Ohjattu harjoittelu Norssissa

Rauman normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu. Luokanopettajaopiskelijat ja käsityön aineenopettajaopiskelijat suorittavat koulussamme opetusharjoitteluja. Opetusharjoittelijat toimivat osana kouluyhteisöä opettaen ja osallistuen koulun toimintaan monin eri tavoin yhdessä oman ohjaavan opettajansa kanssa. Normaalikoulun oppilaiden opiskeluympäristössä opetusharjoitteluilla on suuri vaikutus koulun arkeen.