lähikuva: muurahainen kaatuneella puulla

Avointa oppimista monialaisesti

Avoin oppiminen – MOOC

Sote-akatemian tarjonnassa on kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC), joiden sisällöt ovat vapaasti tutustuttavissa. MOOC-kursseista saa halutessaan myös suorituksen eli opintopisteet joko osaksi Turun yliopiston tutkintoaan tai Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta.

MOOC eli Massive Online Open Course on kaikille avoin verkkokurssi, jonka sisältöihin ja aineistoihin kuka tahansa pääsee tutustumaan. Jokaisella MOOC-kurssillamme annetaan erikseen ohjeet sekä tentteihin ilmoittautumisista että arvosanojen saamisesta rekisteriin. Lisätietoja voit kysyä myös osoitteesta sote@utu.fi.

Avointen verkkokurssien aineistoissa on myös Sote-akatemian tuottamia podcasteja ja videoita. Maistiaisia niistä löydät Videot ja podcastit -sivultamme.

Tutustu kaikille avoimiin verkkokursseihimme ja tule mukaan oppimaan uutta monialaisessa ympäristössä!

Avoimen oppimisen tarjonta

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä

Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op

MOOC-kurssilla tutustutaan koulun hyvinvointityön rakenteisiin ja periaatteisiin sekä niitä ohjaaviin säädöksiin. Samalla lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa tulevat tutuiksi. Kurssin suoritettuaan osaa tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa lapsen kouluarjessa kokemaan hyvinvointiin. Myös ymmärrys monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksista koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana kasvaa.

Mikäli opiskelija haluaa kurssista suoritusmerkinnän, hän voi osallistua tenttiin. Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla.
Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op:n opintoja.
Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä myös Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opintojakso on tarjolla myös Turun yliopiston / Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteisellä Osaamispuu.fi-alustalla.

Katso myös Turun yliopiston opinto-opas.

Luontoperustainen hyvinvointi

Luontoperustainen hyvinvointi 2 op

Opintojaksolla opiskelija tutustuu luonnon ja eläinten tuottamiin hyvinvointivaikutuksiin sekä miten niitä käytetään osana erilaisia palveluja. MOOC-kurssi tutustuttaa esimerkkien kautta luontohyvinvoinnin kentällä toimiviin tahoihin ja samalla tulevat tutuiksi teemaan liittyvät peruskäsitteet. Opiskelija tutustuu myös luontoperustaiseen toimintaan liittyviin laatutekijöihin ja -kriteereihin ja rohkaistuu pohtimaan luontoperustaisen hyvinvoinnin tuottamisen tulevaisuuden näkökulmia ja vaihtoehtoja.

Mikäli kurssista haluaa suoritusmerkinnän, voi ilmoittautua opintojakson suorittajaksi. Ilmoittautumisen jälkeen oppimisalustalle avautuu suoritettavaksi tehtäviä. Luontoperustainen hyvinvointi MOOC on suoritettavissa sekä avoimen yliopiston kautta että Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana. Ohjeet ilmoittautumiselle löytyvät oppimisalustalta.

Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op:n opintoja.

Katso myös Turun yliopiston opinto-opas.

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op

MOOC antaa perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamiseen sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä sekä jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Lisäksi käsitellään lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja niiden tarkoitus lapsen hyvinvoinnin edistämisessä. Kurssin käynyt ymmärtää myös lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

MOOC-verkkokurssilla käsitellään monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet sekä lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat.

Mikäli opiskelija haluaa kurssista suoritusmerkinnän, hän voi osallistua tenttiin. Ohjeet sähköisen tentin suorittamiseen annetaan oppimisalustalla.
Hyväksytty suoritus voidaan lukea osaksi Sote-akatemian SOTE0200 Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 25 op:n opintoja.
Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä myös Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Opintojakso on tarjolla myös Turun yliopiston / Sote-akatemian ja Itä-Suomen yliopiston yhteisellä Osaamispuu.fi-alustalla.

Katso myös Turun yliopiston opinto-opas.

Tulossa...

Uusia kaikille avoimia verkkokursseja suunnitellaan koko ajan. Alustavan aikataulun mukaan seuraava avataan kevättalvella 2021.

Ennakkotietoa on saatavilla lähempänä julkaisuajankohtaa tällä sivulla.

Lisätietoja

Jussi Lehtonen.
Jussi Lehtonen

Koulutuksen kokonaisvastuu ja kehittäminen

jussi.lehtonen@utu.fi+358 50 326 3735