lähikuva: muurahainen kaatuneella puulla

Avointa oppimista monialaisesti

Avoin oppiminen – Itsenäisesti verkossa

Opiskele oman aikataulusi mukaan – Verkossa itsenäisesti vuoden ja vuorokauden ympäri

MOOC-kurssi.  MOOC (Massive Open Online Course) on kenen tahansa tutustuttavissa oleva verkkokurssi. Aineistot ja sisällöt ovat nähtävillä oppimisympäristössä, jonne kaikki pääsevät vapaasti katsomaan. Tehtävät ja tentit aukeavat vain ilmoittautuneille, joille annetaan suoritusmerkintä eli opintopisteet. Ohjeet ilmoittautumista varten löydät oppimisympäristöstä. Ilmoittautumisen voit tehdä joko Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta tai Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana.

  Itsenäisesti 24/7 suoritettava verkkokurssi vaatii ilmoittautumisen etukäteen, jotta pääset oppimisympäristöön. Voit ilmoittautua joko Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta tai Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana. Ilmoittautumisen jälkeen oppimisympäristö avautuu ja pääset tutustumaan sisältöihin sekä suorittamaan tehtäviä ja tenttejä. Tehtyäsi vaadittavat tehtävät saat suoritusmerkinnän eli opintopisteet.

Ohjeet ilmoittautumiselle löydät opintojakson omalta kotisivulta (ks. alla), suoraan MOOC-opintojaksojen oppimisympäristöstä sekä tutkinto-opiskelijoiden Peppi-järjestelmästä.

 


Sote-akatemian itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Avustavat eläimet osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa – Ihmisen ja eläimen yhteistyö   MOOC-kurssi.

Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö   MOOC-kurssi.

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä   MOOC-kurssi.

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet    MOOC-kurssi.

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?   MOOC-kurssi.

Luontoperustainen hyvinvointi   MOOC-kurssi.

Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla  MOOC-kurssi.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet   MOOC-kurssi.

Nuoren kohtaaminen   MOOC-kurssi.

Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena   MOOC-kurssi.

Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut   MOOC-kurssi.

Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen   MOOC-kurssi.

Oikeus ja koulu (avataan alustavasti syksyllä 2023)  

Osaaminen perhekeskuksissa   MOOC-kurssi.

Sosiaalioikeus  

Surevan kohtaaminen – Näkökulmia menetyksiin ja suruun  

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa  

Vaikuttava viestintä potilaskohtaamisissa  

 

Opintojakson saatavuus:

  • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat
  • Avoin yliopisto
  •  Jatko-opiskelijat

Opintojakson suoritustapa:

  • Itsenäisesti suoritettava 24/7 verkkokurssi
  • MOOC (Massive Open Online Course) – kaikille avoin verkkokurssi

 

Monet itsenäisesti suoritettavista verkko-opintojaksoistamme on tehty yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

MOOC-ohjeistuksia

MOOC -opintojaksojen yleiset käytänteet

Sote-akatemian tarjonnassa on kaikille avoimia verkko-opintojaksoja (MOOC, Massive Online Open Course), joiden sisällöt ovat vapaasti ja maksutta tutustuttavissa. Näistä avoimista verkko-opintojaksoista saa halutessaan myös suorituksen eli opintopisteet joko osaksi Turun yliopiston tutkintoa tai Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.

Jokaisella avoimella verkko-opintojaksollamme annetaan ohjeet ilmoittautumisesta, tenttien ja tehtävien suorittamisesta sekä arvosanojen saamisesta rekisteriin. Yleisesti ottaen MOOCit kuitenkin toimivat seuraavasti:

1. Voit tutustua verkkomateriaaleihin ja kurssiin vapaasti jo ennen opintojaksolle ilmoittautumista.

2. Halutessasi opintojaksosta opintopisteet, ilmoittaudu opintojaksolle kurssialueelta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

3. Odota, että saat sähköpostiisi infokirjeen, jossa on ohjeet opintojakson suorittamista koskien. Infokirjeet lähetetään uusille ilmoittautujille jokaisen kuun ensimmäisellä viikolla, joten sähköpostin saapumisessa voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi. Poikkeukset infokirjeiden lähetyksessä: Infokirjeitä ei lähetetä heinäkuussa ja tammikuun infokirjeet lähetetään vasta viikolla 2.

4. Kirjaudu kurssialueelle infokirjeestä saamallasi kurssiavaimella, jotta saat näkyviin opintojakson tentin/tehtävät.

5. Suorita vaadittavat kurssitehtävät. Opintopisteet kirjataan Sinulle kurssialueella mainitun aikataulun mukaisesti tai jos opintojaksolla ei ole erikseen mainittuna opintosuoritusten kirjausaikoja, kirjataan suoritus rekisteriin kolmen viikon sisällä suorituksesta.

UKK – Usein kysyttyjä kysymyksiä MOOCeista

Miksi en näe kurssitehtäviä tai tenttiä kurssialueella?

Ensimmäisenä tarkista, että olet varmasti kirjautunut alueelle kurssiavaimella. Jos alueelle ei ole kirjautunut infokirjeestä löytyvällä kurssiavaimella, opintojakson tentti/tehtävät eivät tule näkyville.

Infokirjeessä on myös tarkemmat ohjeet, miten pääset syöttämään kurssiavaimen Digicampuksen Moodleen/ Turun yliopiston Moodleen. Jos olet ilmoittautunut opintojaksolle, mutta et ole vielä saanut infokirjettä, odotathan seuraavan kuun ensimmäiseen viikkoon infokirjeen saapumista.

Jos olet jo aikaisemmin syöttänyt kurssiavaimen, mutta tehtävät ovat poistuneet näkyvistä, kannattaa varmistaa, että olet kirjautunut sisään Digicampukseen samalla sähköpostilla, jonka kanssa olet kirjautunut Digicampukseen kurssiavainta syöttäessäsi. Esim. Jos kurssille on kirjautunut utu-tunnuksilla ja syöttänyt kurssiavaimen, niin myöhemmin kirjautuessasi vaikkapa vierailijana gmail-sähköpostilla, et näe tenttiä/tehtäviä, koska kirjautuminen on aikaisemmin tehty toisilla tunnuksilla. Tällöin kirjaudu alueelle uudelleen utu-tunnuksilla, jolloin tentin/tehtävien pitäisi jälleen tulla näkyviin.

Milloin saan opintopisteet opintojaksosta? Tarvitseeko opintopisteitä erikseen hakea opintojaksosta?

Opintopisteet opintojaksoista kirjataan rekisteriin opintojaksolla mainitun aikataulun mukaisesti tai jos aikataulua ei ole mainittuna, kirjataan tulos rekisteriin kolmen viikon sisällä suorituksesta.

Opintojaksoilla, joissa suoritustapana on pelkkä tentti, opintopisteitä ei useinkaan haeta erikseen, vaan riittää, että olet ilmoittautunut opintojaksolle ja suorittanut tentin.

Opintojaksoilla, jotka sisältävät useampia tehtäviä, suorituksia tai tenttejä on opintojakson lopussa usein lomake, jolla opintopisteitä haetaan ja ilmoitetaan, että opintosuoritukset ovat valmiina arviointiin. Kurssialueilla ohjeistetaan tarkemmin, jos opintopisteitä haetaan erillisen lomakkeen avulla.

Onko MOOC opintojaksojen suoritusaika rajattu?

MOOC opintojaksot voit suorittaa täysin omaan tahtiin ja niiden suoritusaikaa ei ole erikseen rajattu. Huomioithan kuitenkin, että opetussuunnitelmakausien vaihtuessa kurssitarjontaan tai opintojakson sisältöön voi tulla muutoksia eli suosittelemme, että suoritat opintojakson valmiiksi aina sen opetussuunnitelmakauden aikana, jona aloitat opintojakson suorittaminen.

Virallisen suorituksen ja opintopisteiden myöntämiseksi sinulla tulee myös olla voimassaoleva opinto-oikeus eli suorita opintojakso valmiiksi ennen opinto-oikeutesi päättymistä.

sote@utu.fi