Tutkoke-toiminta

Tutkoke-työryhmä pyrkii edistämään Rauman normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Tällä hetkellä kartoitamme olemassaolevaa tilannetta tutkimuksen ja hanketyön piiristä, sekä opetushenkilökunnan tarvetta kehittää omaa työtään ja osallistua tutkimukseen. Kartoituksen avulla pyrimme löytämään toimivia toteutus- ja ja yhteityömahdollisuuksia OKL:n puolelta sekä poistamaan esteitä tutkimuksen tekemiselle. Tarkoituksemme on syventää jatkossa yhteistyötä myös TNK:n Tutkoke-ryhmän kanssa.