Opetus

Perusopetus

Tutkien, havainnoiden, epäillen ja kokeillen oppilaat kasvavat ja oppivat uusia asioita. He keräävät kokemuksia ja tietoa eri alueilta saaden aikuisilta ohjausta ja kannustusta. Oppilaita ohjataan asettamaan itselleen yksilöllisiä ja yhteisiä tavoitteita. Jokainen edistyy omien kykyjensä mukaisesti itseään ja muita arvostaen. Työskentelyn kehittämiseksi suoritetaan jatkuvaa rakentavaa arvioinia.​​​​​​​​​​​

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma syksy 2019

ELOKUU

12.8. maanantai  koulu alkaa klo 9.00

28.-29.8. keskiviikko-torstai  koulukuvaus

27.8. tiistai  7.-9. luokkien vanhempainilta klo 18.00

SYYSKUU

9.9. maanantai 7. luokkalaisten ryhmäytymispäivä Meriristissä

17.9. tiistai puutarhailta klo 18.00

13.9. perjantai liiga-avaus ja suuri jääkiekkotietäjä -visa

20.9. perjantai klo 10 aamunavaus salissa

24.-28.9. (vk 39) 9. luokkalaisilla TET-viikko

26.9. torstai kielitietäjä -visa

LOKAKUU

1.10. tiistai elokuvapäivä oppilaille ja vanhemmille

21.-25.10. maanantaista perjantaihin (vk 43) syysloma

30.10. keskiviikko Halloweendisko, vanhenpainyhdistys järjestää

MARRASKUU

19.11. tiistai kansainvälinen miesten päivä

23.11. lauantai koulupäivä, joulumarkkinat klo 9-12

JOULUKUU

5.12.  torstai itsenäisyyspäivän lipunnosto

6.12. perjantai vapaapäivä

13.12. perjantai Lucia-kulkue

19.12. torstai klo 10.00 joulukirkko

20.12. perjantai klo 8.00-12.00 koulupäivä

21.12. lauantai klo 9.00 joulujuhla ja todistusten jako

22.12.2019 – 6.1.2020  joululoma

Toimintasuunnitelma kevät 2020

TAMMIKUU

7.1. tiistai koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti

HELMIKUU

3.-7.2. (vk 6) 9. luokkalaisilla TET-viikko

6.2. torstai Harry Potter -päivä Ylälukulassa

14.2. perjantai Valentine’s day: rakkaudesta kieliin -Norssin kielibongari -kisa

17. – 21.2. (vk 8) talviloma

MAALISKUU

27.3. perjantai klo 10-11 Earth Hour

HUHTIKUU

4.4. lauantai Norssipäivä klo 9-12

7.4. tiistai 6.-9. luokkalaiset WWF taksvärkki

10. – 13.4. pääsiäisloma

30.4. torstai Vappusirkus, koulupäivä klo 9-13

TOUKOKUU

1.5. perjantai vapaapäivä

5.5. tiistai tulevien 1. luokkalaisten tutustuminen

5.5. tiistai klo 17 tulevien 7. lu0kkalaisten huoltajien infotilaisuus

20.5. keskiviikko 9. luokkalaisten juhlapäivä – tanssiaiset ja juhlalounas

26.5. tiistai pesispelit

29.5. perjantai koulupäivä klo 8-12

29.5. perjantai luokkien 1.-6. kevätjuhla klo 18.00

30.5. lauantai klo 8.30 1.-6. luokkien todistusten jako

30.5. lauantai klo 9.00 7.-9. luokkien kevätjuhla sekä todistusten jako

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa.

Ohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä. Tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Opetetaan tunnistamaan ja hyödyntämään oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä.

Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen päävastuu on oppilaanohjaajalla. Oppilaita ohjataan edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta. Työelämään tutustumisen (TET) jaksot laajentavat oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista.

Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Yhteishaku ja hakuohjaus toisen asteen koulutukseen on yhdeksännen luokan tärkein osuus.