Opetus

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma syksy 2020

ELOKUU

Ke 12.8. klo 9 Koulu alkaa: luokanopettajan/luokanvalvojan päivä, klo 9.30 yhteinen aloitus

To 13.8. Koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaan, koulupäivä päättyy kaikilla klo 13

To 20.8.- pe 21.8. Koulukuvaus klo 8.30 alkaen

 

SYYSKUU

Ke 9.9. 7.luokkien ryhmäytymispäivä Meriristillä

Ti 15.9. klo 18.00-19.30 Puutarhailta

Pe 18.9. MOVE –päivä klo 8-11 8ab ja klo11-14 5ab

Ma 21.9.- pe 25.9. MOK: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Vk 40: KV –hanke: European Day of Languages:  Pohjoismaisten kielten ja kulttuurin sekä maantuntemuksen teematunti NORDEN RUNT (6-9 luokat/ruotsinlukijat)

To 1.10. klo 10.00 SRK:n aamunavaus keskusradiosta

Vk 40 KV –hanke: Lätkäkauden avaus 2020: lätkävisa HOCKEYTALANG (6-9 luokat/ruotsinlukijat)

 

LOKAKUU 

vk 42: KV –hanke: eurooppalaiset ruokapäivät (koko koulu)

Ma-pe 19.10. -23.10. Syysloma 8  (viikko 43)

 

MARRASKUU

2.-6.11. 9.LK:n TET

Pe 27.11. ensimmäisen adventin aamunavaus salissa

 

JOULUKUU 

Vk 49:KV –hanke:  aasialaiset ruokapäivät  (koko koulu)

Vk 49-52:KV –hanke: digitaalinen joulukalenteri

Pe 4.12. klo 9.15 Itsenäisyyspäivän lipunnosto

Pe 11.12 klo 9.00 Luciat

Vk 51: KV- hanke: joulukortit vanhuksille Jussoilaan

Ke 16.12. klo 10.00 joulukirkko

La 19.12. klo 9.00 Joulujuhla, esiintymisvuorossa luokat 2,4,6

Toimintasuunnitelma kevät 2021

TAMMIKUU

HELMIKUU

22. – 26.2. (vk 8) talviloma

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

 

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.

Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä. Tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Opetetaan tunnistamaan ja hyödyntämään oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä.

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen päävastuu on oppilaanohjaajalla. Oppilaita ohjataan edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta. Työelämään tutustumisen (TET) jaksot laajentavat oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Yhteishaku ja hakuohjaus toisen asteen koulutukseen on yhdeksännen luokan tärkein osuus.