Mentoroinnista apua opiskelijan urasuunnitteluun – hae mukaan mentorointiohjelmaan 6.10. mennessä

Maisterivaiheen opiskelijoiden mentorointiohjelma tarjoaa keinon tutustua työelämään ja kuulla konkreettisia vinkkejä työelämässä vuosia työskennelleeltä mentorilta. Haku vuoden 2021 mentorointiohjelmaan on parhaillaan käynnissä.


Haku perinteiseksi muodostuneeseen maisterivaiheen opiskelijoiden mentorointiohjelmaan on käynnissä 6.10. asti. Tammi-helmikuussa 2021 käynnistyvässä ohjelmassa opiskelija saa mentorikseen työelämässä toimivan Turun yliopiston alumnin, joka haluaa jakaa omaa tietämystään, kokemustaan sekä näkemyksiään uransa alussa olevalle opiskelijalle.

— Mentoroinnin tarkoituksena on tukea opiskelijan työelämään siirtymistä ja tarjota tietoa erilaisista opiskelijaa askarruttavista työelämän kysymyksistä. Toisaalta mentorointi tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua oman alan toimijoiden kanssa, kertoo johtava suunnittelija Sanna Tuominen Turun yliopiston työelämäpalveluista.

Mentorointiohjelmaan sisältyy kaikille yhteisiä tapaamisia sekä säännöllisiä tapaamisia oman mentorin kanssa. Mentorointi edellyttääkin opiskelijalta myös sitoutumista ja motivaatiota. Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain (1 mentori ja 1-2 opiskelijaa).

— Mentorointiin on osallistunut opiskelijoita liki kaikilta Turun yliopiston koulutusaloilta, ja myös mentoreita on ollut mukana laajasti eri organisaatioista, Tuominen kertoo.

Mentorit pyritäänkin etsimään aina mahdollisimman tarkkaan opiskelijan toiveiden mukaan ja opiskelijan toiveita mentorin työ- ja koulutustaustasta kysytään mentorointiohjelmaan haettaessa. Mentori voikin olla joko samasta tai jostain muusta oppiaineesta valmistunut henkilö yksityiseltä, julkiselta tai järjestösektorilta.

— Mentoroinnista on saatu pääasiassa varsin hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin mentoreiltakin. Opiskelija saa mentoroinnista vinkkejä, kontakteja ja apua itseä askarruttaviin kysymyksiin, kun taas alumneille mentorointi on mieluisa tapa auttaa opiskelijoita ja pitää yhteyttä yliopistomaailmaan, Tuominen kertoo.

Mentorointi on suunnattu etenkin maisteriopintojensa loppuvaiheessa oleville ja vuonna 2021 valmistuvat opiskelijat ovat valinnoissa etusijalla. Mentorointiohjelma toteutetaan tarvittaessa etämuodossa, mikäli koronavirustilanne sitä edellyttää.

Hae mukaan mentorointiohjelmaan 6.10. mennessä!
Lisätietoja ja hakuohjeet intranetissa: https://intranet.utu.fi/index/haluatko-mentorin/Sivut/default.aspx.

Kuva: Minna Kankare