteystiedot (sähköpostiosoite) posterin alaosaan.

ePosteri palautetaan sähköpostitse Virpi Sulosaarelle (virpi.sulosaari(at)turkuamk.fi) viimeistään 3.2.2022 (huom. älä toimita pdf-tiedostona).

SEURAA TAPAHTUMAA FACEBOOKISSA!
#renesymposium

UTU logoYrkeshögskolan Novia logo