Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimus, kokeilu ja kehittäminen (TutKoKe)

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Turun yliopiston Rauman normaalikoulu on harjoittelukoulu, jonka erityinen tehtävä on yliopistolain mukaan olla kehittämässä opettajankoulutusta, järjestää opetusharjoittelua tuleville opettajille ja järjestää kentällä olevien opettajien täydennyskoulutusta. Rauman normaalikoulu sitoutuu tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen niin perusopetuksessaan kuin opettajankoulutuksessakin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö on olennainen osa Rauman normaalikoulun tiedeperustaista opetus- ja ohjaustyötä. Rauman normaalikoulu kuuluu osana yliopistojen harjoittelukoulujen eNorssi-verkostoon, jonka yhtenä tehtävänä on tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyön toteutus TutKoKe-toimintana.

Rauman normaalikoulun tutkimuskohteet, -hankkeet ja -projektit

Tutkimukset ja projektisopimukset 2018-2019

Rauman normaalikoulun kehittämiskohteet ja -hankkeet

Kansainväliset yhteistyökohteet 2018-2019

Kansalliset hankkeet 2018-2019

Tutkimukset ja projektisopimukset 2018-2019