Tiiliseinä

Oikeus lähiötilaan

Julkinen tila, marginaali ja merkitykset lähiön arjessa

Hankkeen esittely

Oikeus lähiötilaan -hankkeessa tutkitaan:

  • fyysisen ja sosiaalisen kaupunkitilan tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia lähiöelämälle;
  • marginalista lähiötä tuottavia prosesseja;
  • lähiöiden merkitysten tuottamista;
  • kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun toimia lähiökehityksen edistämisessä.

Tutkimushanke tuottaa lähiöiden tilasta, kehityksestä ja eriytymisestä käsitteellisiä avauksia sekä tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelun ja -politiikan tarpeisiin. Hanke edistää lähiötietoisuutta, lähiöiden monipuolista ymmärrystä sekä sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä. Hankkeen aineisto kerätään laadullisin tutkimusmenetelmin Turun Varissuolta sekä Helsingin Kontulasta ja Vuosaaresta.

Oikeus lähiötilaan -hanke toteutetaan Turun yliopiston oikeusmaantieteen tutkimusryhmässä kaupunkimaantieteen dosentti FT Päivi Rannilan johdolla. Tutkimushanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa (2020–2022).

 

Ympäristöministeriön logo