Tiivistä osaamisesi Rekryn verkkokurssilla!

Työnhaku on eräänlaista myyntityötä. Palkkaamalla sinut, työnantaja ostaa osaamistasi ja potentiaaliasi. Ostopäätös on mahdollinen vain, jos työnantaja saa riittävästi tietoa tuotteesta, sinun osaamisestasi. Oman osaamisen esilletuominen tiiviillä ja konkreettisella tavalla ei kuitenkaan ole aina helppoa. 

Rekryn pikakurssi osaamisen tiivistämiseen antaa sinulle työkaluja oman osaamisen ja omien mahdollisuuksien hahmottamiseen uudesta näkökulmasta. Kurssin suorittamiseen menee noin 7-8 tuntia ja sen aikana pääset muotoilemaan oman työelämäsi ”liiketoimintasuunnitelman”: mitä tarjoat ja kenelle? Kurssi on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kokevat hankalaksi muotoilla omaa osaamistaan työnantajia puhuttelevalla tavalla tai konkretisoida opintojen tuomaa tietotaitoa. 

Yrittäjämäistä asennetta arvostetaan työmarkkinoilla

Yrittäjämäisestä asenteesta ja sisäisestä yrittäjyydestä puhutaan paljon. Työnantajat toimialasta riippumatta arvostavat henkilöitä, joilta tätä asennetta löytyy. Mutta mitä yrittäjämäisyys on ja miten se näkyy henkilön toiminnassa? Rekryn pikakurssi osaamisen tiivistämiseen valottaa myös yrittäjämäisiä taitoja ja auttaa sinua hahmottamaan omaa yrittäjämäisyyttäsi.  

Miten kurssin voi suorittaa?

Kurssin voi suorittaa Moodlessa itsenäisesti, sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Kurssilla on itseopiskelumateriaalia ja tehtäviä neljästä eri osa-alueesta: 

  • Mikä on tuotteeni? 
  • Miten myydä omaa osaamista? 
  • Mitä tulevaisuudessa tarvitaan? 
  • Miten tiivistän oman osaamiseni? 

Kurssin tehtävistä kaksi on palautettavia, muut ovat vain sinua itseäsi varten. Kurssin suoritettuasi saat henkilökohtaista palautetta palautetuista tehtävistä. Kurssin suorittamiseen menee noin yksi työpäivä.  

Siirry Rekryn verkkokurssille!

 

 

 

 

Verkkokurssia ylläpidetään osana YTY-hanketta.