Ajankohtaista

POLKU-täydennyskoulutuksen 5. opintojakso on käynnistynyt. Vielä ehdit mukaan luennoille, työpajoihin ja elämyksellisiin kirjavinkkauksiin! Lämpimästi tervetuloa POLUlle mukaan!

1.9.2021

5. opintojaksoon ilmoittautumisia hoitaa Mervi De Heer (medehe@utu.fi).

Ota yhteyttä, jos haluat mukaan osaksi upeaa tarjontaa!

Luennot:

Luennon nimiAika TeemaLuennoitsijat
Family Stories and stories of Families

 

Luento sopii erityisesti varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen parissa työskenteleville.

Tue 14.9.

Time 12.30–14.00

Luento kuvaa perheiden lukemiseen kannustamista sekä perhekertomus-menetelmää. Luento on englanninkielinen.

Lecture on tools for supporting the readership of families and on a method called familystories.

KT, kirjallisuuskasvatuksen ja lukemisen dosentti Juli-Anna Aerila (Turun yliopisto)
Lukevan yhteisön rakentaminen tutkimuksen valossa

 

Luento sopii kaikille lukemiseen innostamiseen kiinnostuneille.

La 18.9.

Klo 11.00–12.30

Ateljee-kouluttajat, Taina Hämäläinen ja Laura Niinikivi, kertovat lukemaan innostamisen menetelmistä ja tutkimustuloksia käytännönläheisesti.Ateljee-menetelmäkouluttajatrehtori, erityisopettaja Taina Hämäläinen & lukukoordinaattori, luokanopettaja Laura Niinikivi
Suullisen kerronnan ainutlaatuinen lumous ja rajattomat mahdollisuudet

 

Luento sopii ihan kaikille, jotka haluavat elämyksen!

Ma 27.9.

Klo 17.00–18.30

 

Elämyksiä ja eläytymistä: Hangon kirjastonhoitaja kertoo eläytymiseen, kerrontaan ja mielikuvien muodostamiseen perustuvasta erilaisesta tavasta innostaa lukemiseen. Vangitseva luento, joka lumoaa.erityiskirjastovirkailija, lukemaan innostaja Agneta Möller-Salmela

 

Suomen kieli ei ole vaikea kieli

 

Luento sopii kaikille S2-kielen kanssa työskenteleville

Ti 28.9.

Klo 17.00–18.30

 

Suomen kielen ominaispiirteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen kirjojen avullaväitöskirjatutkija Mervi de Heer (TY, UU) & FT, dosentti Merja Kauppinen (JYU)

5. jakson työpajat:

 

Työpajan nimiAika TeemaLuennoitsijat
Matkalla draaman maailmaanLa 18.9.

Klo 9.00–10.30 TAI 13.30–15.00

Draaman keinot hektisessä oppimisympäristössä lukemisen tukena. Toiminnallinen paja draaman maailma   elämyksellisenä matkana kokienyliopistonopettaja Tarja Tähkänen (JYU)
VakMo: Kielipeda-työväline tutuksiTi 21.9.

Klo 17.00–18.30

Kieli varhaiskasvatuksen monikielisissä oppimisympäristöissäväitöskirjatutkija Elisa Repo (TUY) ja KM Maria Tyrer (TUY)

 

Lastenkirjallisuus kirjallisuusterapian lähteilläMa 11.10.

Klo 17.00–18.30

Elämyksellinen kirjallisuuspajaFM, erikoiskirjastonhoitaja, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, tunnetaito-ohjaaja Pirkko Ilmanen
Suomi maailman kielten joukossaMa 18.10.

Klo 17.00–18.30

Kielten vertailua, kielitietoisuuteen herättelyäväitöskirjatutkija Mervi de Heer (TY, UU)
Lukukoira opettaa pienille oppijoille monenlaisia taitojaTi 2.11. klo 17-18.15Eläinavusteisista lukuhetkistä tutkittua ja koettua tietoa.KM Katariina Mäkelä & FT, dosentti Merja Kauppinen
Kultainen koira-avustaja: Robotiikka ja tarinallisuus leikillisessä oppimisessaKe 3.11.

Klo 17.00–18.30

Leikki, tarinat ja robotit

Robottikoira osana lapsiryhmää. Empatian ja vuorovaikutukseen houkuttajana. Katriina puhuu myös lelulukutaidosta!

leikintutkija, tutkijatohtori Katriina Heljakka (TUY)
Pritneyn matkassaMa 15.11.

Klo 17.00–18.30

Pritney-menetelmä kirjallisuuskasvatuksen elävöittäjänä, elämyksellisen, draamallisen, eläinavusteisen lukuhetken rakentaminenFT, dosentti, kirjailija Pirjo Suvilehto (Oulun yo)

Luentojen ja työpajojen  lisäksi vielä kirjavinkkauksia:

Jokaisen kirjavinkkauksen kesto on 30 minuuttia. Vinkkauskerrat pidetään non-stopina.

Vinkkauksen nimiAika ja Zoom-linkkiTeemaKirjavinkkarina
Maistiaisia uutuuskirjoistaMa 1.11.

VaKa-ikäisille

Klo 17.00–17.30

 

Alaluokille (1–3)

Klo 17.30–18.00

 

Edistyneemmille luokille (3–6)

Klo 18.00–18.30

Uutuuskirjojen äärellä ikäkausittainFM, erikoiskirjastonhoitaja, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, tunnetaito-ohjaaja Pirkko Ilmanen

 

Monta kieltä, monta mieltäMa 22.11.

VaKa-ikäisille

Klo 17.00–17.30

 

Alaluokille (1–3)

Klo 17.30–18.00

 

Edistyneemmille luokille (3–6)

Klo 18.00–18.30

Monikielisille lapsille kirjoja ikäkausittainFM, erikoiskirjastonhoitaja, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja, tunnetaito-ohjaaja Pirkko Ilmanen

HUOM! Tämän kaiken lisäksi… Kirjallisuusterapeuttinen intensiivijakso on alkamassa osana POLKU-täydennyskoulutusta:

20.8.2021

Tunnetaitojen tukemista kirjallisuusterapeuttisin menetelmin

Miten lapsi ja nuori oppii tunnistamaan tunteitaan ja käsittelemään niitä fiktion (satujen, runojen, lastenkirjallisuuden) avulla? Miten listaus, minuuttikirjoittaminen tai dialogi auttavat purkamaan tunnekokemuksia? Miten käsitellä lasten ja nuorten kanssa haastavia tilanteita kirjallisuuden avulla itseilmaisullisin menetelmin?

Tervetuloa kokeilemaan ja osallistumaan tunnetaitojen vahvistamiseen kite-menetelmin. Opintojakso antaa eväitä luottamuksellisen ilmapiirin luomiseen ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen lapsiryhmässä, luokassa ja työyhteisössä. Käytämme 4 iltaa harjoitusten tekemiseen ja niiden purkamiseen sekä menetelmien kehittelyyn. Sovellamme lisäksi yhtä menetelmää omassa työssä ja jaamme siitä kokemuksia lokakuun kerralla.

Kurssin aikataulu (toteutus Zoom-yhteyksin):

ma 13.9 klo 15–16.30

16.9. klo 15–16.30

20.9.klo 16–17.30

11.10 klo 15–16.30

& yksi elämyksellinen työpaja  syys-lokakuussa

Lisätiedot Merjalta (merja.a.kauppinen@jyu.fi) ja ilmoittautumiset Anu Lamminen (anu.lamminen@utu.fi)