Haemme kahta harjoittelijaa syksyksi 2022

Turun yliopiston työelämäpalvelut, tuttavallisemmin Rekry, tukee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä erilaisin tavoin. Rekryn toimintoihin kuuluvat yksilöllinen uraohjaus, työnhakuun liittyvä neuvonta, JobTeaser-työnvälitysportaalin ylläpito, urasuunnitteluun liittyvät kurssit ja valmennukset, työllistymiseen ja harjoitteluun liittyvän tiedon kerääminen, raportointi ja tiedottaminen, harjoittelun koordinointi ja kehittäminen ja yhteydenpito oppiaineisiin sekä työnantajiin. 

Rekryssä työskentelee 9 henkilöä, joista osa ulkopuolisesti rahoitetuissa hankkeissa. Avotyötilamme löytyy Maaherran makasiinista, Henrikinkatu 10, ja työskentelemme vaihtelevasti paikan päällä sekä etänä.  Palvelumme ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Teemme tiivistä yhteistyötä varsinkin Åbo Akademin työelämäpalvelujen kanssa ja kansallisella tasolla toimimme aktiivisesti yliopistojen ura- ja työelämäpalveluiden Aarresaari-verkostossa. 

Etsimme kahta harjoittelijaa osaksi avoimesti keskustelevaa ja kehittävää työyhteisöä. Harjoittelijamme osallistuvat toimintaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden rinnalla ja arvostamme omien näkemysten, ideoiden ja kokemuksien esiintuomista. Toivomme molemmilta harjoittelijoilta kiinnostusta työllistymiseen, urasuunnitteluun ja osaamiseen liittyviin teemoihin sekä hyvää yhteistyökykyä.

Järjestämme harjoittelijoille perehdytyksen ja työyhteisön jatkuvan tuen koko harjoittelujakson aikana. Työyhteisö on meille tärkeä voimavara ja koko porukkamme löydät täältä: Yhteystiedot | Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut (utu.fi)

Harjoittelut ovat kestoltaan 3,5 kuukautta ajalla 15.9.-31.12.2022. Harjoittelijoille maksettava palkka on 1300 euroa kuussa. Harjoittelun alkaessa sinun tulee olla Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija, mutta sinulla ei tarvitse olla yliopiston harjoittelutukea käytössäsi. Palkka ei ole neuvoteltavissa, mutta moni muu asia on. Jos sinulla on toiveita tai tarpeita työaikojen, työtehtävien tai muiden harjoitteluun liittyvien asioiden suhteen, tuo nämä rohkeasti esille joko hakemuksessasi tai haastatteluvaiheessa. Haastattelut järjestetään elo-syyskuussa.

Harjoitteluasioiden harjoittelija

Harjoitteluasioiden harjoittelijan pääasiallisena tehtävänä on Turun yliopiston harjoittelussa olleiden opiskelijoiden sekä harjoittelutyönantajien harjoittelupalauteraportin laatiminen sekä tulosten kiteyttäminen. Halutessaan harjoittelija voi osallistua myös tulosten viestintä- ja tiedotustyöhön yliopiston sisällä. Tehtäviin kuuluu myös Rekryn ylläpitämän, Power BI:llä toteutetun harjoittelupaikkatietokannan päivitys. Power BI-ohjelmaa ei tarvitse osata etukäteen, mutta arvostamme nopeaa ohjelmistojen sisäistämiskykyä.

Harjoitteluasioiden harjoittelija pääsee myös osallistumaan harjoittelua koskevaan työhön Aarresaari-verkoston sekä yliopiston sisällä. Turun yliopiston harjoittelutukijärjestelmä uudistui vuoden 2022 alussa, ja harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua uudistuksen vaikutusten seurantaan ja arviointiin. Lisäksi harjoittelija voi tilanteen ja kiinnostuksen mukaan osallistua muuhun Rekryn perustoimintaan. Harjoitteluasioiden harjoittelijan ohjaajana toimii suunnittelija Lotta Metsärinne.

Työnantajayhteistyön harjoittelija

Työnantajayhteistyön harjoittelijan ydintehtäviin kuuluvat Rekryn työnantajayhteistyön viestinnän, sidosryhmäkontaktoinnin ja tapahtumasuunnittelun tehtävät. Viestinnän tehtävät liittyvät mm. harjoittelijakokemuksen jakamiseen sosiaalisessa mediassa ja muuhun työnantajille suunnattuun sisällöntuotantoon. Tehtäviin kuuluu myös uusien työelämäpäivien ideointi ja suunnittelu itsenäisesti sekä yhteistyössä Rekryn muun porukan kanssa. Työnantajayhteistyön harjoittelija osallistuu myös Turun yliopiston mentorointiohjelman suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen. Lisäksi harjoittelija voi tilanteen ja kiinnostuksen mukaan osallistua muuhun Rekryn perustoimintaan. Tehtävässä katsotaan eduksi hyvät tiedonhakutaidot, yhteistyö- ja kommunikointitaidot sekä kokemus tapahtumien konseptoimisesta. Arvostamme myös ajatuksia siitä, minkälaiset työelämäpäivien teemat voisivat kiinnostaa laajasti eri alojen opiskelijoita. Työnantajayhteistyön harjoittelijan ohjaajana toimii johtava suunnittelija Sanna Tuominen.

Hakeminen: Hae paikkaa yliopiston rekrytointijärjestelmässä ja liitä mukaan motivaatiokirje/vapaamuotoinen hakemus sekä CV (täytä sähköiseen järjestelmään vain pakolliset kentät, loput tiedot saamme CV:stä ja hakemuksestasi). Ilmoita hakemuksessasi kummasta tehtävästä olet (ensisijaisesti) kiinnostunut. Hakuaika päättyy 31.8.2022, mutta haastattelemme hakijoita jo ennen viimeistä hakupäivää. Haastattelun lisäksi hakijoille voidaan toteuttaa henkilökohtaisten työskentelyvahvuuksien arviointianalyysi (Thomas HPA), joka kertoo vahvuuksistasi työssä ja on hyödyllinen myös työnhaussasi tulevaisuudessa.

Lisätietoja harjoittelusta voit halutessasi kysyä Sanna Tuomiselta (satuomin@utu.fi, 040 5180653) tai harjoittelun toiselta ohjaajalta Lotta Metsärinteeltä (lotta.metsarinne@utu.fi, 050 568 0182).

Lue lisää ja hae paikkaa intranetissä

Huom. Tarvitset VPN-yhteyden nähdäksesi avoimet paikat intranetissä.