Monelle – moniammatillinen osaaminen hoidossa, kuntoutuksessa ja opetuksessa 5 op

Monelle mahdollistaa ammattien välisen oppimisen ja yhteistyön.

Monellen juuret ovat Turun yliopiston psykologian, logopedian ja sosiaalityön oppiaineiden moniammatillisen opetusklinikan toiminnassa,  jonka moniammatillisuuden laajentamiseksi käynnistettiin vuonna 2015 yhteistyö Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin sosiaali- ja terveysalojen koulutusohjelmien kesken. Myöhemmin mukaan on tullut myös Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos sekä Yrkeshögskolan Novia.

Toimintaympäristön nimi, Monelle, kuvastaa yhteistyön monialaisuutta sekä monia toimijoita hyödyttäviä tuloksia.

Vuosina 2016 – 2019 Monelle -opintojaksolle on osallistunut lähes 300 opiskelijaa lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian, logopedian, sosiaalityön, fysioterapian, hoitotieteen, hoitotyön, toimintaterapian ja sosionomikoulutuksen aloilta.

Opintojakso koostuu teoriaosuudesta ja moniammatillisesta pienryhmätyöskentelystä.  Oppiminen perustuu todellisten asiakkaiden tilanteiden pohjalta muokattuihin tapauksiin, joita ryhmät työstävät opettaja- ja konsulttitiimin ohjaamana. Työskentelyssä painottuu moniammatillisessa yhteistyössä harjaantuminen sekä asiakaslähtöisten tavoitteiden ja ratkaisujen löytäminen yhdessä.  Ryhmätyön tulokset esitetään aitoa moniammatillista tilannetta (esim. kuntoutuskokous) simuloiden.

Monelle -opintojakso toteutetaan vuosittain. Keväästä 2020 alkaen myös Turun yliopiston jatko-opiskelijat voivat suorittaa opintoja Monellessa.

”Olen oivaltanut, että moniammatillisuus on erittäin asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja omaa työtä kehittävä asia.”

”Opin Monellessa oman oppimiseni tavoista, oman ammatti-identiteettini olemassaolon ja vahvistumisen, oman todellisen tiedon määrän.”

”Ymmärsin, kuinka laajasta palveluntarpeesta onkaan kyse, kun asiakkaan ongelmaa lähdetään ratkomaan”.

Lue lääketieteen opiskelija Katariina Kökön kokemuksia Monellesta Nuori Lääkäri -blogista (23.5.2019)

Lisää Monellesta:
Monelle-artikkeli TAITO2017 -julkaisussa (s. 414-424)
Monelle opetussuunnitelma (esim. psykologia)
Yhdessä enemmän – Monelle koulii sote-alan moniammatilliseen työotteeseen

Lisätietoja vastuuopettajilta:
Turun yliopisto,  Jaanet Salminen ja Marjaana Raukola-Lindblom
Turun ammattikorkeakoulu, Mary-Ann Kaukinen