Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimus, kokeilu ja kehittäminen (TutKoKe)

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Turun yliopiston Rauman normaalikoulu on harjoittelukoulu, jonka erityinen tehtävä on yliopistolain mukaan olla kehittämässä opettajankoulutusta, järjestää opetusharjoittelua tuleville opettajille ja järjestää kentällä olevien opettajien täydennyskoulutusta. Rauman normaalikoulu sitoutuu tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen niin perusopetuksessaan kuin opettajankoulutuksessakin. Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö on olennainen osa Rauman normaalikoulun tiedeperustaista opetus- ja ohjaustyötä. Rauman normaalikoulu kuuluu osana yliopistojen harjoittelukoulujen eNorssi-verkostoon, jonka yhtenä tehtävänä on tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyön toteutus TutKoKe-toimintana.