Neljä opiskelijaa katsoo kameraan.

Aidosti monialainen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus

Monialainen, Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Mitä?

Sote-akatemian yli 60 opintopisteen tarjonnasta voi koota 15 tai 25 opintopisteen opintokokonaisuuden esimerkiksi sivuaineeksi. Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus käsittelee sisote-kentän toimijoita, rakennetta sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta. Opintojaksoilla on mukana opiskelijoita kaikista Turun yliopiston tiedekunnista sekä avoimesta yliopistosta. Opiskelu on monialaista ja esimerkiksi useimmat ryhmätyöt ja loppuraportit toteutetaan monitieteisissä ryhmissä.


Kenelle?

Opintokokonaisuus sopii kaikille kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta, erityisen hyvin esimerkiksi sisote-alan opiskelijoille ja jo ammatissa toimivien osaamisen täydentämiseen.

Turun yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden osaksi omaa tutkintoaan. Tarjolla on myös jatko-opiskelijoille sopivia opintojaksoja.
Avoimen yliopiston kautta voi myös suorittaa 15 tai 25 op:n opintokokonaisuuden. Avoimen yliopiston opiskelijoille on erillinen ilmoittautuminen.
JOO-sopimuksen piirissä olevan korkeakoulun opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuutemme tai yksittäisiä opintojaksoja.


Miten?

Sote-akatemian opintoja voi suorittaa sekä 15 tai 25 op:n opintokokonaisuutena että yksittäisinä opintojaksoina. Katso kokonaisuuden rakenne ja siihen kuuluvat opintojaksot Turun yliopiston opinto-oppaasta (katso välilehti Tietoa opinnoista):


Haku opintokokonaisuuteen järjestetään kerran vuodessa elokuussa
ja ilmoittautumislinkit julkaistaan tällä sivulla. Mukaan valittavat tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijat saavat suoritusoikeuden koko 25 op:n kokonaisuuteen. He ovat etusijalla opintojaksoilmoittautumisissa. Kaikki opintokokonaisuuden suorittajat liitetään automaattisesti yhteiselle Moodle-alueelle, josta löytää keskitetysti lukuvuoden aikana tapahtuvan opetuksen tiedot sekä ajankohtaiset päivitykset ja tiedotteet.

Mikäli opintojaksojen kiintiöihin jää kokonaisuuden suorittajilta tilaa, myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Useimpien opintojaksojen maksimiopiskelijamäärä on 150, joten yksittäisille opintojaksoille jää usein tilaa myös yksittäisille suorittajille. Maksimiosallistujamäärä vaihtelee kuitenkin opintojaksokohtaisesti – katso tarkemmat tiedot opinto-oppaasta. Yksittäisille opintojaksoille voi helposti ilmoittautua opintojaksojen omilta kotisivuilta.


Missä?

Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa joko verkkokursseina tai etäopetuksena. Erityisesti vapaavalintaisissa opinnoissa voi olla myös seminaarimuotoista, läsnäoloa vaativaa opetusta. Näistä kerrotaan tarkemmin kunkin opintojakson tarkemmissa tiedoissa.

Oppimisalustana käytetään Turun yliopiston Moodlea. Erityisesti kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC-opintojaksoja) on myös DigiCampuksen oppimisympäristössä. Opintojen tarkemmasta sisällöstä ja suoritustavoista kerrotaan opinto-oppaassa.


Lisätietoja

sote@utu.fi